KADOC tijdens de coronacrisis

We trachten in de mate van het mogelijke onze dienstverlening voort te zetten. Onze medewerkers helpen u via e-mail of telefoon graag verder met al uw vragen over de bewaring en ontsluiting van uw erfgoed.

Voor het consulteren van onze collecties kunt u nog altijd terecht in onze leeszaal, al dient u daarvoor wel een afspraak te maken. Ons leeszaalteam bekijkt dan graag al uw vragen en bereidt uw eventuele bezoek zorgvuldig voor. Daarvoor neemt u best contact op met onze medewerkers. Onze scan-on-demand dienstverlening blijft vanzelfsprekend operationeel.

Voor een bezoek aan de tentoonstelling Zusters in oorlog is reservatie niet nodig. Alle veiligheidsmaatregelen (mondmasker, handhygiëne en afstand houden) gelden uiteraard wel.

LEES MEER over de algemene maatregelen van de ku leuven

LEES MEER over uw toegang tot onze leeszaal

Zoek in onze collecties

Er is geen domein van onze samenleving te bedenken waar religie geen invloed op uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie. Van al deze domeinen vindt u in KADOC historisch en actueel erfgoed. Start hier met uw zoektocht!


U bent ook van harte welkom in onze leeszaal.

LEESZAAL

Vele collecties zijn digitaal ontsloten - we presenteren er u enkele van - en ook onze publicaties staan vaak vrij online.

KADOC online

In de kijker

Nieuwe publicatie en tentoonstelling: Zusters in oorlog

De Tweede Wereldoorlog spaarde niets of niemand. Ook niet de nagenoeg vijftigduizend vrouwen die hadden gekozen voor een leven als zuster in een van de vele kloosters in België. Hun verhaal is nooit eerder verteld. Omdat oorlog een mannenzaak was, schijnbaar veraf van het onzichtbare bestaan van zusters verscholen achter hoge kloostermuren. En toch werd ook hun leven grondig overhoopgegooid. De oorlog bracht angst en twijfel, maar daagde ook uit tot actie en verzet, zoals blijkt uit de unieke verhalen in Zusters in oorlog. Vanuit de kwetsbare en tegelijkertijd invloedrijke positie die vrouwelijke kloosterlingen innamen in kerk en samenleving, wordt voor het eerst een beeld geschetst van hun bijzondere, maar ook herkenbare oorlogservaringen.

 

Deze publicatie, uitgegeven door Pelckmans, is een co-productie van KADOC, Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en Erfgoedhuis | Zusters van Liefde JM.

De gelijknamige tentoonstelling, met unieke documenten, foto's, objecten en getuigenissen, is tot 27 juni in de KADOC-pandgangen te zien.

LEES MEER

Meer in de kijker

OVER KADOC

KADOC is een cultureel archief, erkend door de Vlaamse overheid. Het centrum legt zich toe op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed rond religie, cultuur en samenleving.

Lees meer

ERFGOED

KADOC bewaart erfgoed over de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context van 1750 tot nu. Het centrum verleent ook graag professioneel advies over uw eigen erfgoed.

Lees meer

ONDERZOEK

KADOC stelt zijn erfgoed ter beschikking voor onderzoek. Het centrum verricht ook zelf onderzoek. Het resultaat ervan wordt gepubliceerd in meerdere publicatiereeksen en getoond in tentoonstellingen.

Lees meer

Tentoonstellingen

De wondere wereld van Stef

Tot 16 mei loopt in Het Stadsmus in Hasselt een expo over illustrator-cartoonist Stef Vanstiphout (1931-1995), in de jaren '60 en '70 een veelgevraagd illustrator van Vlaamse jeugdboeken en cartoonist bij 't Pallieterke. De tentoonstellng is een coproductie van Het Stadsmus en KADOC. Beide instellingen bewarenruim 800 tekeningen van Vanstipthout.

MEER INFO

AL ONZE TENTOONSTELLINGEN

Studiedagen

In het voorjaar van 2021 plant KADOC samen met zijn partners verschillende conferenties. Meer informatie volgt in de KADOC-agenda. 

Lees meer

publicaties

Cold War Mary

In de reeks KADOC Studies on Religion, Culture and Society verscheen een nieuwe bundel: Cold War Mary. Ideologies, Politics and Marian Devotional Culture. Onder de redactie van Peter Jan Margry, historicus en etnoloog verbonden aan het Meertens Instituut in Amsterdam, gaan vijftien gerenommeerde deskundigen in op de vele mariale verschijningen gedurende de Koude Oorlog en ook op de recente heropleving van die oorlog. Zij analyseren deze weinig bekende ‘militante kant van Maria’ voor het eerst op wereldschaal, zowel in Europa (België, Italië, Nederland, Polen, Spanje), als in Australië, de Filipijnen en de Verenigde Staten van Amerika.

 

 

 

Lees meer

Ontdek al onze publicaties

Projecten

KADOC werkt aanhoudend aan diverse erfgoed-, publieks- en onderzoeksprojecten.

Lees meer

 
 

KADOCERFGOED.BE

Met KADOCERFGOED.BE wil KADOC het erfgoed dat het bewaart, delen met het ruime publiek.
Dat gebeurt via onlinetentoonstellingen, de presentatie van collecties en door regelmatig een bijzonder ‘object’ in de kijker te plaatsen.

Open onze etalage

KADOC wordt gesteund door de Vlaamse overheid