Zoek in onze collecties

Er is geen domein van onze samenleving waar religie geen invloed op uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie.
Van al deze domeinen vindt u in KADOC historisch en actueel erfgoed.
Start hier uw zoektocht!


U bent van harte welkom in onze leeszaal.

Leeszaal

Vele collecties zijn digitaal ontsloten en onze publicaties staan vaak vrij online.

KADOC online

Vragen over uw eigen erfgoed?  KADOC-consulenten verlenen graag advies.

Dienstverlening

In de kijker

Lemberg, Lwow, Lviv. Oekraïne in KADOC

Een van de (wat cynische) gevolgen van de Russische aanval op Oekraïne op 24 februari 2022 en de daaropvolgende oorlog die nog altijd woedt, is de toename van onze kennis over Oekraïne. Naast Kiev klinken ook andere plaatsnamen nu wat bekender in de oren. Een van die steden is Lviv, dat in het westen van het land ligt, maar desondanks door Russische bommen wordt getroffen. De stad staat symbool voor de bewogen geschiedenis van Oekraïne. Ze is in Vlaanderen ook gekend als Lemberg en was van 1913 tot 1989 de hoofdstad van een missiegebied van de katholieke kerk dat was toegewezen aan de Belgische redemptoristen. 

Op kadocerfgoed.be presenteren we enkele stukken uit de archieven die KADOC bewaart, die betrekking hebben op deze wat vergeten ontmoeting tussen Oekraïne en België. 

Meer in de kijker

Over KADOC

KADOC is een cultureel archief, erkend door de Vlaamse overheid. Het centrum legt zich toe op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed rond religie, cultuur en samenleving.

Lees meer

Erfgoed

KADOC bewaart erfgoed over de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context van 1750 tot nu. Het centrum verleent ook graag professioneel advies over uw eigen erfgoed.

Lees meer

Onderzoek

KADOC stelt zijn erfgoed ter beschikking voor onderzoek. Het centrum verricht ook zelf onderzoek. Het resultaat ervan wordt gepubliceerd in meerdere publicatiereeksen en getoond in tentoonstellingen.

Lees meer

Steun onze projecten via crowdfunding

Meer info

 

Vacatures

Met het project ‘To Bridge a Gap’ wil KADOC samen met  lokale en landelijke erfgoedspelers en organisaties onderzoek doen naar het potentieel van erfgoed(werkingen) rond religie en Sub-Saharaanse migratie in België. We zijn op zoek naar een collega om dit project mee in goede banen te leiden. Solliciteren kan tot 26 september.

Voor de afdeling Behoud en Beheer zoeken we een medewerker voor de verwerking van de rijke audiovisuele collecties van KADOC. Solliciteren kan tot 18 oktober.

Publicaties

In de reeks Leuven Studies in Mission and Modernity, mee op initiatief van KADOC uitgegeven door Universitaire Pers Leuven, verscheen als tweede volume Landscapes of Liberation. Mission and Development in Peru’s Southern Highlands, 1958-1988. Auteur Noah Oehri, als onderzoeker verbonden aan het Institute of History van de University of Bern, focust op de receptie van de bevrijdingstheologie in Latijns-Amerika en onderzoekt kritisch de wisselwerking tussen de katholieke kerk als internationaal instituut en parochies als lokale actoren.

Meer info

Meer publicaties

Tentoonstellingen

KADOC realiseert regelmatig tentoonstellingen in KADOC zelf of extra muros. Ook stelt het in overleg zijn ruimtes, in het bijzonder de kapel, ter beschikking van andere (kunst- of erfgoed)instellingen.

Meer over onze tentoonstellingen

Broeder-graficus Jozef Bossaert

Een broeder-marist die vooral schilder-graficus was en naam maakte in Nederland, dat was Jozef Bossaert (1915-2006). In 1932 trad hij in bij de maristen, waar hij in 1939 het diploma van onderwijzer behaalde. Terwijl hij les gaf, startte hij aan de Gentse Sint-Lucasschool zijn artistieke vorming. Vanaf 1968 kon hij zich volledig aan zijn kunst wijden. Hij was de drijvende kracht achter het Open Atelier De Westerhelling in Nijmegen en vanaf 1987 van een gelijkaardig initiatief in Habay-la-Vieille. De artistieke productie van Bossaert is veelzijdig en zeer omvangrijk. Hij had een voorliefde voor hout- en linosneden. Tot 20 oktober presenteren we in onze pandgangen een selectie van de Bossaert-collectie die in KADOC wordt bewaard.

Meer info

 

KADOC extra muros

KADOC stelt zijn collecties regelmatig ter beschikking voor externe tentoonstellingen.

Voor de tentoonstelling ENTRELACS. Textiles rituels ontleende het Musée international du Carnaval et du Masque in Binche enkele scapulieren uit onze textielcollectie. De expo loopt tot 24 september.

Bij onze collega's van PARCUM kunt u tot 22 oktober In beeld geboren bezoeken. Deze expo staat stil bij de afbeelding van Christus en heilige mannen en vrouwen in diverse religies. KADOC stelde enkele devotieprentjes ter beschikking.

In Stad in oorlog. Antwerpen, 1940-1945, de nieuwe vaste expo in het MAS over de impact van de Tweede Wereldoorlog op de stad, zijn enkele foto’s uit het archief van de zusters  Sint-Vincentius a Paulo van Rumbeke te zien. De zusters vingen tijdens het V-bommenoffensief op Antwerpen in 1945 leerlingen uit de stad op.

Projecten

KADOC werkt aanhoudend aan diverse erfgoed-, publieks- en onderzoeksprojecten.

Lees meer

 
 

KADOCERFGOED.BE

Met KADOCERFGOED.BE wil KADOC het erfgoed dat het bewaart, delen met het ruime publiek.
Dat gebeurt via onlinetentoonstellingen, de presentatie van collecties en door regelmatig een bijzonder ‘object’ in de kijker te plaatsen.

Open onze etalage

KADOC wordt gesteund door de Vlaamse overheid