Zoek in onze collecties

Er is geen domein van onze samenleving waar religie geen invloed op uitoefende. Onderwijs, ziekenzorg, sociale actie, kunst, jeugdbeweging en ontwikkelingssamenwerking, maar ook politiek, pers, landbouw en economie.
Van al deze domeinen vindt u in KADOC historisch en actueel erfgoed.
Start hier uw zoektocht!


U kunt in KADOC terecht van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur. De sluitingsdagen vindt u hier

Tijdens onze openingsuren bent u van harte welkom in onze leeszaal.

Leeszaal

Vele collecties zijn digitaal ontsloten en onze publicaties staan vaak vrij online.

KADOC online

Vragen over uw eigen erfgoed?  KADOC-consulenten verlenen graag advies.

Dienstverlening

In de kijker

Topstukken in KADOC

Michelangelo, Magritte, Ensor, Rubens … Het zijn maar enkele van de kunstenaars van wie momenteel werk in het MAS te zien is. De expo 'Zeldzaam & Onmisbaar' brengt een selectie van een honderd werken uit de Vlaamse Topstukkenlijst. 

Ook KADOC heeft topstukken in zijn collectie en staat niet minder dan viermaal op de Topstukkenlijst vermeld. In 2009 werd de filmcollectie van de Witte Paters op de lijst geplaatst. Vijf jaar later, in 2014, werden enkele stukken uit de nalatenschap van de Chinese diplomaat Lou Tseng-Tsiang als topstuk erkend. Ze maken deel uit van het archief van de Sint-Andriesabdij Zevenkerken. In 2020 werd het archief van het glazeniersatelier Capronnier een Vlaams topstuk. Het is eigendom van de Vlaamse overheid, die het aan KADOC toevertrouwde.

Ten slotte ontving KADOC begin oktober van dit jaar het Damiaanarchief. Dat werd overgedragen in het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (de paters picpussen), de gemeente Tremelo (waar het Damiaanmuseum is gevestigd) en KADOC. 

Meer info

Meer in de kijker

Over KADOC

KADOC is een cultureel archief, erkend door de Vlaamse overheid. Het centrum legt zich toe op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed rond religie, cultuur en samenleving.

Lees meer

Erfgoed

KADOC bewaart erfgoed over de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in Vlaanderen in zijn Belgische en internationale context van 1750 tot nu. Het centrum verleent ook graag professioneel advies over uw eigen erfgoed.

Lees meer

Onderzoek

KADOC stelt zijn erfgoed ter beschikking voor onderzoek. Het centrum verricht ook zelf onderzoek. Het resultaat ervan wordt gepubliceerd in meerdere publicatiereeksen en getoond in tentoonstellingen.

Lees meer

Steun onze projecten via crowdfunding

Meer info

 

Workshop

Op 14 november organiseert KADOC in het kader van het project Negotiating Solidarity een workshop met als titel 'Verwachtingen in erfgoed: Migrant? Minderheid? Moslim?'.

Wat verwachten erfgoedspelers van hun activiteiten, projecten en evenementen met groepen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond? Op die vraag wil de workshop ingaan.

Meer info

Publicaties

In de reeks KADOC Studies on Religion, Culture and Society publiceerde historicus Fabio Bolzonar, onder meer verbonden aan het Centre d’Etude de la Vie Politique van de ULB, zijn doctoraat over de veranderde invloed van het katholicisme in Frankrijk. Hij staat stil bij de ontwikkelingen in de Franse naoorlogse samenleving tot halverwege de jaren 2010 en stelt vast dat de katholieke mobilisatie zich heeft verplaatst van de politieke naar de maatschappelijke sfeer, waardoor vrijwilligersorganisaties en sociale bewegingen, in plaats van politieke partijen, de belangrijkste kanalen zijn geworden voor het verdedigen van katholieke waarden in het seculiere Frankrijk. 

Meer info

Meer publicaties

Tentoonstellingen

KADOC realiseert regelmatig tentoonstellingen in KADOC zelf of extra muros. Ook stelt het in overleg zijn ruimtes, in het bijzonder de kapel, ter beschikking van andere (kunst- of erfgoed)instellingen.

Meer over onze tentoonstellingen

Clémentine Niwemukobwa: L’indéfini

Clémentine Niwemukobwa is interieurvormgever en beeldend kunstenaar. Met haar heel eigen beeldtaal van vlechtwerk, vormen, lijnen en patronen vertelt ze in L’indéfini een verhaal over zoeken en thuiskomen. Inspiratie daarvoor vindt ze in Centraal-Afrikaanse kunstvormen en koloniale archieven, maar evengoed in haar ouderlijke thuis en gesprekken met familieleden. De tentoonstelling is een visueel verslag van haar onderzoek in de audiovisuele collectie van KADOC. Op basis van dit historisch beeldmateriaal creëerde Niwemukobwa verschillende nieuwe stukken, die ze samenbrengt met reeds bestaand werk. U kunt deze verrassende expo van 8 december tot 29 februari 2024 in de pandgangen van KADOC bezoeken.

Meer info

 

KADOC extra muros

KADOC stelt zijn collecties regelmatig ter beschikking voor externe tentoonstellingen.

Heemkring Ascania presenteert van 11 november tot 3 december in het Cultuurcentrum van Asse de expo Met een hart voor mensen. 375 jaar Gasthuiszusters in Asse. Die put uitgebreid uit het archief van de Gasthuiszusters-Augustinessen van Antwerpen/Asse.

In Stad in oorlog. Antwerpen, 1940-1945, de nieuwe vaste expo in het MAS over de impact van de Tweede Wereldoorlog op de stad, zijn enkele foto’s uit het archief van de zusters  Sint-Vincentius a Paulo van Rumbeke te zien. De zusters vingen tijdens het V-bommenoffensief op Antwerpen in 1945 leerlingen uit de stad op.

Projecten

KADOC werkt aanhoudend aan diverse erfgoed-, publieks- en onderzoeksprojecten.

Lees meer

 
 

KADOCERFGOED.BE

Met KADOCERFGOED.BE wil KADOC het erfgoed dat het bewaart, delen met het ruime publiek.
Dat gebeurt via onlinetentoonstellingen, de presentatie van collecties en door regelmatig een bijzonder ‘object’ in de kijker te plaatsen.

Open onze etalage

KADOC wordt gesteund door de Vlaamse overheid