U bent hier: Home / Studiedagen

Studiedagen

Seminaries Religie en Samenleving, 2016-2017

KADOC organiseert een multidisciplinaire seminariecyclus rond de thematiek Religie en samenleving vanaf 1750.

Telkens wordt een stelling, die niet alleen historisch, maar ook interdisciplinair relevant is, aan de deelnemers voorgelegd en bediscussieerd. Vóór elke sessie wordt aan alle ingeschreven deelnemers een tekst bezorgd, die als uitgangspunt voor de discussie kan fungeren.

Doelgroep zijn onderzoekers van binnen en buiten de KU Leuven.

Praktisch

  • minstens 4 x per jaar per academiejaar
  • plaats: Commissiezaal KADOC, Vlamingenstraat 39, Leuven.
  • start: 17.00 u.
  • deelname is gratis.
  • inschrijving is verplicht.

Programma 2016-2017

17 november 2016: Devi (Anuththaradevi) Widyalankara (University of Colombo), "Belgische missieactiviteiten op Brits Ceylon (Sri Lanka)"

30 november 2016: Talvikki Ahonen (University of Eastern Finland, Joensuu Campus), “Church Asylum Practice in the Field of International Migrations”.

5 december 2016: Guido Panvini (Luiss University Roma and University of Perugia), “The Young Christian Workers Movement and the Radicalization of Social Conflict in Mediterranean Europe: France, Italy and Spain (1963-1978)”.

27 april 2017: Manfred Sing (Leibniz Institute of European History, Mainz), “Rethinking Islam and Secularization”

8 mei 2017: Alana Harris (King’s College London), “The Writings of Querulous Women: Contraception, Conscience and Clerical Authority in 1960s Britain”.

Studiedag De utopie van het personalisme

Leuven, Iers College, 29 november 2016

Het personalisme vestigt de aandacht op de absolute waardigheid van elke menselijke persoon. De ‘persoon’ staat daarbij voor de mens als zinzoekend wezen, de mens die pas mens wordt in relatie met anderen en vanuit het engagement voor waarden die zijn eigen bestaan overstijgen. Deze filosofie heeft haar stempel gedrukt op onze samenleving. Het enthousiasme waarmee – veelal christendemocratische – politieke partijen met deze ideeën aan de slag zijn gegaan en dat tot op vandaag (op zijn minst in woorden) volhouden staat in schril contrast met de status van het personalisme in het intellectuele domein. Sinds de jaren ’60 kende het personalisme een sterke neergang in filosofische kringen, weggedrongen door nieuwe stromingen als existentialisme en structuralisme en in diskrediet gebracht door de nauwe band met christelijke geloofsovertuigingen. Het resultaat is dat personalisme vandaag bij een breed publiek alleen nog een belletje doet rinkelen als een gedachtegoed uit de vorige eeuw.

Nochtans vertonen de kernideeën van het personalisme een onaangetast kritisch potentieel. Met de focus op de relationele en spirituele dimensie van het mens-zijn zou een personalistisch perspectief de weg kunnen tonen naar de samenleving van morgen, waarin we antwoorden weten te formuleren op de vele maatschappelijke problemen die geworteld zijn in de individualistische en materialistische reflex van de samenleving van vandaag. Voorwaarde is wel dat het intellectuele debat terug aangezwengeld geraakt.

Op dinsdag 29 november 2016 organiseren KADOC-KU Leuven, Wilfried Martens Fonds en SPES Forum daarom samen een studiedag om de mogelijkheden van een hedendaags personalisme af te toetsen. We brengen academici en verantwoordelijken uit diverse domeinen in de samenleving met elkaar in gesprek. De rode draad is de vraag hoe de focus op de menselijke persoon inwerkt op de grote uitdagingen van vandaag op het vlak van economie, ecologie, levensbeschouwing en burgerschap. Kunnen we daar de mosterd halen voor een andere en betere kijk op onze toekomst?

Programma

9u45 - Onthaal

10u00 - Openingslezing ‘Personalisme. Ideeën voor de samenleving van ‘morgen’?’ Dries Deweer (filosoof, KU Leuven en Tilburg University)

10u30 - Sessie ‘Personalisme en economie’
Geert Noels (econooom, Econopolis) en Hendrik Opdebeeck (filosoof en econoom, Universiteit Antwerpen)

11u30 - Sessie ‘Personalisme en ecologie’
Stef Aerts (ethicus, Odisee/Ethics@Arenberg) en Jos Geysels (voorzitter 11.11.11)

12u20 - Lunch

13u30 - Sessie ‘Personalisme en spiritualiteit’
Jonas Slaats (theoloog, schrijver en activist) en N.

14u30 - Koffiepauze

14u45 - Sessie ‘Personalisme en burgerschap’
Petruschka Schaafsma (moraaltheologe, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam) en Steven Vanackere (senator, CD&V)

15u45 - Afsluitend panelgesprek
Patrick Develtere (voorzitter Beweging.net) en Benjamin Dalle (directeur CEDER), gemodereerd door Steven Van Hecke (politicoloog, KU Leuven)

Inschrijven via Sabine Van Reybroeck voor 15 november (beperkt aantal plaatsen).

Deelname in de onkosten: 25 euro (lunch inbegrepen)

Over te maken op: BE39 4320 0003 6119 met vermelding VGS 400/0013/555 & naam participant

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van dit bedrag

Een organisatie van KADOC KU Leuven, het Wilfried Martens-fonds en Spes Forum.

Klik hier voor een uitnodiging in pdf