U bent hier: Home / Onderzoek / Projecten / Geschiedenis Katholiek Onderwijs België

Geschiedenis Katholiek Onderwijs België

Op 1 augustus 2012 ging het nationaal project “Geschiedenis van het Katholiek Onderwijs in België” van start. In samenwerking met het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique) wordt een onderzoek gevoerd naar de cultuurhistorische aspecten van het katholiek onderwijs in België van 1830 tot heden.

Op 1 augustus 2012 ging het nationaal project “Geschiedenis van het Katholiek Onderwijs in België” van start. In samenwerking met het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs) en SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique) wordt een onderzoek gevoerd naar de cultuurhistorische aspecten van het katholiek onderwijs in België van 1830 tot heden. Het project wil vooral de klemtoon leggen op de evoluerende historische identiteit(en) van het katholiek onderwijs. De wijze waarop het als een specifieke categorie werd geconstrueerd en beleefd, vormt daarbij een centraal uitgangspunt. Het spreekt voor zich dat de levensbeschouwelijke identiteit een grote rol speelde, bij uitstek in tijden van politiek-maatschappelijk conflict. Maar ook tal van andere identiteitsbepalende factoren krijgen bijzondere aandacht. Zodoende wordt een breed en panoramisch beeld ontwikkeld van het Belgische katholieke onderwijslandschap tijdens de voorbije eeuwen. Enkel het universitair onderwijs wordt buiten beschouwing gelaten.

Om dit project te realiseren werd een groep van 27 experten/auteurs gevormd, verbonden aan zeer uiteenlopende Belgische universiteiten en onderzoeksinstellingen. Dit team staat onder leiding van een zeskoppige redactie. Auteurs en redacteurs worden regelmatig samengeroepen voor overleg en stemmen hun bijdragen op elkaar af. De auteurs werden ondersteund door twee vrijgestelde onderzoeksmedewerkers: dr. Henk Byls (2012-2014) en dr. Arthe Van Laer (2013-2015).

Het project mondt in het najaar van 2016 uit in een historisch-kritische maar toegankelijke publicatie, dit zowel in een Nederlandstalige als Franstalige editie.