U bent hier: Home / Onderzoek / Projecten / Subsidiariteit in de 19de eeuw

Subsidiariteit in de 19de eeuw

KADOC ontwikkelde in 2009 een onderzoeksprogramma met als titel “Religion in Modernity (1750-). International Research Programme on Religion, Culture and Society” en verwierf hiervoor een hefboomfinanciering van de KU Leuven (Groep Humane Wetenschappen). In het kader van dit programma wordt een fundamenteel project uitgevoerd met als titel Grenservaringen van de natiestaat: gesubsidieerde vrijheid en maatschappelijke evenwichten in België. Het project ging in mei 2012 van start met de aanwerving van doctoraatsbursaal Hendrik Moeys, onder begeleiding van promotor Jan De Maeyer en co-promotor Emmanuel Gerard. Het Bureau van KADOC treedt op als stuurgroep van het project.

In 2013 werd een grootschalig voorbereidend kwantitatief onderzoek afgerond dat moest toestaan een gedetailleerd beeld te krijgen van de subsidiestromen die het privé-initiatief aanstuurden vanuit de lokale, provinciale en centrale overheden. In 2014 werd het bronnenonderzoek verdergezet en verdiept. Dat hield onder meer archiefbezoeken in aan het Algemeen Rijksarchief in Brussel, het Rijksarchief in Beveren, het Stadsarchief van Gent, het Aartsbisschoppelijk Archief in Mechelen, de Koninklijke Bibliotheek van Brussel en de bibliotheek van de Université de Liège. Op het congres van de European Association for Urban History in Lissabon werd op 6 september een paper voorgesteld binnen de workshop ‘Urban Health Systems before Welfare States – European Cities since 1800’. Op 18 en 19 september vond een internationaal 'expertenseminarie' plaats waar de uitgangspunten en eerste resultaten werden voorgesteld en kritisch besproken. De feedback liet toe om een voorlopige inhoudstafel voor het proefschrift op te stellen. Met die voorlopige structuur als leidraad is in de laatste maanden van het jaar gestart met de redactie. Het project zal in 2016 resulteren in een doctoraal proefschrift.

http://kadoc.kuleuven.be/subsidiariteit/