U bent hier: Home / Onderzoek

Algemeen

Als interfacultair Centrum van de KU Leuven ontwikkelde KADOC zich tot een onderzoekscentrum van nationaal en zelfs internationaal belang.

De veelvormige wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving in de 19de en 20ste eeuw staat centraal in het onderzoek. Daarbij onderscheiden we vijf subthemavelden:

  1. Religieuze instituties en groeperingen
  2. Praktijken en belevingsvormen
  3. Culturele en religieuze diversiteit (incl. interactie, conflict)
  4. Religie, kunst en cultuur
  5. Maatschappij en ideologie

Als wetenschappelijke agora brengt KADOC individuele vorsers samen in multidisciplinaire onderzoeksteams. Dit netwerk vertoont een toenemende internationale oriëntatie, met tal van samenwerkingsverbanden en partners.

KADOC stimuleert en ondersteunt wetenschappelijk onderzoek maar neemt ook zelf initiatieven. Dankzij een waaier aan onderzoeksprojecten kon een brede expertise worden opgebouwd.

De resultaten van collectieve en fundamentele onderzoeksprojecten worden doorgaans gepubliceerd in de reeksen KADOC-Studies, KADOC-Artes en KADOC International Studies on Religion, Culture and Society. Meer toepassingsgerichte projecten, soms in samenwerking met derden, vinden hun neerslag in de reeks KADOC-Diversen.

De medewerkers van KADOC publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en bundels.

KADOC ontvangt ook jaarlijks enkele buitenlandse research fellows of gastonderzoekers.

Het Centrum organiseert op regelmatige basis internationale en comparatieve colloquia, workshops, symposia en seminaries.

De multidisciplinaire Seminariecyclus Religie en Samenleving, 1750-2000, met ca. zes bijeenkomsten per academiejaar, wordt al sinds 2001 georganiseerd.

Het KADOC-onderzoek wordt ondersteund door aangepaste en vernieuwende instrumenten. Een centrale pijler is de contextuele databank ODIS.