Wetenschappelijke Commissie

vertegenwoordigers van de faculteiten Humane Wetenschappen
gecoöpteerde leden
directeur
Algemene leiding

 

 

(Advies)raad

vertegenwoordigers en representatieve figuren uit het themaveld
Adviserende functie

 
   
 
Bureau

gekozen binnen de Wetenschappelijke Commissie
directeur
Dagelijks bestuur

   
 
   
 
Staf

directeur
afdelingshoofden
Dagelijks leiding en coördinatie van de werking

   
 
   
 
Afdelingen

behoud en beheer
onderzoek
publiekswerking en communicatie
algemene diensten

Personeel

Personeelslijst