KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en
Samenleving, is een interfacultair centrum van de KU Leuven.

Het is een erfgoedinstelling in alle betekenissen van het woord. Als archief en documentatiecentrum op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen ontplooit het een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking.

KADOC wil op significante wijze bijdragen aan de ontwikkeling van de culturele biografie, het levensverhaal van Vlaanderen, door zich met zijn werking specifiek te concentreren op de evoluerende wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving sinds de tweede helft van de 18de eeuw.

De KADOC-werking ontplooit zich rond drie centrale complementaire assen
die met elkaar in synergie staan.

 
 1. KADOC is een instelling die zich toelegt op erfgoedzorg.
  Dit impliceert dat het Centrum actief is op het vlak van prospectie, bewaring,
  ontsluiting en terbeschikkingstelling van zeer diverse materiële en immateriële
  erfgoedcategorieën: archieven, publicaties, audiovisueel materiaal, verhalen
  en getuigenissen, museale objecten e.d.
  Dit gebeurt op professionele en toekomstgerichte wijze, conform de regels
  bepaald door de archivistiek en de documentatiewetenschappen.
 
 1. KADOC streeft naar optimale wetenschappelijke en onderzoeksmatige
  valorisatie van het betrokken erfgoed.
  Het wil niet alleen extern onderzoek stimuleren over het betrokken thema,
  maar voert ook zelf een actief onderzoeksbeleid, dit o.m. door
 • het opzetten van multidisciplinaire onderzoeksgroepen,
  de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning van specifieke studiepublicatie-
  en tentoonstellingsprojecten,
 • de organisatie van (al dan niet internationaal comparatieve) wetenschappelijke
  colloquia, seminaries, workshops en symposia
 • de realisatie van wetenschappelijke publicaties, o.m. in de reeksen
  KADOC-Studies en KADOC-Artes (Universitaire Pers Leuven)
 • de participatie aan externe (al dan niet internationale) wetenschappelijke
  onderzoeksgroepen, projecten en bijeenkomsten
 
 1. Naast en aanvullend bij deze wetenschappelijke valorisatie wil KADOC aangaande
  zijn thematische invalshoek en het betrokken erfgoed bovendien
  werk maken van een eigentijdse, adequate en brede publieksgerichte
  valorisatie en sensibilisatie, o.m. door
 • in te spelen op de vragen van instellingen en individuen dienaangaande,
 • de realisatie en het ondersteunen van vulgariserende publicaties,
 • de realisatie van tentoonstellingen en andere publieksgerichte
  manifestaties,
 • het verstrekken van vorming, advies en ondersteuning,
 • netwerken te creëren en te ondersteunen inzake erfgoedzorg en
  onderzoek hierover.