In onze rubriek Aankondigingen nemen wij niet-commerciële mededelingen op van publicaties, tentoonstellingen en studiedagen die betrekking hebben op het centrale onderzoeksveld van KADOC, nl. religie, cultuur en samenleving.
Klik hier om een aanvraag in te dienen om een mededeling toe te voegen.
     
 

Seminarie over de Indische jezuïet en theoloog Sebastian Kappen

Op 26 november organiseren de onderzoeksgroep MoSa 1800-2000, Leuven India Focus, Leuven Centre for Global Governance Studies, India House Leuven en KADOC-KU Leuven in KADOC een seminarie door Mathew Thekkemuriyil Antony (doctorandus geschiedenis KU Leuven) over “Liberation theology in Kerala: The Case of Sebastian Kappen s.j.” Sebastian Kappen (1924-1993) was een progressief denker en bevrijdingstheoloog uit Kerela, een deelstaat in het uiterste zuidwesten van het India. Hij kwam op voor een tegencultuur in India tegen de dominante religie, het kastensysteem, imperialisme, neokolonialisme en kapitalisme, waarbij hij zich inspireerde op Indische bronnen (boeddhisme en Bhakti-beweging), het marxisme en de bevrijdingstheologie.
De toegang is vrij, maar inschrijven is vereist via conference@ggs.kuleuven.be voor 24 november.

[4 november 2014]

     
 

Echo-colloquium 2014 over religieuze gemeenschappen in WO II

Op 12 december houdt Stichting Echo haar 12de colloquium over het thema “Jaren van beproeving. Religieuze gemeenschappen gedurende de Tweede Wereldoorlog”. De dag vindt plaats in het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in Sint Agatha.
U kunt u aanmelden via info@stichting-echo.nl

[4 november 2014]

     
 

Studiedag Gezellegenootschap

Op 29 november organiseert het Gezellegenootschap een studiedag in Brugge over het thema “De negentiende-eeuwse katholieke kerk, een strijdende kerk”. KADOC-directeur Jan De Maeyer houdt een lezing over “De Kerk van Gezelle: een strijdende kerk in/om de moderniteit”. In de namiddag komt Eveline Bouwers (Leibniz Institut für Europaïsche Geschichte, Mainz) aan het woord met een voordracht over “Katholicisme en geweld in de lange negentiende eeuw. Continuïteiten en veranderingen vanuit Europees perspectief” en stelt ze haar Europees project omtrent “religie en geweld” voor.
Meer informatie en inschrijven via Willy Le Loup, leloup.w@gmail.com of Inge Geysen, inge.geysen@brugge.be

[4 november 2014]

     
 

Vienna – 1900 – Brussels
Call for papers

Aan de University of Alberta, Edmonton (Canada) wordt een publicatie en een workshop op 10-12 september 2015 voorbereid over ‘Vienna – 1900 – Brussels’.

Tussen de jaren 1880 en 1920 leidde een internationaal netwerk van transculturele uitwisseling tot grote culturele innovaties in Europa. Tot nu toe werd vooral aandacht besteed aan de relatie Wenen-Parijs, maar er waren in de fin-de-siècle ook veel culturele contacten tussen Wenen en Brussel. Belgische tijdschriften als de Coq rouge en Dietsche Warande en Belfort en Oostenrijkse bladen als Die Zeit en Die Wage speelden daarin een belangrijke rol.

Voorstellen van bijdragen over literatuur, theater, architectuur, design, muziek, opera, psychoanalyse, politiek, populaire cultuur, visuele kunst en andere culturele velden die de interdisciplinaire en transculturele netwerken tussen Brussel en Wenen rond 1900 analyseren, kunnen tot 31 december gestuurd worden naar: Piet Defraeye, Professor, Drama, University of Alberta, Edmonton: Piet.Defraeye@ualberta.ca; Helga Mitterbauer, Austrian Visiting Associate Professor, Modern Languages and Cultural Studies, U of A, Edmonton: Helga.Mitterbauer@ualberta.ca; Chris Reyns-Chikuma, Associate Professor of French and Francophone Literature, MLCS, U of A, Edmonton, reynschi@ualberta.ca

[27 oktober 2014]

     
 

Colloquium over het religieus patrimonium

Op 29 november organiseert het Comité d’histoire religieuse du Brabant wallon (CHIREL BW) in samenwerking met het Institut RSCS (Institut de recherche religions, spiritualités, cultures, sociétés) in Louvain-la-Neuve zijn 12de colloquium, met als thema “Les défis du patrimoine religieux. Héritage encombrant? Patrimoine d’avenir?”. Er wordt aandacht besteed aan de bewaring en het beheer van het religieus patrimonium in al zijn aspecten: architectuur, inboedel, juridisch statuut, herbestemming en valorisatie.
Info; mail: chirel@bw.catho.be

[23 oktober 2014]

     
 

Studiedag 50 jaar Marokkaanse migratie

Op 27 november organiseren CeMIS – Centrum voor Migratie en Interculturele Studies Universiteit Antwerpen, het Departement Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen en KADOC-KU Leuven een studiedag in Antwerpen over 50 jaar Marokkaanse migratie. In 1964 werd het bilaterale akkoord tussen België en Marokko met betrekking tot de werving van arbeid van kracht. Ter gelegenheid van die symbolische 50ste verjaardag biedt de studiedag een overzicht van actueel onderzoek over verschillende facetten van de Marokkaanse aanwezigheid in België.
Info en inschrijving vindt u hier.

[3 oktober 2014]

     
 

Colloquium Stichting De Brabantse Stad

De Belgisch-Nederlandse ‘Stichting Colloquium De Brabantse Stad’ organiseert om de drie jaar een internationale wetenschappelijke bijeenkomst waarop diverse aspecten van de geschiedenis van de steden en het stedelijk leven in het Oude Hertogdom Brabant onder de loep worden genomen. Het 17de colloquium vindt op 10 en 11 oktober plaats in Nijvel (Waals-Brabant) over het thema ‘Abdijen, kapittels en kloosters in de Brabantse steden. Van middeleeuws stadsbeeld naar hedendaags cultureel erfgoed’. Er zal aandacht worden besteed aan de wisselwerking tussen die religieuze instellingen en de steden en hun invloed op het stedelijk landschap. Daarbij komen zowel stedenbouw, architectuur, stadsontwikkeling en het leven in de stad vanaf de middeleeuwen tot vandaag aan bod, als de restauratie en de herbestemming van kloostergebouwen, kerken en abdijsites.
Inschrijven: musee@nivelles.be

[18 september 2014]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling en fotoboek Schooluniformen van Annie van Gemert

In het Onderwijsmuseum in Ieper loopt van 16 september 2014 tot 4 januari 2015 de tentoonstelling Schooluniformen, met foto’s van de Nederlandse fotografe Annie van Gemert. In de periode 2009-2013 legde zij jongens en meisjes in schooluniform vast in het onderwijs in Vlaanderen. In haar foto’s ligt de nadruk op kinderen van verschillende culturen. Ook de architectuur van vaak historische schoolgebouwen speelt een rol. Het gelijknamige fotoboek verscheen in 2013.
Info: www.toerismeieper.be en www.annievangemert.com

[28 augustus 2014]

     
 

Colloquium 25 jaar OASeS

Het onderzoekscentrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale uitsluiting en de Stad) van de Universiteit Antwerpen bestaat 25 jaar. Dat wordt op 19 september gevierd met een colloquium, waar een staalkaart van recent AOSeS-onderzoek over armoede, hulpverlening, stadsvernieuwing en diversiteit wordt voorgesteld. Op het colloquium wordt ook het boek van Nicolas Van Puymbroeck (OASeS) gepresenteerd, Over gevestigden en buitenstaanders. Armoede, diversiteit, stedelijkheid, over 50 jaar omgang met migranten in Antwerpen.
Inschrijven kan hier.

[28 juli 2014]

     
tentoonstelling  

Oorlogsdagboek Leuven

‘Oorlogsdagboek Leuven’ is opgevat als een dagboek over de Eerste Wereldoorlog in Leuven. Uniek aan dit project is het perspectief van de vertellers. Historische personages, mensen van vlees en bloed die echt hebben bestaan, vertellen wat hen in de eerste oorlogsmaanden in 1914 overkomt. Een student, een zakenman, de burgemeester, een zuster, een journalist, een wijnhandelaar… allemaal vertellen ze via Facebook (www.facebook.com/oorlogsdagboekLeuven) en blog (http://www.oorlogsdagboekleuven.be) dag aan dag wat zij zien, horen, voelen, ruiken. En wat meer is, de personages brengen het alsof het vandaag gebeurt. Wie volgt, verneemt dag aan dag de nieuwtjes.
De samenstellers maakten onder meer gebruik van twee oorlogsdagboeken die in KADOC worden bewaard.

[22 juli 2014]

     
publicatie  

Uitgaven rond Willem de Mérode

In de Ter Lezing reeks van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (VU Amsterdam) is deel 10 verschenen: Willem de Mérode 1887-1939-2014. Het bevat de voordrachten op het Willem de Mérode symposium, dat op 22 mei 2014 werd georganiseerd door het Centrum. (gegevens over de Ter Lezing Reeks)
Tijdens het symposium presenteerde Hans Werkman: Dorp bij Zomeravond. De tien vroegste gedichten (1907). Hij vond de tien gedichten van Willem de Mérode in 2011 in een blauw schoolschrift bij het ordenen van het archief dat werd overgedragen aan het Documentatiecentrum ( inventaris). Willem Eduard Keuning (Willem de Mérode), Dorp bij Zomeravond. De tien vroegste gedichten (1907), ingeleid door Hans Werkman, verscheen op 22 mei 2014, vijfenzeventig jaar na de sterfdag van Willem Keuning / Willem de Mérode.
Beide boekjes zijn te bestellen door een mail te sturen aan hdc@vu.nl

[19 juni 2014]

     
tentoonstelling  

Nieuw instituut voor religieuze geschiedenis en cultuur in Firenze

In april 2014 werd in Firenze met de financiële steun van de familie Sangalli het ‘Istituto Sangalli per la storia e le culture religiose’ opgericht als een seculiere en niet-religieuze wetenschappelijke instelling die de studie en kennis van religieuze geschiedenis en cultuur wil stimuleren en promoten, zonder onderscheid van denominatie. Het staat open voor samenwerking met andere instellingen in binnen- en buitenland en stelt zijn lokalen ter beschikking voor seminaries, presentaties en congressen.
Info: www.istitutosangalli.it

[27 mei 2014]

     
publicatie  

Call for Papers voor de jaarlijkse conferentie van de History of Education Society (UK)

De History of Education Society (UK) doet een Call for Papers voor haar jaarlijkse conferentie, van 21 tot 23 november 2014 in Dublin, over het thema: ‘Transnationalism, Gender and Teaching: Perspectives from the History of Education’.
Voorstellen kunnen gestuurd worden naar deirdre.raftery@ucd.ie. Deadline is 1 juni.
Info

[21 mei 2014]

     
tentoonstelling  

100 jaar Gazette van Detroit

De enige Belgische krant in Noord-Amerika, de Gazette van Detroit, bestaat 100 jaar. Het eerste nummer verscheen op 13 augustus 1914 en was bedoeld voor de duizenden ‘landverhuizers’ die gave en goed verlieten om een beter bestaan te gaan zoeken in de Nieuwe Wereld. De Gazette van Detroit verschijnt vandaag nog altijd in de VS, Canada en België (Vlaanderen) in een mix van Engels en Nederlands. Het 100-jarig bestaan wordt gevierd met een hele reeks activiteiten, zowel in de Verenigde Staten als in België. Zo vindt op 14 november in CC De Bunder in Moorselede de boekvoorstelling en de officiële opening van de tentoonstelling 100 jaar Gazette van Detroit plaats.
Info over de activiteiten en voorintekening voor het boek: Gazette van Detroit-Afdeling Vlaanderen, p/a Melkerijstraat, 1A, B- 600 Leke-Diksmuide.

[15 april 2014]

     
 

Studiedag Saint Wandrille (Frankrijk)

In het kader van een tentoonstelling in La Fabrique des savoirs in Elbeuf (Frankrijk) over ‘Trésors de l’abbaye Saint-Wandrille – de l’Art Déco aux années 1950’, die loopt van 14 juni tot 21 september, vindt op 20 en 21 juni in de benedictijnenabdij van Saint Wandrille (Seine-Maritime) een colloquium plaats over het liturgisch atelier van die abdij onder de titel ‘Saint Wandrille, Modernité sacrée. Un atelier liturgique moderne dans son époque’. Geïnspireerd door de ideeën van dom Gaston Courbet, een monnik van de abdij, produceerde dat atelier van 1932 tot de jaren 1950 vernieuwende liturgische voorwerpen, kledij en edelsmeedkunst. KADOC-directeur Jan De Maeyer zal op de studiedag een lezing houden over de Liturgische Beweging en de interactie met de sacrale kunst in België, gesitueerd in een internationaal perspectief.
Het colloquium is een organisatie van La Fabrique des savoirs (Elbeuf) en de universiteit van Rouen. Informatie en aanmelding: La Fabrique des savoirs : +33 (0)2.32.96.30.40, lafabrique@la-crea.fr; Abbaye Saint-Wandrille : +33 (0)2.35.96.23.11.

[10 maart 2014]

     
tentoonstelling  

Disability Filmfestival ‘In Between’ in Leuven

Van 10 tot 14 maart 2014 vindt in het Provinciehuis Vlaams-Brabant het Disability Filmfestival plaats. De keuze viel dit jaar op vijf films die vriendschappen, liefdesrelaties en ontgoochelingen tussen mensen met en zonder een handicap in beeld brengen. Elk op hun eigen, indringende manier komen ze tussen de kijker en zijn vooroordelen te staan.
Gratis toegang, reservatie verplicht.
Info: www.disabilityfilmfestival.be; disability.festival@gmail.com

[14 februari 2014]

     
publicatie  

Belgische vluchtelingen in Ierland, 1914/1915

Ook in Ierland wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht. Daar kwamen toen ook Belgische vluchtelingen terecht. Zo bevat het archief van de Ierse jezuïeten documenten over hulp aan Belgische vluchtelingen. Zie http://sjarchives.tumblr.com/tagged/belgian.
In Monaghan werden vluchtelingen uit het Mechelse opgevangen. Het eerste huisvestingsproject van de stad werd naar hen genoemd en er nog altijd een ‘Belgium Square’. Zie http://www.europeana1914-1918.eu/en/contributions/3314
Wanneer u afstammelingen kent van die Mechelse vluchtelingen in de stad of het district Monoghan, kunt u contact opnemen met de Clogher Historical Society/Cumann Seanchais Chlochair via the website www.clogherhistory.ie.

[14 februari 2014]

     
 

Symposium in Amsterdam over ‘Turning points’ in het leven van gebiografeerden

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Werkgroep Biografie van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde organiseren op 7 maart 2014 een symposium over ‘Turning points’, of keerpunten in het leven van gebiografeerden. Veel levens kennen een dramatisch keerpunt. Dat kan een religieuze bekering zijn, een grote artistieke doorbraak, een bijzondere ontmoeting, of een opmerkelijke periode in iemands leven. Aan zes biografen die werken aan een boek over een persoon uit de negentiende of twintigste eeuw is gevraagd te spreken over het ‘turning point’ in het leven van hun gebiografeerde persoon: een schrijver of schrijfster, een schilder, een theoloog, een politicus.
Inlichtingen en informatie: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) / Universiteitsbibliotheek, Vrije Universiteit Amsterdam.
(t) +31(0) 20 59 85270; (e) hdc@vu.nl ; (w) www.hdc.vu.nl

[5 februari 2014]

     
 

Seminarie ‘The Artwork Exposed: Politics and the Arts (1850-1914)’

Op 17 en 18 april 2014 organiseren Camelia Errouane (University of Groningen) en Laura Prins (Van Gogh Museum, Amsterdam) i.s.m. het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in Amsterdam een seminarie over de relatie tussen kunst, geschiedenis en politiek. Er zal een bezoek gebracht worden aan het Rijksmuseum (1885) en de Beurs van Berlage (1903) om die relatie ook in situ in de Nederlandse context te kunnen bespreken.
Info: http://www.knhg.nl/2013/seminar-the-artwork-exposed-politics-and-the-arts-1850-1914/
Inschrijving: info@knhg.nl

[4 februari 2014]

     
 

Voorjaarsbijeenkomst Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis(VNK)Over nationale grenzen heen’ n.a.v. van 125 jaar Oud-katholieke Unie van Utrecht

Op 15 maart 2014 vindt in Utrecht de voorjaarsvergadering van de VNK plaats, die aandacht zal besteden aan het 125 jarig jubileum van de Unie van Utrecht. Op 24 september 1889 ondertekenden de bisschoppen van de Oud-katholieke Kerken van Duitsland en Zwitserland en de drie bisschoppen van de Rooms-katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Cleresie in Nederland (nu de Oud-katholieke Kerk van Nederland) een verklaring, waarmee een bovennationaal kerkverband werd gecreëerd.
Info: (www.vnkonline.nl)

[4 februari 2014]

     
 

‘Bouwen (aan) wie je bent’ - symposium t.g.v. 100 jaar oud-katholiek kerkgebouw Amsterdam

Op 17 mei 2014 wordt in het oud-katholiek kerkgebouw in Amsterdam het symposium ‘Bouwen (aan) wie je bent’ georganiseerd over kerkelijke identiteit en Amsterdamse kerkbouw in de context van religieuze emancipatie in de lange 19de eeuw t.g.v. 100 jaar oud-katholiek kerkgebouw Amsterdam. Het oud-katholiek kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat dateert van 1914 en is de opvolger van de schuilkerk van de HH. Petrus en Paulus (genaamd ‘De Ooyevaar’) in de Barndesteeg, waar katholieken vanaf de zeventiende eeuw kerkten. In 1953 sloot ook de andere oud-katholieke schuilkerk van de HH. Johannes en Willibrordus aan de Brouwersgracht. De gemeente die daar had gekerkt, trok in bij die van de Ruysdaelstraat. Het interieur van de huidige kerk weerspiegelt de rijke geschiedenis van beide parochies.
Toegang en aanmelding door overmaking van 10 euro op NL63INGB0005319821 / 5319821, t.n.v. P.B.A. Smit, o.v.v. “Symposium Bouwen”.

[4 februari 2014]

     
 

Symposium ‘Kinderkerk en kinderpreek’

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (hdc), Museum Catharijneconvent en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) nodigen u op10 januari 2014 in het Catharijneconvent in Utrecht uit voor het symposium ‘Kinderkerk en kinderpreek’, over geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland. Het onderwerp van het symposium is het fenomeen kinderkerk. In de negentiende eeuw bestond de praktijk om aparte protestantse kerkdiensten voor kinderen te beleggen. Daar gehouden preken zijn ook in druk verschenen. Dr. Cees Houtman, emeritushoogleraar aan de PThU, heeft onderzoek verricht naar deze kerkdiensten, de kinderpreken en hun auteurs, en het lezerspubliek. Op grond van dat onderzoek schreef hij het bij Uitgeverij Groen te Heerenveen verschenen boek Kinderkerk en kinderpreek. Tijdens het symposium zal worden ingegaan op het onderzoek en de resultaten daarvan en zal het eerste exemplaar worden aangeboden aan de rector van de PThU, prof. dr. Gerrit Immink.
Indien u het symposium wilt bijwonen, kunt u zich, bij voorkeur per email (hdc@vu.nl), aanmelden.
Info: www.catharijneconvent.nl

[17 december 2013]

     
 

Call for papers voor colloquium ‘The Rhetorics of Food’, KU Leuven

Op 26, 27 en 28 mei 2014 organiseren de KU Leuven en de faculteiten Letteren, Theologie, Psychologie en Pedagogie i.s.m. het Leuven Centre for Irish Studies (LCIS) in het Iers College in Leuven een colloquium over ‘The Rhetorics of Food’. Voedsel is, samen met lucht en water, een basis ‘ingrediënt’ van het menselijk leven en culturen. Deze multi- en interdisciplinaire conferentie wil nagaan hoe de taal of retoriek van voedsel werd en wordt gebruikt voor veel doeleinden. Er zijn papers welkom uit verschillende disciplines: literatuur, culturele studies, theologie, kunst (iconografie/iconologie), film, (ideeën)geschiedenis, architectuur, antropologie, politieke wetenschappen, psychologie, economie. Bijdragen over Ierse topics zijn speciaal welkom.
Voorstellen van papers kunnen worden gestuurd naar Hedwig Schwall, Hedwig.schwall@arts.kuleuven.ben (deadline 21 december 2013).
Meer info: www.irishstudies.kuleuven.be/

[28 november 2013]

     
 

Colloquium protestants erfgoed Antwerpen

Op 22 november 2013 organiseert De kleine expeditie vzw, een projectbureau dat instellingen, musea en organisaties ondersteunt in het bereiken van hun erfgoedgemeenschappen en het verbreden van de erfgoedparticipatie, in samenwerking met dr. Dick Wursten, de dienst Erfgoed van de Provincie Antwerpen, het Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern en de Protestantse Kerk ‘De Brabantse Olijfberg’ in Antwerpen het colloquium “Tussen koning en keizer. De Antwerps-Duitse gemeenschap voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog” over de vergeten geschiedenis van de Duitse gemeenschap in Antwerpen. Dat was eens een bruisende en toonaangevende gemeenschap, die met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog voor een verscheurende loyaliteitskeuze kwam te staan tussen het oude en het nieuwe vaderland. De kleine expeditie vzw wil die geschiedenis samen met dr. Dick Wursten en m.m.v. de bestuursraad van de Brabantse Olijfbergopnieuw onder de aandacht brengen door op een bijzondere manier dat erfgoed te vertalen in de stad. Ze reikt daarbij de hand naar partners om dat verhaal mee te vertellen. Het colloquium vormt daarbij een startpunt. Het programma is gespreid over twee dagdelen. In de namiddag ligt de focus op de vertaalslag van geschiedenis naar een hedendaags erfgoedproject. ’s Avonds geeft prof. dr. Antoon Vrints een uiteenzetting over de Duitse gemeenschap in Antwerpen en wordt het gerestaureerde doopvont ingehuldigd in aanwezigheid van de Duitse ambassadeur.
Meer info op www.dekleineexpeditie.be of http://protestantsekerkantwerpennoord.be/colloquium.htm

[12 november 2013]

     
 

Studiedag over de pinksterbeweging en het evangelicalisme in België

Op 14 november vindt in Luik  aan de ULg een tweetalige studiedag plaats over “Entre mobilité et sédentarité : des communautés pentecôtistes et évangéliques en Belgique à l’heure de la globalisation religieuse” / Between mobility and sedentarity: Pentecostal and Evangelical communities in Belgium in a context of religious globalisation”. De studiedag wil een stand van zaken brengen van het huidige onderzoek naar de pinksterbeweging en het evangelicalisme in België, de voornaamste tendensen schetsen binnen die bewegingen en een werkgroep oprichten om regelmatig bijeenkomsten te organiseren rond dat thema.
Inschrijven kan tot 8 november bij Sarah Demart (sarah.demart@ulg.ac.be) of Elisabeth Mareels (elisabeth.mareels@uclouvain.be).

[8 november 2013]

     
 

Call for papers voor de studiedag “Geschiedenis, archieven en psychiatrie”

Op 16 mei 2014 organiseren Benoît Majerus (Université du Luxembourg), Veerle Massin (UCL), Anne Roekens (Université de Namur) en Xavier Rousseaux (UCL) in Namen een studiedag over “Geschiedenis, archieven en psychiatrie : wat zijn de perspectieven in België”. Ze willen op die studiedag een status quaestionis brengen van het onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie in België, maar ook dieper ingaan op de problematiek van het beheer en de toegankelijkheid van archieven van psychiatrische instellingen in België. De studiedag richt zich op onderzoekers die verslag willen uitbrengen over hun projecten inzake de geschiedenis van de psychiatrie in België en de raadpleging van archieven, verantwoordelijken van psychiatrische instellingen die deze archieven beheren en beslissen over de toegankelijkheid ervan en archivarissen die de regels en voorwaarden opstellen die zowel de vrijheid van het onderzoek als de bescherming van het privéleven garanderen.
Info: http://majerus.hypotheses.org/866

[6 november 2013]

     
 

Studiedag over edelsmeedwerk in de liturgie

Op dinsdag 26 november organiseert het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) in Leuven de studiedag ‘Preciosa Sacra: edelsmeedwerk in de liturgie’. Op het programma staan o.m. lezingen over edelsmeedwerk in de rooms-katholieke en joodse eredienst; over de Kunstwerkplaatsen Esser Weert, een toonaangevend atelier voor religieuze edelsmeedkunst in Nederland en België en over de ‘schat van Oignies’, een rijke collectie edelsmeedwerk die in 2010 door de zusters van Onze-Lieve-Vrouw van Namen toevertrouwd is aan de Koning Boudewijnstichting.
Programma en inschrijvingen: http://crkc.be/studiedag-edelsmeedwerk-de-liturgie-0

[5 november 2013]

     
 

Agenda RefoRC-KU Leuven i.v.m. 500 jaar Reformatie

Ook dit academiejaar staat binnen RefoRC heel wat op stapel. RefoRC (Reformation Research Consortium) is het academisch departement binnen Refo500, het internationale kennis- en expertiseplatform over de erfenis van 500 jaar Reformatie.
Op 14 november 2013 is er een workshop rond de zestiende-eeuwse Leuvense theoloog Jacobus Latomus en zijn controverse met Maarten Luther, met als sprekers prof. dr. Anna Vind (University of Copenhagen) en dr. Hannegreth Grundmann. Aanmelden kan bij wim.francois@theo.kuleuven.be.
Van 4 tot 6 december 2013 vindt in Leuven het internationale congres “Het Concilie van Trente: Hervorming en controverse in Europa en daarbuiten (1545-1700)” plaats. Op 4 december 2013 zal het 450 jaar geleden zijn dat het Concilie van Trente (1545-1563) plechtig werd afgesloten. Die vergadering van kardinalen, bisschoppen en theologen wilde de katholieke kerk van binnenuit hervormen en tegelijkertijd haar leer en religieuze praktijken afbakenen ten opzichte van de protestanten. Tot diep in de twintigste eeuw was de geest van Trente voelbaar in leer en ritueel, beeld en klank. Op internationaal vlak heeft de KU Leuven, samen met andere partners, het voortouw genomen voor een wetenschappelijke revaluatie van dat concilie. Programma en info: http://theo.kuleuven.be/en/council_of_trent.
Van 15 tot 17 mei 2014 vindt in Bologna de vierde jaarlijkse RefoRC-conferentie plaats (de vijfde zal plaatsvinden in Leuven). Thema dit jaar is “Arts, Portraits and Representation in the Reformation Era”. Zie: http://www.refo500.nl/rc/pages/440/fourth.html; contact: violet.soen@arts.kuleuven.be
Bij De Gruyter Publishers in Berlijn wordt binnenkort het Journal for Early Modern Christianity opgestart. Meer informatie via: wim.francois@theo.kuleuven.be (lid Editorial Board).

[31 oktober 2013]

     
 

Studiedag over protestantse beeldcultuur na 1800

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC) en het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht organiseren op 6 november in Amsterdam een congres over protestantse beeldcultuur na 1800.
Het protestantisme staat bekend als een religie van het woord. Beelden, zo is de gangbare algemene opvatting, maken geen onderdeel uit van het protestants-christelijke erfgoed. In recente publicaties wordt die eenzijdige kijk op de relatie tussen protestantisme en beeldcultuur op zijn minst genuanceerd. Calvinistische kerken waren (en zijn dikwijls nog) sober ingericht, maar dat betekent niet dat het beeld - in welke vorm dan ook - afwezig was (en is): houtsnijwerk op kansels, kroonluchters, glas-in-loodramen, tekstborden zijn bewijzen van een karakteristieke protestants-christelijke beeldcultuur. Maar ook buiten de kerk bestaat een protestantse beeldcultuur, die tot uiting komt in bijbels en ander drukwerk, en in scholen en woonhuizen, in lesmateriaal en op wandversiering. Op dit congres verkennen onderzoekers uit verschillende disciplines de rol en functie van het beeld in het protestantisme van de laatste twee eeuwen.
Info: http://www.hdc.vu.nl/nl/nieuws-agenda/agenda/2013/StudiedagBeeldculuur.asp

[8 oktober 2013]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling 100 jaar KVLV-Retie

Naar aanleiding van het eeuwfeest 1913-2013 organiseert KVLV-Retie op 12-13 oktober de tentoonstelling ‘Van boerin tot landelijke vrouw’ over de geschiedenis van 100 KVLV-Retie’, met bloemschiktentoonstelling en kookdemo’s. Eerder dit jaar verscheen het jubileumboek Van boerin tot landelijke vrouw. 100 jaar vrouwen in beweging.
Info: www.kvlvretie.be

[8 oktober 2013]

     
 

Symposium “Kerkelijke visitaties in de vroegmoderne tijd” en presentatie van het visitatieproject in het bisdom Roermond

In 2008 lanceerde het bisdom Roermond, in samenwerking met het Regionaal Historisch Cen­trum Limburg in Maastricht, het project Kerkvisitaties. Dat project omvat het transcriberen en vertalen van de ruim 1700 visitatieverslagen van het oude bisdom Roermond (1559-1801). Steeds minder mensen zijn immers in staat Latijn te lezen en zouden om die reden verstoken blijven van de informatie uit die belangrijke historische bron.
Om de resultaten van het project onder de aandacht te brengen van het grote publiek in de Euregio en het land van Maas en Waal organiseert de Commissie Limburgse kerkgeschiedenis in het kader van het 150-jarig bestaan van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op 16 november in Abdij Rolduc in Kerkrade een internationaal symposium over het thema kerkvisitaties. De visitatieverslagen hebben immers ook betrekking op parochies die thans behoren tot de bisdommen Aken, Munster of Den Bosch. Er zijn onder meer lezingen van Antoine Jacobs, Lita Wiggers (directeur Regionaal Historisch Centrum Limburg), de archivarissen Christian Dury en Thomas Beckers van respectievelijk het bisdom Luik en de Universiteit Bonn en Eddy Put van de KU  Leuven. Tijdens het symposium wordt de website met de digitale versie van de originele verslagen en hun transcripties en vertalingen officieel in gebruik genomen en gepresenteerd.
Info: www.lgog.nl

[26 september 2013]

     
 

Studiedag over de kaartenboeken van Herkenrode

In 2011 startte het Bisschoppelijk Archief van Luik met de restauratie en digitalisering van de kaartenboeken van Pieter Meysman. Sinds 2012 zijn ze digitaal ontsloten en raadpleegbaar via http://www.evequesdeliege.be. Om onderzoek rond die kaartenboeken te stimuleren, organiseren het Bisschoppelijk Archief van Luik en het Studiecentrum Herkenrode op 23 november 2013 een studiedag, die in de voormiddag plaatsvindt in het Grootseminarie van Luik en in de namiddag op de abdijsite van Herkenrode.
Info: http://liege.diocese.be; http://bibliosemliege.be en www.abdijsiteherkenrode.be

[18 september 2013]
     
 

Internationaal colloquium over het vroege christendom en heidense mysterieculten in het werk van Franz Cumont en tijdgenoten
Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (CSCT) van Universiteit Gent organiseert van 13 tot 15 september een internationaal congres over “The Christian Mystery. Early Christianity and the pagan mystery cults in the work of Franz Cumont (1868-1947) and in the history of scholarship”. Franz Cumont was een pionier van de wetenschappelijke studie van de oosterse religies. Zijn publicaties inspireerden de vroegtwintigste-eeuwse debatten over de relatie tussen het vroege christendom en heidense mysterieculten.
Info: http://www.csct.ugent.be/christianmystery of annelies.lannoy@ugent.be

[28 augustus 2013]

     
publicatie  

Publicatie over de voormalige pastorij van Vosselaar

In oktober verschijnt Het Hof van Vosselaar, een boek over de geschiedenis van de voormalige pastorij van Vosselaar, die eertijds werd gebouwd door de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Het Hof van Vosselaar was eerst een pastorij, later een buitengoed. De auteurs Leo Vermeulen, Jan Bleys en Jas Bijnen maakten een historische studie over het gebouw en het omliggende landschap, geïllustreerd met foto’s en historische kaarten. Voorintekenen tegen een voordeliger prijs kan tot 20 september 2013: adriaen.ghys@vosselaar.be of per post: Heemkundige Kring Adriaen Ghys, Pastoor Woestenborghslaan 2, B-2350 Vosselaar.

[27 augustus 2013]

     
 

Internationaal colloquium over de toekomst van religieus erfgoed

Na de vorige edities in Quebec en Frankrijk vindt in Leuven van 25 tot 27 september de Ninth International Young Scholars Conference on Heritage / Neuvième Rencontre internationale des jeunes chercheurs en patrimoine plaats, georganiseerd door de Chaire de recherche du Canada en patrimoine urbain (ESG, UQAM, Canada), de Groupe interuniversitaire de recherche sur les paysages de la représentation, de la ville et des identités urbaines (PARVI) en het Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC), KU Leuven. Jonge onderzoekers uit Amerika, Afrika en Europa zullen er reflecteren over het thema ‘Beyond the Monument: The Fate of Churches: Become Heritage or Disappear’ / ‘Au-delà du monument: Le devenir des églises: patrimonialisation ou disparition?’

[27 augustus 2013]

     
 

Internationaal Babel-colloquium in Brussel over het verdwijnen van religies

Van 9 tot 11 september 2013 organiseren de ULB en de VUB in Brussel het eerste colloquium van de Belgische Associatie voor de studie van religies (Babel) met als thema ‘Wanneer een religie tot haar einde komt …Politieke en sociale factoren in het verdwijnen van religies’. Het colloquium wil de politieke en sociale factoren analyseren die oorzaak of begeleidende omstandigheid zijn van het verdwijnen van een religie. Het focust op de studie van observeerbare mechanismen die gepaard gaan met het einde van een religie. KADOC-directeur Jan De Maeyer is een van de sprekers.

[27 juni 2013]

     
publicatie  

Herdenking 100 jaar 1914 in Haacht

De Haachtse Geschied- en Oudheidkundige Kring zal in het najaar twee boeken uitbrengen die de Eerste Wereldoorlog in de streek tot onderwerp hebben. De Eerste Wereldoorlog in het dagboek van de Tildonkse ursulinen beschrijft de oorlogsgebeurtenissen door de ogen van de Tildonkse kloosterzusters. Het boek leunt mooi aan bij het feit dat het Belevingscentrum WO I volgend jaar in het klooster van Tildonk onderdak vindt. Het andere boek is een heruitgave van 1914 in de regio Haacht. Kleine dorpen in de Grote Oorlog uit 1993.
Info: www.hagok.be

[9 april 2013]
     
publicatie  

Amerikaans jezuïetentijdschrift Woodstock Letters gedigitaliseerd en online
De Maryland Province of the Society of Jesus, de Midwest Jesuit Archives en de Saint Louis University maken bekend dat de Woodstock Letters (1872-1969), het historische tijdschrift van de Amerikaans jezuïeten over hun opvoedkundige en missionaire activiteiten, volledig gedigitaliseerd en online raadpleegbaar is. Het tijdschrift werd genoemd naar Woodstock College, het jezuïetenseminarie in Maryland dat het blad uitgaf en samen met de Maryland Province verspreidde onder de Amerikaanse jezuïeten en hun instellingen in de negentiende en twintigste eeuw. De nummers bevatten historische artikels over de scholen en missies van de Sociëteit in Noord- en Zuid-Amerika, eigentijdse verslagen van het werk van de jezuïeten, ooggetuigenverslagen van gebeurtenissen, boekrecensies, overlijdensberichten, inschrijvingscijfers van scholen en andere onderwerpen die voor de Sociëteit van belang waren. Veel bekende jezuïtische geleerden en missionarissen schreven bijdragen, onder wie de Vlaamse jezuïet-missionaris Pieter-Jan de Smet.
De digitale versie is te vinden op: http://cdm.slu.edu/cdm/landingpage/collection/woodstock.

[25 maart 2013]
     
 

Internationaal congres n.a.v. 450 jaar Heidelbergse catechismus
De Evangelische Theologische Faculteit Leuven organiseert op 18 en 19 april samen met de KU Leuven en de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel het internationale congres ‘The Heidelberg Catechism in Ecumenical Perspective : International Conference on the Occasion of Its 450th Anniversary (1563-2013)’. Het doel is, het ontstaan en de verspreiding van de Heidelbergse catechismus te belichten in een breed historisch en oecumenisch perspectief. De Heidelbergse catechismus, een van de populairste reformatieteksten, bestaat thans 450 jaar. Geschreven in 1563 in opdracht van keurvorst Frederik III van de Palts, werd hij al snel vertaald en verspreid door heel Europa.
Voor verdere details zie de speciale website.

[25 maart 2013]
     
 

Studiedag over reuzencultuur

Onder de titel ‘Op schouders van reuzen’ organiseren LECA/Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag, het MAS/Museum aan de Stroom en La Maison des Géants (Ath) op 4 mei 2013 in bibliotheek Permeke in Antwerpen een studiedag voor reuzenverenigingen. Iedereen die om reuzen bekommerd is, weet hoe sterk de reuzencultuur vandaag de dag leeft. Tal van mensen en verenigingen zorgen ervoor dat je overal in Vlaanderen reuzen kunt zien wandelen en dansen. Toch is dat geen klus die in je in een handomdraai klaart. Door in te zoomen op praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland wordt op deze studiedag inspiratie aangereikt om de reuzencultuur in stand te houden.
Info : www.lecavzw.be; www.tradities.be; www.feestelijkvlaanderen.be

[19 maart 2013]
     
tentoonstelling  

Vacature bij Het Firmament

Het Firmament, expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten in Vlaanderen (theater en dans), zoekt een stafmedewerker erfgoedbemiddeling en communicatie. Deadline voor sollicitatie is 1 april.
Info: www.hetfirmament.be

[19 maart 2013]
     
 

Call for papers voor colloquium over iconografie en sociale bewegingen

In de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) in Namen vindt op 19, 20 en 21 maart 2014 een colloquium over iconografie en sociale bewegingen in de 19de en 20ste eeuw plaats. Het wil nagaan welke rol(len) beeldmateriaal heeft (hebben) gespeeld voor de opkomst en de mobilisatie van verschillende sociale bewegingen. Of was er sprake van een omgekeerd effect en werden beelden gebruikt om de sociale bewegingen te belasteren en zo bij te dragen tot demobilisatie? De call for papers is voornamelijk gericht aan historici, maar wil tevens de dialoog tussen archivarissen en onderzoekers een impuls geven en multidisciplinaire benaderingen of bijdragen van specialisten van verschillende disciplines stimuleren.
Voorstellen voor bijdragen kunnen vóór 1 juli 2013 worden ingestuurd bij: anne.roekens@fundp.ac.be

[6 maart 2013]

     
publicatie  

Publicatie over 175 jaar Virgo Sapiens in Londerzeel

Ter gelegenheid van het jubileum schreven drie oud-leerkrachten een boek over de geschiedenis van de school, Virgo Sapiens,1837-2012. 175 Jaar onderwijs en opvoeding van de Ursulinen in Londerzeel en Vlaams-Brabant. Het wordt uitgegeven door Virgo Plus, de vereniging van oud-leerkrachten van Virgo en de Heemkundige Kring Sint-Kristoffel van Londerzeel.
Info: www.virgosapiens.be/nieuw/boek.pdf

[6 december 2012]
     
 

Cultuur en ontspanning binnen de kloostermuren

Dat is het thema van het 11de Echo-colloquium in Nijmegen op 14 december 2012.
In de middeleeuwen waren kloosters in heel Europa centra van cultuur en vorming. In de negentiende en twintigste eeuw hadden ze die functie niet meer, maar toch reikte in de Lage Landen hun culturele en educatieve invloed nog tot ver buiten de kloostermuren.
Religieuzen besteedden zowel binnen hun eigen leefgemeenschappen als in de door hen geleide onderwijsinstellingen veel aandacht aan toneel, muziek, naaldwerk, kalligrafie, literatuur, sport/spel en andere culturele uitingen. Die activiteiten waren niet alleen gericht op de ontwikkeling en de ontspanning van de religieuzen zelf, maar ook op de vorming van hun leerlingen.
Een aantal kloostergemeenschappen ontwikkelde zich zelfs tot culturele voorhoedes. Zo waren de jezuïeten vermaard om hun activiteiten op het gebied van toneel en beoogden de Belgische ursulinen met een imposante architecturale omgeving, die aansloot bij de internationale beweging l’art à l’école, opvoedkundige invloed uit te oefenen op de aan hen toevertrouwde meisjes.
De religieuze, culturele en educatieve implicaties van die activiteiten zijn een tot nu toe vrijwel niet geëxploreerd terrein van historisch onderzoek. Tijdens het Echo-colloquium zal dat thema daarom van verschillende kanten worden belicht.
Info: www.stichting-echo.nl

[14 november 2012]

     
 

Viering 200ste verjaardag Conscience

Op 3 en 4 december 2012 organiseren de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) en het Centrum voor Receptiestudie (CERES) van de Hogeschool-Universiteit Brussel een tweedaags evenement in het kader van de 200ste verjaardag van Hendrik Conscience (1812-1883). In Antwerpen worden op 3 december een wetenschappelijk colloquium, een voorleesmarathon en een avondlezing georganiseerd naar aanleiding van Consciences geboorte, 200 jaar geleden in de Antwerpse Sint-Andrieswijk. In Brussel, de stad waar Conscience de laatste vijftien jaar van zijn leven verbleef, vindt op 4 december een internationaal symposium plaats.
Info: http://www.kantl.be

[13 november 2012]

     
 

Lezing over de jezuïeten-martelaars van Japan en de esthetiek van geweld

Op 13 november 2012 organiseren de Onderzoekseenheid Geschiedenis van kerk en theologie en het Jesuitica project (Faculteit Godgeleerdheid) in het kader van de lessen Geschiedenis van de christelijke kunst aan de KU Leuven een lezing van prof. Mia M. Mochizuki (kunstgeschiedenis, Berkeley, California) over The Ethical Eye: The Jesuit Martyrs of Japan and the Aesthetics of Violence’. Waarom blijven we gefascineerd kijken naar afbeeldingen van mensen die worden verbrand, onthoofd of ondergedompeld in afvalputten, dus naar de destructie van het menselijk lichaam? Naar aanleiding van de restauratie van drie vroegmoderne schilderijen van de jezuïeten-martelaars van Japan, die in de Gesù-kerk in Rome worden bewaard, zal professor Mochizuki het in haar voordracht hebben over de zintuiglijke poëtica van het zien en de esthetiek van geweld. Ze plaatst de afbeeldingen in hun picturale context - de Japanse christelijke materiële cultuur, de Europese ignatiaanse verbeelding van het martelaarschap en het visuele repertorium van Bijbels geïnspireerd geweld, om tot een ethiek van het oog te komen, die helpt verklaren waarom we aangetrokken blijven tot mooie afbeeldingen van onbeschrijfelijke daden.
Info: http://www.jesuitica.be/assets/file/Mochizuki%20KU%20Leuven%20Art%20and%20Religion%20Lecture.pdf

[6 november 2012]

     
tentoonstelling  

Oproep: 100 jaar scouts in Leuven
Scouts en Gidsen Sint-Michiel of Hardis de Saint-Michel, de eerste scoutsgroep in Leuven, viert in 2013 zijn honderdste verjaardag. De Erfgoedcel Leuven en het Scouts en Gidsen Museum - in samenwerking met jeugdcentrum Vleugel F, Scouts en Gidsen Sint-Michiel, KADOC en Heemkunde Vlaanderen - willen dit feest aangrijpen om 100 jaar scouts in Leuven in de kijker te zetten met een (erfgoed)tentoonstelling. Daarvoor is de erfgoedcel op zoek naar verhalen en getuigenissen (van vóór 1950) en naar foto’s, filmpjes en ander materiaal (bijvoorbeeld uniformen, dassen en kentekens). Kan jij helpen? Contacteer de erfgoedcel via erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 84.

[23 oktober 2012]
     
 

Symposium ‘Kuyper digitaal’ in Amsterdam
 
Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) organiseert op 7 november 2012 in de Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam een minisymposium n.a.v. de digitalisering van het archief van Abraham Kuyper. Tien meter archief van een van Nederlands belangrijkste staatslieden wordt daardoor wereldwijd toegankelijk. Abraham Kuyper, predikant, hoogleraar, journalist en politicus, liet een schat aan persoonlijke aantekeningen en brieven na. Die documenten worden nu via het internet raadpleegbaar. De digitale beschikbaarstelling biedt gebruikers veel kansen. Toch rijzen er ook vragen over de mogelijke nadelen: Staan de kosten in verhouding tot de baten? En welke gevolgen heeft digitalisering voor de toegankelijkheid van de fysieke stukken? Die vragen krijgen een plaats bij de presentatie van het digitale Kuyperarchief. Aanmelding en informatie: hdc@vu.nl / 020-5985270 en http://www.hdc.vu.nl/nl/

[10 oktober 2012]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling ‘Langs deze weg zet gene voet’

Van 20 oktober tot 8 december 2012 loopt in de Provinciale Bibliotheek Tolhuis in Brugge de tentoonstelling ‘Langs deze weg zet gene voet… West-Vlaamse kapelletjes in devoties, legenden en verhalen’. Bijna dagelijks komen mensen in contact met religieus erfgoed waarvan ze de oorsprong vaak vergeten zijn. Valentin Degrande (°1945) kent de West-Vlaamse kapellen en de devotie er rond als geen ander. In mei 2012 verscheen zijn studie ‘Langs deze weg zet gene voet…’, een overzicht van alle kapellen in West-Vlaanderen. Voor de gelijknamige tentoonstelling in de Provinciale Bibliotheek werden talrijke stukken uit de collectie van de bibliotheek geselecteerd. Aan de hand beeldmateriaal maakt de bezoeker een tocht langs dat West-Vlaams religieus erfgoed.
Info: www.west-vlaanderen.be/bibliotheek

[10 oktober 2012]

     
 

KNHG najaarscongres ‘Voorwerpen maken geschiedenis’

Op 2 november 2012 houdt het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in Den Haag zijn najaarscongres Voorwerpen maken geschiedenis’, over niet-schriftelijke bronnen in historisch onderzoek. Steeds meer historici gebruiken voorwerpen in hun onderzoek als bron. Niet alleen zien zij de toegevoegde waarde van voorwerpen als historische bron, de analyse van niet-schriftelijke bronnen blijkt ook tot nieuwe inzichten te leiden. Voor historici en instellingen liggen hier grote kansen. Maar helemaal vanzelfsprekend is het gebruik van niet-schriftelijke bronnen nog niet. Aan de ene kant neigen veel historisch onderzoekers ertoe aan schriftelijk materiaal als onderzoeksbron de voorkeur te geven. Aan de andere kant hebben musea, archieven en bibliotheken niet primair als doel om historisch onderzoekers te wijzen op de mogelijkheden en rijkdom van de vele gedigitaliseerde verzamelingen. Het KNHG -najaarscongres wil een brug slaan tussen die werelden. Daarbij is gekozen voor vier traditionele thema’s uit de Nederlandse geschiedschrijving: stadscultuur, de Opstand, de Tweede Wereldoorlog en overzeese geschiedenis. Info: http://www.knhg.nl

[18 september 2012]

     
 

Internationaal colloquium over het geïllustreerde boek in België

Op 19 en 20 november 2012 vindt in de Koninklijke Bibliotheek van België het internationaal colloquium ‘Het geïllustreerde boek in België 1800-1865’ plaats. Terwijl er al heel wat onderzoek is gedaan naar het geïllustreerde boek in België rond 1900, blijft de periode daarvoor, van 1800 tot circa 1865, vrij onontgonnen gebied. Dit colloquium wil onderzoek doen naar die periode volgens verschillende onderzoeksassen: technieken en betrokken partijen, betrokken partijen en plaatsen, plaatsen en genres, handel en verspreiding. In de exposés komen figuren aan bod als Antoine Dewasme, Simonau en Toovey in Brussel, Avanzo in Luik, Félicien Rops in Namen, Felix De Vigne in Gent en enkele pioniers van de fotografie in de uitgeverswereld. Botanische boeken, tijdschriften over tuinbouw, de geïllustreerde pers, architectuur, muziek, artistieke feesten en salons zijn stuk voor stuk genres en kanalen waarin Belgische illustratoren en kunstenaars hun kunst tot uiting brachten. Ook de invloed van het Belgische geïllustreerde boek in het buitenland, de handel en namaak worden aan de hand van casestudy’s behandeld. KADOC-medewerkster Carine Dujardin brengt een bijdrage over de invloed van de neogotiek op de boekillustratie.
Organisatie: Koninklijke Bibliotheek van België i.s.m. de contactgroep Documents rares et précieux van het FNRS en de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis.
Info: http://www.kbr.be/actualites/colloque/livreBoek1800_1865/boek1800_1865.html

[12 september 2012]

     
 

Studiedag Victorian Society over negentiende-eeuwse kloosters in Groot-Brittannië

Op 6 oktober organiseert de Victorian Society in Londen een studiedag met als thema ‘Revisiting the Cloister: monasteries and convents in nineteenth-century Britain’. Veel grote architecten uit de victoriaanse tijd, zoals A.W.N. Pugin, G.E. Street and G.F. Bodley, waren nauw betrokken bij het ontwerpen van zowel katholieke als anglicaanse kloosters. Nu veel van die religieuze gemeenschappen sterk achteruitgaan, wordt hun architecturale erfgoed bedreigd. Bovendien kregen hun geschiedenis en hun specifieke bijdrage tot de Britse architectuur tot nu toe slechts beperkte wetenschappelijke aandacht. De studiedag brengt specialisten samen rond thema’s als ruimte en gender, institutionele ontwikkeling, religieuze en politieke hervorming. Revisiting the Cloister wil een nieuw licht werpen op de zorg voor en de appreciatie en interpretatie van dat cruciale aspect van de victoriaanse architecturale geschiedenis. Als een van de laatste sprekers kadert KADOC-directeur Jan de Maeyer de problematiek in een Europees perspectief.

[21 augustus 2012]

     
publicatie  

Publicatie over de abdij van Heylissem

Rond 1130 stichtten kanunniken van de premonstratenzerabdij van Floreffe een gemeenschap in Cappendael (Chapeauveau), die aan de basis lag van de abdij van Heylissem. De geschiedenis van die norbertijnenabdij, die in 1796 door de Franse Republiek werd afgeschaft, is nauw verweven met die van de taalgrensregio, van Brabants Haspengouw tot het Hageland. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de aankoop van het oude abdijdomein door de provincie Brabant(nu eigendom van de provincie Waals-Brabant) publiceert de Cercle d’Histoire, d’Archéologie et de Généalogie de Wavre et du Brabant wallon binnenkort het boek Heylissem. Histoire d’une abbaye de l’ordre de Prémontré, onder leiding van de historicus Joseph Tordoir.
Tot 26 augustus te koop tegen verminderde prijs: chaw@skynet.be

[20 augustus 2012]

     
 

Focus op Congo in filmbeelden en getuigenissen
Bij de Zusters van de Jacht in Kessel-lo vindt op 22 september een namiddag over Congo plaats onder de titel ‘Focus op Congo in filmbeelden en getuigenissen o.l.v. Roland Duyck’. Roland Duyck verbleef in zijn jonge jaren in Congo en keerde er in 2010 - na 50 jaar - terug voor een kleine rondreis. Hij wil zijn ervaringen delen en ondersteunt dat met twee filmpjes: Congo Close-up: Afrika Getuigenissen van de Amerikaan Robert Bodson na een rondreis in 1952 in alle grote centra van Belgisch-Congo, en Affinité & Trias van de Vlaming Gi Mateusen na een rondreis in 2010 door Congo, een bezoek aan de ontwikkelingsprojecten van Trias ngo in Beneden-Congo en het traditioneel Gungu dansfestival van de Pende in Bandundu..
Vrije toegang, maar graag vooraf aanmelden: johan.hoornaert@rec.kuleuven.be
[6 augustus 2012]

     
tentoonstelling  

Concert in Boodschapkapel annuntiaten Heverlee
Op 8 september 2012, aan de vooravond van Open Monumentendag, speelt kathedraalorganist Peter Van de Velde het gerestaureerde Stevensorgel in de Boodschapkapel van Heverlee officieel in. Hij brengt met het Vocaal Ensemble Musa Horti onder leiding van Peter Dejans en met sopraan Elke Janssens muziek van Edgar Tinel, Joseph Haydn, Benjamin Britten, César Franck, Felix Mendelssohn Bartholdy, Jaak-Nikolaas Lemmens en Charles-Marie Widor.
Tickets en info: onthaal Heilig Hartinstituut Naamsesteenweg 355 - 3001 Heverlee - 016/399011 of <archief.annuntiaten@hhh.ksleuven.be>.
[7 augustus 2012]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling ‘De indiaan in Gezelle. Longfellows Song of Hiawatha’
In 1855 publiceerde Henry Longfellow het indianenepos The Song of Hiawatha. Dat heldendicht kende al snel een enorm succes. Guido Gezelle, toen leraar in Roeselare, gebruikte het vrijwel meteen in zijn Engelse lessen. Na zijn overplaatsing naar Kortrijk bracht hij zijn eigen Vlaamse versie van het epos uit, waarmee hij wou aantonen dat ook zijn moedertaal een volwaardige literaire taal was. In het Guido Gezellemuseum in Brugge loopt tot 11 november een tentoonstelling over het verhaal van Hiawatha en Gezelles vertaling.
Info: http://www.brugge.be/internet/nl/content/nieuws/hiawatha.htm
[7 augustus 2012]

     
 

Film en workshop Ruusbroecgenootschap
Op 2 en 3 juli 2012 heeft aan het Ruusbroecgenootschap een auteursforum plaats in het kader van het boekproject Brill Companion to Hadewijch. Dit Engelstalige handboek zal een geïntegreerde stand van zaken bieden van alle aspecten van de Hadewijchstudie: de historische en de theologische context, het oeuvre en de overlevering, de mystieke ideeën en de doorwerking ervan. Het auteursforum wordt opengetrokken tot een workshop: een beperkt aantal geïnteresseerden kan de discussies bijwonen en er actief aan participeren.
In het kader van die workshop vindt op dinsdag 3 juli om 20u. in Cinema Zuid een vertoning plaats van de controversiële film Hadewijch van Bruno Dumont (2009). Aansluitend is er een panelgesprek met cultuurhistoricus Henk De Smaele (Antwerpen), mediëviste Veerle Fraeters (Antwerpen), arabist John Nawas (Leuven) en literatuur- en filmwetenschapper Peter Verstraten (Leiden), die vooraf ook een korte inleiding verzorgt.
Programma en info: www.ua.ac.be/ruusbroec onder ‘nieuws’.

[20 juni 2012]

     
 

Derde week van de religies en levensbeschouwingen
Van 20 tot 27 mei organiseert Kerkwerk Multicultureel Samenleven Antwerpen de derde week van de religies en levensbeschouwingen, met tal van activiteiten. Doel van die week is de kracht van de religies en levensbeschouwingen tonen in de samenleving en aanzetten tot dialoog en goede verstandhouding. Het thema dit jaar is “Levensbeschouwingen, welvaart en samenleving”.
Info: http://www.weekvandereligies.be/; programma: http://www.weekvandereligies.be/images/folder%20WvRL%204luik%20A6%20wikkel.pdf

[14 mei 2012]
     
tentoonstelling  

Oog in oog met de glasramen van de Sint-Gummaruskerk in Lier

De glasramen van de Lierse Sint-Gummaruskerk zijn uniek voor de oude Nederlanden. Ze tonen ononderbroken de evolutie die de glasschilderkunst doormaakt vanaf de tweede helft van de vijftiende tot de eerste helft van de zestiende eeuw, met de overgang van de gotiek naar de renaissance. Naar aanleiding van hun restauratie worden de belangrijkste panelen tot 30 september 2012 tijdelijk op ooghoogte gepresenteerd in de kerk. Van dichtbij ontdek je de afgebeelde verhalen, de stijlcomponenten, de techniek van het gebrandschilderde glas en de ruimere context van het politieke, socio-culturele en religieuze leven in Lier. De expo kadert binnen de viering van 800 jaar stadsrechten.
Info: www.lierseglasramen.be

[7 mei 2012]

     
publicatie  

Lancering databank rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland

Op 25 mei  vindt op het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag de lancering plaats van de databank ‘Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de 19e eeuw’. Rooms-katholieke broederschappen zijn lekenverenigingen met een specifiek devotioneel doel. Ze vormen een haast vergeten onderdeel van het ‘rijke roomse leven’, dat pas in de jaren ’60 van de vorige eeuw is teloorgegaan. Hoewel de geschiedenis van broederschappen al veel verder teruggaat, zetten de kerkelijke autoriteiten ze in de 19de eeuw voor het eerst in om gelovigen sterker aan de kerk te binden, tot een vroom en gehoorzaam leven te bewegen en om het gebruik van sacramenten als biecht en communie te verhogen. Bestudering van dat fenomeen is nu mogelijk dankzij de databank, die ruim 4400 broederschappen bevat, met van elk kerngegevens als naam, oprichting en plaats van vestiging. Voor veel broederschappen geeft het bestand aanvullende informatie over bewaarde archivalia en eigen uitgaven, de zogenaamde ‘broederschapsboekjes’.
Info: http://www.historici.nl/Nieuws/Actueel/broederschappen

[25 april 2012]

     
 

Internationaal colloquium over Olivier Messiaen (1908-1992) in Brussel

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het overlijden van de Franse componist, organist en pianist Olivier Messiaen (1908-1992), die ook een overtuigd katholiek was, organiseren de Académie royale de Belgique en het Collège Belgique van 3 tot 5 mei in de Académie royale de Belgique een internationaal colloquium ‘Messiaen: la force d’un message’ over de betekenis van het oeuvre van Messiaen en de kracht van zijn boodschap vandaag.
Info: www.academieroyale.be

[25 april 2012]

     
   

Oproep voor WO I-beeldmateriaal

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog werkt de VRT aan een reeks documentaires met als titel “De Allerlaatste Getuigen”. Daarvoor werden meer dan 100 mensen geïnterviewd die als kind bewust de oorlog hebben meegemaakt. Die getuigenissen dienen als basis voor de reeks van acht afleveringen waarin de sociale beleving van de kinderen en hun families centraal staat. De samenstellers willen die getuigenissen graag aanvullen met passend fotomateriaal over het dagelijks leven van families en kinderen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er wordt gedacht aan foto’s van kinderen en hun familie genomen in de periode net voor, tijdens en direct na de oorlog.
Indien u over dergelijk fotomateriaal beschikt, kunt u contact opnemen met olga.deckers@vrt.be of met dirk.haegemans@vrt.be

[20 april 2012]

     
 

Colloquium over Raymond De Becker (1912-1969) in Brussel

Op 5 en 6 april organiseren het Centre d’étude de l’histoire de l’Europe contemporaine de l’UCL, het Maison des Sciences de l’Homme - Lorraine et het Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions (CRHIDI) van Facultés universitaires Saint-Louis (FUSL) in Brussel een internationaal historisch colloquium “Autour de Raymond De Becker (1912-1969)”. Daar wordt nader ingegaan op die figuur, die in het interbellum betrokken was bij alles wat telde in de Belgische en Europese intellectuele cenakels, maar die van een profetisch christendom evolueerde naar het fascisme en tijdens de Tweede Wereldoorlog in de collaboratie verzeilde. Er wordt niet alleen stilgestaan bij zijn activiteiten als jonge journalist in de jaren 1930 en 1940, maar wordt ook geprobeerd na te gaan welke invloed hij heeft uitgeoefend op Belgische en Europese sleutelfiguren in het intellectuele, politieke en artistieke leven voor en na de Tweede Wereldoorlog.
Info: http://www.fusl.ac.be/

[3 april 2012]

     
tentoonstelling  

Facebookactie van Erfgoedcel Leuven voor Erfgoeddag 2012

Op de Erfgoeddag van 22 april organiseert het Stadsarchief van Leuven een tentoonstelling rond de helden die staan afgebeeld op de gevel van het stadhuis. Het archief zal met archiefmateriaal vijf van die figuren presenteren. Daarnaast wil de Erfgoedcel Leuven ook vijf helden uit het recentere historische verleden van Leuven in de kijker zetten. Om te bepalen wie die vijf hedendaagse helden worden, organiseert de Erfgoedcel samen met het Stadsarchief een actie op Facebook waarbij het publiek mee kan bepalen wie in de tentoonstelling terechtkomt.
Info: www.facebook.com/ErfgoedcelLeuven

[23 maart 2012]

     
 

Erfgoedproject ‘Oh My God!’ over islamitisch erfgoed in Vlaanderen

Voor het erfgoedproject ‘Oh My God!” roept MANA, het Expertisecentrum Islamitische Culturen in Vlaanderen, jongeren met een moslimachtergrond op hun verleden te verkennen. Ze worden gevraagd in de herinneringskoffers van ouders en grootouders, tantes en ooms, buren …te duiken om verhalen, beeldmateriaal en voorwerpen te verzamelen over feesten en tradities van moslims in Vlaanderen sinds de jaren ’60 tot vandaag. Hoe wisten de eerste moslims wanneer de ramadan begon? Waar kochten ze hun vlees toen er nog geen halalslagers waren? Hoe vierden ze het offerfeest? Welke tradities uit het moederland werden voortgezet? Het verzamelde materiaal wordt opgenomen in de Interactieve Databank rond Islam in de Samenleving (IDrisS). In het kader van het project organiseert MANA workshops over het belang van het bewaren van gegevens/documenten/informatie, over interviewtechnieken, foto en video en hoe het verzamelde materiaal kan worden afgestemd op de digitale beeld- en verhalendatabank (IDrisS).
Startavonden in Gent op 7 maart 2012, Mechelen op 30 maart 2012 en Genk op 2 april 2012.
Inschrijving en contactpersoon: Najet Boulafdal, e-mail: erfgoed@manavzw.be

[19 maart 2012]

     
 

Contactdag geschiedenis premonstratenzerorde in de Nederlanden

Op 5 mei vindt in de abdij van Postel de 22ste contactdag plaats voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de premonstratenzerorde in de Nederlanden. Het thema dit jaar is “Reizen in woelige tijden”. Op de contactdag worden ‘reiservaringen’ van vier norbertijnen naar voren gebracht. De meest bekende onder hen is de middeleeuwse proost en latere abt Emo van het klooster Bloemhof in Wittewierum in Groningen, die in 1211-1212 naar Prémontré en Rome reisde. Naast dat verhaal worden nog drie andere lezingen gehouden over heel andere reizen in andere eeuwen en in andere omstandigheden, maar telkens over norbertijnen onderweg. De abdij van Postel, waar de contactdag plaatsvindt, werd in de twaalfde eeuw gesticht bij een kruispunt van wegen, zodat het klooster tevens een pleisterplaats voor reizigers werd.
Inlichtingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode; h.janssens@abdijaverbode.be

[28 februari 2012]

     
 

Studiedag over miraculeuze Mariabeelden in de Spaanse Nederlanden

Op 6 maart 2012 organiseert GEMCA (Group for Early Modern Cultural Analysis) van de UCL in Louvain-la-Neuve een studiedag over het thema “Les images miraculeuses de la Vierge entre dévotion locale et culte universel”. In de zestiende- en zeventiende-eeuwse Spaanse Nederlanden speelden mariale heiligdommen en miraculeuze Mariabeelden een belangrijke rol in de katholieke leefwereld. De studiedag wil het religieuze, politieke en culturele belang van die cultus bestuderen op dat scharniermoment tussen middeleeuwen en moderne tijd.
Info: http://gemca.fltr.ucl.ac.be.

[27 februari 2012]

     
 

Congres in Amsterdam over de sociale rol van godsdienst

Van 19 tot 21 april organiseert de Universiteit van Amsterdam het congres “Regimes of Religious Pluralism in 20th-Century Europe”. Op het einde van de negentiende eeuw kwamen in Europa nieuwe gemeenschappen op die verwezen naar een nieuwe manier van denken over politiek en de plaats van godsdienst in de samenleving. Die ontwikkeling had te maken met de opkomst van nieuwe ‘religieuze regimes’. Een aantal bevolkingsgroepen vormden een aparte morele gemeenschap in de natie. Door dat proces werd religieuze of ideologische diversiteit het principe van een sociale organisatie die in Nederland ‘verzuiling’ werd genoemd. Aan dat gesegmenteerde pluralisme kwam een abrupt einde in de jaren zestig. Vanuit dat historisch perspectief wordt ook stilgestaan bij meer recente ontwikkelingen.
Info: http://www.hum.uva.nl/ich-nw-news/news.cfm.

[21 februari 2012]

     
publicatie  

Publicatie over de School van Beuron

In 2011 verscheen bij de Éditions de Maredsous de publicatie L’École de Beuron. Un essai de renouveau de l’art chrétien à la fin du XIXe siècle van Felix Standaert (met Nederlandse samenvatting). De School van Beuron is een artistieke beweging die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Duitsland ontstond en die tot het midden van de twintigste eeuw een internationale uitstraling kende, niet alleen in Europa, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika. De kunst van Beuron was hoofdzakelijk religieus van aard en drukte zich vooral uit in muurschilderingen. Het is juist dat aspect dat in het boek wordt bestudeerd. Die kunst, hiëratisch en plechtig, was soms in discrepantie met de architecturale context waarin ze terechtkwam. Dat was het geval in de barokke kerk van de abdij van Beuron en vooral ook in de neogotische kerk van Maredsous. Een heel hoofdstuk wordt aan die ‘strijd’ tussen die twee stijlen gewijd.
Bestellen kan bij de Librairie de Maredsous (http://tourisme.maredsous.be/maredsous/le-centre-daccueil/la-librairie/) of per e-mail: librairie@maredsous.com

[16 februari 2012]

     
 

Colloquium over het geïllustreerde boek in België (1800-1865)

De Koninklijke Bibliotheek van België organiseert op 19-20 november 2012 een internationaal colloquium over het geïllustreerde boek in België (1800-1865). Het negentiende-eeuwse geïllustreerde boek werd reeds bestudeerd aan de hand van de productie ervan op het einde van die eeuw, toen kunstenaars de opmaak van het boek vernieuwden. De periode die daaraan voorafging, is echter minder goed gekend. De opzet van het colloquium is dat onderzoeksveld afbakenen en de kennis van die periode verfijnen door het onderzoek vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. KADOC-medewerkster Carine Dujardin brengt er een lezing over de invloed van de neogotiek op de boekillustratie.
Info: www.kbr.be; claude.sorgeloos@kbr.be; rarebooks@kbr.be

[6 februari 2012]

     
publicatie  

Publicatie over het leven van koloniaal ambtenaar Lode Achten

In Moyo Kommissele! Lode Achten, koloniaal ambtenaar in Kongo schetst Jos Smets het leven van Lode Achten (1883-1933), die in 1904 als jonge klerk naar Congo vertrok en er 29 jaar bleef. Hij bracht het in 1921 tot districtscommissaris van Kasaï en van 1928 tot 1933 was hij directeur-generaal van de Société d’Elevage et de Culture. Auteur Jos Smets is ingenieur elektronica van opleiding. Zijn belangstelling voor Congo en het vinden van brieven en foto’s van Lode Achten bij de familie vormden de aanleiding om zich in zijn levensloop te verdiepen. Achten had nogal wat contacten met missionarissen. Op KADOC wordt van hem correspondentie bewaard met Mgr. De Clercq in het archief van de scheutisten.
Het boek is te verkrijgen bij de auteur jvh.smets@gmail.com en kan ook besteld worden in de Standaard Boekhandel.

[6 februari 2012]

     
publicatie  

Nieuwe publicatie van Stichting de Moffarts

Stichting de Moffarts uit Lummen stelt haar nieuwste publicatie voor: Burgerij op de buiten. De familie van Willigen en het West-Limburgse platteland - La bourgeoisie à la campagne. La famille van Willigen et la région rurale du Limbourg occidental. Daarin wordt de ambivalente, maar veelzijdige verhouding tussen een gegoede burgerlijke familie en de West-Limburgse plattelandsgemeenschap in de tweede helft van de negentiende eeuw beschreven. Aan de hand van de geschiedenis van de familie van Willigen en haar betekenis voor Lummen en de wijdere omgeving stelt auteur Siger Zeischka de interactie tussen twee grondig verschillende sociale milieus in het daglicht. Een van de telgen, Eugène Antoine van Willigen (1828-1885), was van 1874 tot 1885 senator voor de katholieke partij.
Info: http://www.stichting-demoffarts.be/NL/onderzoek_boeken.html

[1 februari 2012]

     
publicatie  

Publicatie over Mariakroningen

Wat bezielt antropologen en (kunst)historici om zich bezig te houden met Mariakroningen? Dat op het eerste gezicht wat aparte thema hield op 22 en 23 oktober 2009 een twintigtal onderzoekers bezig op een colloquium in het Franse Limoges. Ze kwamen tot de conclusie dat de Mariakroningen in de negentiende en twintigste eeuw een zeer geladen politiek-ideologisch en cultuurhistorisch fenomeen was. De kerkelijke autoriteiten wilden zich zowel intern als extern manifesteren in een zich moderniserende en seculariserende wereld. In die tijd van ‘Cultural Wars’ werden ze daarin enthousiast gevolgd door het gelovige volk, wat het fenomeen nog interessanter maakt. Bij uitgeverij PULIM in Limoges verschijnen nu de handelingen van dat colloquium onder redactie van Paul D’Hollander (Université de Limoges) et Claude Langlois (emeritus EPHE, Université Sorbonne-Paris) met als titel Foules catholiques et régulations romaines. Les couronnements des vierges de pèlerinage à l’époque contemporaine (XIXe-XXe siècles). KADOC-directeur Jan De Maeyer levert een bijdrage over de Mariakroningen in België “tussen volksdevotie, cultureel toerisme en kerkelijke strategie”.
Info: http://www.pulim.unilim.fr/

[1 februari 2012]

     
 

Expert meeting over conciliegeschiedenis in Leuvens onderzoek

Op 9 februari 2012 vindt in Leuven een expert meeting ‘History of the Councils in Leuven Research’plaats naar aanleiding van de publicatie van nieuwe delen in de reeks Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta van Brepols Publishers. De workshop bestaat zowel uit lezingen als boekvoorstellingen.
Programma: http://www.rhe.eu.com/pages/rhe38_en.asp; informatie en registratie: wim.francois@theo.kuleuven.be; violet.soen@arts.kuleuven.be

[23 januari 2012]

     
tentoonstelling  

Overzichtstentoonstelling Jos De Maegd
Naar aanleiding van het twintigjarig overlijden van de kunstschilder en pedagoog Jos De Maegd (1917-1992) wordt de schilder hulde gebracht met een overzichtstentoonstelling in gemeenschapscentrum De Oude Pastorie, Nieuwenrode (Kapelle-op-den-Bos), die loopt van 27 januari tot 12 februari 2012. Ook KADOC doet mee. Het archief van de kunstenaar wordt immers hier bewaard.

[23 januari 2012]

     
 

Symposium ‘Markt en moraal’ in Amsterdam

Op 19 januari organiseert het onderzoeksnetwerk Religie en Civil Society van de Vrije Universiteit Amsterdam het symposium ‘Markt en moraal’over de invloed van sociaal-morele contexten op commercialiteit. Marktwerking is voor sommigen een sleutelwoord tot geluk, voor anderen een nachtmerrie. De eersten benadrukken hoezeer de markt voorziet in datgene waaraan mensen behoefte hebben en in alle maatschappelijke sectoren veel heil kan brengen. De anderen laten zien hoe de markt door ongelijke kansen te vaak schade brengt en veel verliezers achterlaat. Hoe verhouden die twee gezichten van de markt zich tot elkaar? Welke invloed heeft de sociaal-morele en levensbeschouwelijke inbedding van de markt op de gevolgen van haar werking? Welke verschuivingen zijn er van tijd tot tijd en plaats aan te wijzen in die context? Deze vragen staan centraal op de bijeenkomst.
Info: www.hdc.vu.nl/rcs; inschrijving: wp.beekers@vu.nl.

[11 januari 2012]

     
publicatie  

Publicatie over de grote winterstaking van 1960-1961 in België

De ‘Grote Winterstaking van 1960-1961’ tegen de eenheidswet van de regering-Eyskens spreekt nog altijd tot de verbeelding. Vijftig jaar na wat sommigen de staking van de eeuw hebben genoemd en wat ontegensprekelijk een sleutelmoment in de hedendaagse Belgische geschiedenis is geweest, blikte een colloquium in Luik in december 2010 daarop terug. Nu worden de resultaten daarvan gepubliceerd. Onder redactie van Bernard Francq, Luc Courtois en Pierre Tilly schetsen een dertigtal auteurs, onder wie de KADOC-medewerkers Peter Heyrman en Godfried Kwanten, in Mémoire de la grande grève de l’hiver 1960-1961 en Belgique (Louvain-la-Neuve, 2011) een breed en kritisch beeld van een van de grootste sociale en politieke conflicten van de voorbije eeuw in ons land.
Info: http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/cehec/documents/La_grande_greve.pdf

[15 december 2011]

     
publicatie  

Opvoeden in schoonheid: publicatie over het instituut van de ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver

In december verschijnt een publicatie met foto’s van de Nederlandse fotografe Annie van Gemert van de interieurs van het als monument beschermde instituut van de ursulinen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Opvoeden in schoonheid bevat 30 fotokaarten op groot formaat, gebundeld in een stijlvolle doos. De kleurenfoto’s uit de periode 1992-2011 geven een beeld van de bijzondere interieurs van het instituut, zoals de internationaal befaamde wintertuin in art-nouveaustijl, de pianogalerij, de neogotische kapel, de Congozaal, de parketzaal, de refters, het oratorium, de Deense keuken en de monumentale eretrap. De begeleidende tekst van filosoof Daan van Speybroeck schetst een sfeerbeeld over de tijd dat het gebouw nog dienstdeed als meisjeskostschool.
Info: www.annievangemert.com en www.olvwaver.be

[25 november 2011]

     
tentoonstelling  

‘Deja vu!’ in het Groot Begijnhof van Mechelen: erfgoed als brug tussen oud en nieuw

Het Groot Begijnhof in Mechelen kent de laatste 25 jaar een spectaculaire metamorfose. Wat eerst een plek van verval was, is nu een ‘place to be’. Als afsluiter van een gemeenschapsvormend project om de sociale cohesie tussen jonge en oude bewoners te versterken, ontwikkelt Zwemmen in Brak Water vzw / Pier de Kock het project ‘Deja vu’ in het Groot Begijnhof. Op verschillende plaatsen in het begijnhof worden elke vrijdag en zaterdag van 2 tot 17 december, telkens van 18.00 tot 21.00 uur, oude beelden, foto’s, dia’s en visuele animaties geprojecteerd van het begijnhof van vroeger. Op die manier worden heden en verleden in elkaar verweven, of erfgoed als brug in een buurtproject.

[23 november 2011]

     

publicatie

 

Publicatie en symposium over de beeldvorming over de islam in Nederland

In het actuele en zwaar gepolitiseerde debat spelen ‘beelden’ over de islam uit het verleden een belangrijke rol. Harem en fitna: tussen die twee uitersten lijkt het beeld dat de meeste Nederlanders van de islam en van moslims hebben zich te bewegen. Die beeldvorming over de islam in Nederland is onderwerp van historisch onderzoek aan de Tilburg School of Theology, locatie Utrecht. De publicatie is geschreven door Marcel Poorthuis en Theo Salemink en verschijnt bij uitgeverij Valkhof Pers onder de titel Van harem tot fitna. Beeldvorming over de islam in Nederland 1848-2010. Het boek geeft een omvattend overzicht van 150 jaar beeldvorming over de islam in Nederland dwars door de hele samenleving. Op 18 november 2011 wordt in Utrecht een op dat onderzoek gebaseerd symposium georganiseerd. Een aantal actuele vragen staan er centraal. Is het politiek anti-islamisme een gevaar? Welke visie heeft Links? Welke rol kan de religie spelen in de publieke ruimte? En: Loopt de christelijke dialoog met de islam op zijn einde?

Zie: http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce-crc/actueel/2011-vanharemtotfitna.html

[24 oktober 2011]

     
 

Symposium Flor Peeters

25 jaar geleden overleed de organist, componist en pedagoog Flor Peeters. Naar aanleiding van die herdenking organiseert het Lemmensinstituut op 16 en 17 november in Mechelen en Leuven een tweedaags symposium rond die Vlaamse orgelpersoonlijkheid. Verschillende facetten uit zijn veelzijdige loopbaan worden er belicht door gastsprekers die Flor Peeters persoonlijk hebben gekend of die zich in die figuur hebben verdiept. Tijdens middag- en avondconcerten worden heel wat bekende, maar ook minder bekende bladzijden uit zijn oeuvre vertolkt.
Info: www.lemmens.be

[22 oktober 2011]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling en publicaties over de architectuur van de verlichting in het Land van Aalst
(tweede helft achttiende eeuw)


Van 22 oktober tot 23 december 2011 loopt in ’t Gasthuys - Stedelijk Museum Aalst de tentoonstelling
‘De architectuur van de verlichting: Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het Land van Aalst (tweede helft achttiende eeuw)’. De Gentse architect en bouwmeester Jan Baptist Simoens (1717-1779), een van de meest productieve architecten in het graafschap Vlaanderen, kreeg zowel burgerlijke als kerkelijke opdrachten, o.m. voor vier grote abdijcomplexen, met name in Geraardsbergen (benedictijnen), Grimminge (cisterciënzerinnen), Sint-Martens-Lierde (kartuizers) en Ninove (premonstratenzers). De tentoonstelling focust zowel op het oeuvre van Simoens in het Land van Aalst als op dat van zijn classicistische tijdgenoten in de stad Aalst, zoals de Brusselse architect Louis Montoyer, de Mechelaar Willem Van Buscom en de Gentenaren Ignace Balthazar Malfeson, Frans Luytens en Pieter De Somere. Ter gelegenheid van de tentoonstelling worden twee publicaties uitgebracht: Dirk Van de Perre e.a. Architectuur van de verlichting. Jan Baptist Simoens en tijdgenoten in het Land van Aalst (tweede helft achttiende eeuw), Gent, 2011 (uitgegeven door de Provincie Oost-Vlaanderen in de reeks Kleine Cultuurgidsen) en Het Land van Aalst, 63 (2011) 3, met zeven deelstudies over het oeuvre van Simoens in het Land van Aalst.
Info: www.aalst.be/museum.

[17 oktober 2011]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling over Mon Van Genechten & Teilhard de Chardin

In het Jakob Smitsmuseum in Mol loopt tot 4 december 2011 de tentoonstelling ‘Mon Van Genechten & Teilhard de Chardin’. Rode draad daarin is de vriendschap die kunstenaar Mon Van Genechten, missionaris van Scheut in China, met de Franse jezuïet en theoloog Pierre Teilhard de Chardin ontwikkelde tijdens hun verblijf in Peking in de jaren veertig. Soms tegenpolen, soms gelijkgestemde zielen, oefenden ze zich in het elkaar leren begrijpen en waarderen. Met als ultieme doel: het verrijken van hun eigen inzichten en talenten. Een ‘kunstproces’ als het ware.
Info: www.jakobsmits.be

[30 september 2011]

     
 

Colloquium in Vlaams Parlement over federalisme in Duitsland, Belgie en het Verenigd Koninkrijk
Naar aanleiding van zijn 40ste verjaardag organiseert het Vlaams Parlement op 9 december 2011 een internationaal en interdisciplinair colloquium ‘Federalisme en regionalisme, iedere keer een ander verhaal? - Federalism en regionalism, each time another story? over (semi)federalisme. Wereldwijd zijn er 24 federale staten. Historisch gezien zijn de meeste daarvan ontstaan als een verbond van verschillende afzonderlijke entiteiten (bv. de Verenigde Staten). Meer recent zijn een aantal unitaire staten geëvolueerd naar een federale staatsstructuur (bv. België). Tot slot worden in sommige unitaire staten bevoegdheden van de centrale overheid overgedragen aan de regio’s (bv. het ‘devolution’ proces in het Verenigd Koninkrijk). Al die landen hebben gemeen dat er op meer dan één beleidsniveau wetten worden gemaakt. De structuur, de politieke werking en de bevoegdheidsverdeling in elke federale of semifederale staat is echter uniek. Dit colloquium heeft tot doel om het (semi)federalisme in drie Europese landen, met name België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, tegen het licht te houden en met elkaar te vergelijken.
Info: www.vlaamsparlement.be/colloquium

[21 september 2011]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling en publicatie over glasschilder en keramist Joost Maréchal
Het Maréchalcomité organiseert in oktober en november in de voormalige kapel van de Arme Klaren in Eeklo een tentoonstelling over glasschilder en keramist Joost Maréchal (1911-1971) naar aanleiding van zijn honderdste geboorte- en veertigste overlijdensverjaardag. Joost Maréchal realiseerde veel glasramen voor kerken, kloosters en kapellen, bijvoorbeeld in de Sint-Margaretakerk van Knokke en het gebouw van Civitas Dei op Expo ’58. Daarnaast wordt Maréchal beschouwd als een pionier van de hedendaagse Vlaamse keramiek.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt bij uitgeverij Snoeck een geïllustreerde publicatie over Joost Maréchal met bijdragen van Frank Huygens en Aletta Rambaut.
Info: http://www.eeklo.be/nieuwsitems; Joost Maréchalcomité, Tieltsesteenweg 12, 9900 Eeklo.

[12 september 2011]

     
 

Colloquium over behoud en beheer van industrieel erfgoed
Op 7 oktober 2011 organiseert het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed (SIWE) vzw in het Museum voor de Oudere Technieken in Grimbergen de studiedag ‘Behoud en beheer. Een beleid voor ons industrieel erfgoed’. De nood aan een doordacht collectiebehoud en -beheer staat centraal op die studiedag. Sprekers uit verschillende sectoren zullen uiteenzetten hoe zij in hun branche denken over het beleid omtrent collecties en de problemen waarmee de industrieel-erfgoedsector te maken heeft. Bovendien zijn er vraag- en debatmomenten gepland, die een dialoog tussen de verschillende partijen moeten uitlokken.
De studiedag is gratis, maar inschrijven is wel verplicht. Dat kan door voor 3 oktober een e-mail te sturen naar info@siwe.be. Meer informatie vindt u op www.siwe.be.

[2 september 2011]

     
 

De hedendaagse glasraamproductie. Internationaal colloquium
Op 24 en 25 november 2011 vindt in Luik een internationaal colloquium over ‘Le vitrail monumental. Créations de 1980 à 2010’ plaats. De organisatie is in handen van het Comité wallon pour le Vitrail associé au Corpus Vitrearum – Belgique, dat hiervoor samenwerkt met de Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de Wallonie en het Département du Patrimoine du Service public de Wallonie. De voorbije dertig jaar groeide de glasraamproductie in een aantal landen weer uit tot een belangrijke kunstvorm. Sprekers uit Duitsland, Spanje, de Verenigde Staten, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en België behandelen belangrijke realisaties en diverse aspecten van de hedendaagse glasraamkunst, zoals de integratie van hedendaagse glasramen in oude monumenten, het gebruik van nieuwe kleurtechnieken en vormgeving, de rijkdom en de diversiteit van de werken.
Info: http://mrw.wallonie.be/DGATLP/Colloque/2011_Vitraux/

[29 augustus 2011]
     
tentoonstelling  

Tentoonstelling ‘Goddelijke klanken. Zeven eeuwen gregoriaanse handschriften in Vlaanderen’
M-Museum Leuven pakt dit najaar uit met een tentoonstelling van muziekhandschriften, met als pronkstukken het Antifonarium Tsgrooten met miniaturen in Gents-Brugse stijl en de Dendermonde Codex met muziek van Hildegard von Bingen. M werkt daarvoor samen met de Alamire Foundation, Internationaal centrum voor de studie van de muziek in de Lage Landen, die een inventaris opstelde van gregoriaanse antifonaria uit de periode 1100 tot 1800 die bewaard zijn in Vlaanderen. Het verhaal rond die eeuwenoude gezangboeken krijgt een hedendaags tintje door de gloednieuwe installatie van mediakunstenaar Rudi Knoops. Voor wie zich helemaal wil onderdompelen in de wereld van de Goddelijke Klanken zijn er rondleidingen, een studiedag, een cursusnamiddag i.s.m. Davidsfonds Universiteit Vrije Tijd en een nocturneconcert te midden van de tentoongestelde manuscripten.
Info: www.mleuven.be

[23 augustus 2011]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling ‘Kant in Brugge’
Brugge en kant: het lijkt een uitgemolken onderwerp. Toch duiken er nog jaarlijks nieuwe gegevens op over de Brugse kantgeschiedenis. Zo kwam er onlangs een klein archief aan de oppervlakte met documenten over een Brugse kantwerkstersvakbond die heeft bestaan in de jaren na de Eerste Wereldoorlog en vooral instond voor de steunverlening in perioden van grote werkloosheid. Initiatiefnemer was priester Achille Logghe, de proost van de Brugse christelijke arbeidersbeweging, die precies honderd jaar geleden ook aan de wieg stond van de Kantnormaalschool.
De bewaargeving van dat archief vormt de aanleiding voor een tentoonstelling in het Stadarchief Brugge, die loopt tot 28 augustus en waarop uiteraard ook Brugse kant te zien is. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om in de begeleidende publicatie ook het volledige plaatje van het actuele Brugse kantonderwijs te schetsen.
Info: http://www.brugge.be/internet/nl/content/nieuws/kantinbrugge.htm

[18 juli 2011]

     
 

Congres over religieus patrimonium in Québec
Nu religieuze gemeenschappen meer en meer hun huizen verlaten, is het belangrijk na te denken over wat er met hun patrimonium moet gebeuren, zodat het wordt bewaard en niet verspreid raakt. Dat vormt het onderwerp van het 78ste congres van de Société canadienne d’histoire de l’Église catholique (SCHEC), ‘Par-delà les pierres. Le patrimoine matériel et immatériel des communautés religieuses’, in Québec op 23 en 24 september. Niet zozeer het ‘stenen’ erfgoed, maar het andere materiële (meubilair, archieven, bibliotheken, voorwerpen, kunstwerken) en immateriële patrimonium van de religieuze orden en congregaties in Québec staat daarbij centraal. KADOC-directeur Jan De Maeyer houdt de openingslezing over ‘Flandre (Belgique): une gestion et une valorisation intégrées. Un exemple pour le Québec?’.
Info: congres_schec_2011.cieq.ca

[16 mei 2001]

     
publicatie  

Publicatie over de Sint-Jobdevotie in Wezemaal
Bij Uitgeverij Altiora Averbode verschijnt in het najaar het rijk gedocumenteerde tweedelige boek Den Heyligen Sant al in Brabant. De Sint-Martinuskerk van Wezemaal en de cultus van Sint Job 1000-2000 over het regionale bedevaartsoord Wezemaal, ooit het belangrijkste centrum van de Sint-Jobdevotie in de Nederlanden. Dat eerder kleine, landelijke dorp groeide in de vijftiende en zestiende eeuw uit tot een bedevaartplaats met regionale, en vanaf 1500 zelfs Europese uitstraling. Voorwerp van de devotie was het miraculeuze beeld van Sint-Job in de Sint-Martinuskerk. Acht vakspecialisten brengen niet alleen de bedevaart naar Sint Job in kaart van de late middeleeuwen tot de jaren 1960, maar ook de weerslag van die devotie op het religieuze en kerkelijke leven in de parochie, op het patrimonium van de kerk en, daarmee verbonden, de evolutie van het kerkgebouw en zijn uitrusting, en het muziekleven - tot in de vroege zestiende eeuw was Sint Job ook de patroonheilige van de muzikanten.
Intekenen voor het boek aan de intekenprijs van 60 euro kan tot 31 juli via boekvoorstelling@averbode.be.
Info: http://www.averbode.be/Images/MicroSites/Religie/MR4067_Uitn_Heyligen.pdf

[8 juni 2011]

     
 

Internationaal colloquium over ‘Publieke ruimte en zending van de kerk in de Congo’
Op 19-20 mei organiseert Omnes Gentes in de Faculteit Godgeleerdheid te Leuven een internationaal colloquium over ‘Publieke ruimte en zending van de kerk in de Congo’. In het kader daarvan geeft kardinaal Monsengwo op 19 mei om 20 uur een lezing over ‘Espace public et mission prophétique de l’Église au Congo’.
Meer informatie: www.missio.be

[17 mei 2011]

     
publicatie  

50 jaar H. Pius X-parochie in Wilrijk
Ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de H. Pius X-parochie in Wilrijk gaf de parochiegemeenschap een gedenkboek uit onder redactie van Rik Corens en Irene Smets. Het boek bevat een terugblik op de geschiedenis van de parochie, een architectuurgeschiedenis van de kerk en de parochiegebouwen, getuigenissen van voormalige medepastores en een visietekst over geloof en kerk in een geseculariseerde wereld. Een belangrijk onderdeel is het repertorium van alle parochiale verenigingen en groepen van 1960 tot 2010.
Zie http://www.pius-x.be/index.html

[17 mei 2011]

     
tentoonstelling  

‘Hotel Amigo’in Mechelen: een project over armoede
Van 27 mei tot 5 juni kunt u in het centrum van Mechelen kijken/luisteren naar videobeelden, klankbanden en getuigenissen over armoede in Mechelen. ‘Hotel Amigo’, zoals het project heet, is een organisatie van Zwemmen in Brak Water vzw / Pier De Kock en Dirk Tuypens. Alles speelt zich af in containers die gratis toegankelijk zijn tussen 17 en 22 uur. De eerste container staat aan het Cultureel Centrum, de tweede aan de Sint-Romboutskerk, de derde naast Opsinjoorke en de twee laatste staan op de Veemarkt.

[16 mei 2011]

     
publicatie  

Geschiedenis van de Congo-missie van de Vlaamse minderbroeders (1920-1985)
Hildebrand De Roeck, Vlaams franciscaan en oud-Congomissionaris, schrijft de geschiedenis van de Congo-missie van de Belgische (later Vlaamse) minderbroeders. Een groot deel van dat werk werd reeds gerealiseerd. In afwachting van de voltooiing van de hele opdracht brengt de auteur nu reeds in de vorm van een cd een beknopte geschiedenis van die missie, bestemd voor een breder publiek.
Kostprijs (incl. verzending): 10 euro.
Te bestellen bij Secretariaat Minderbroeders, Prosperdreef 9, B-3054 Vaalbeek; tel. 016 39 50 34;
e-mail: secretariaat.ofmvlaanderen@belgacom.net.

[10 mei 2011]

     
publicatie  

Winnaars en verliezers van vijfhonderd jaar immigratie in Nederland: publicatie
Sinds de jaren negentig zijn migratie en integratie niet meer weg te denken uit het publieke debat. In Winnaars en verliezers. Een nuchtere balans van vijfhonderd jaar immigratie (Amsterdam: Bert Bakker/Prometheus, 2011) gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dat aan de hand van de begrippen winst en verlies, zowel ‘berekend’ voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden.
Info: http://www.uitgeverijprometheus.nl/index.php?option=com_pac&view=boek_detail&isbn=9789035136434

[5 mei 2001]

     
 

Voorjaarslezingen Ruusbroecgenootschap 2011
De derde voorjaarslezing van het Ruusbroecgenootschap vindt plaats op 29 april 2011 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen en wordt gegeven door dr. Xianglong Zhang (Peking University) over het onderwerp ‘The Time-Consciousness in Ruusbroec’s Mysticism’.
Info: www.ua.ac.be/ruusbroec; inschrijving: ingrid.deruyte@ua.ac.be

[14/04/2011]

     
tentoonstelling  

‘Begijnhof Sinte Elisabeth en de hertogen van Arenberg’: tentoonstelling
Naar aanleiding van het verschijnen van het boek van M. Triest, G. Poucke en C. Vanooteghem Grote Madammen loopt in de begijnhofkerk van het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg van 16 april tot 8 mei de tentoonstelling ‘Begijnhof Sinte Elisabeth en de hertogen van Arenberg 1872-1934’.
Info: http://www.grootbegijnhof.be/kalender_nl.php

[21 maart 2011]

     
 

Congres over seksueel misbruik in maatschappij en kerk
Met dit driedaagse congres op 31 maart en 1 en 2 april 2011 willen de Bijzondere Faculteit Kerkelijk Recht - KU Leuven en de Werkgroep Nederlandstalige Canonisten (WNC) een bijdrage te leveren aan het publieke debat over het probleem van seksueel misbruik in de maatschappij en de kerk. Dit congres handelt over seksueel misbruik en het kerkelijk beleid ter zake.
Info: http://www.law.kuleuven.be/canon_law/congres_seksueel_misbruik_maart-april_2011

[18 maart 2011]

     
 

Studiedag ‘Open en gastvrije kerken’
De Stichting Open Kerken organiseert op 7 april in Aarschot de studiedag ‘Open en gastvrije kerken’. De dag staat in het teken van de ontsluiting van het religieuze erfgoed. De Stichting Open Kerken wenst de kerkgebouwen opnieuw een betekenis te geven voor de hele gemeenschap door ze te ontsluiten voor een breed publiek. Dat is een filosofie waarin vele parochies zich zeker kunnen vinden, maar de praktische kant van de zaak belet hen om de stap te zetten. De Stichting Open Kerken probeert daarom vrijwilligers te ondersteunen in het openen van hun gebouw en het organiseren een gastvrij en professioneel onthaal.
Inschrijven: m.vanlooy@openkerken.be

[18 maart 2011]

     
 

Jonge historici aan het woord over koloniale geschiedenis
SOMA organiseert op 25 maart 2011 de studiedag ‘Geschiedenis met een toekomst: jonge historici aan het woord’. Daarop stellen enkele in 2010 afgestudeerde historici hun verhandeling over koloniale geschiedenis voor aan een publiek van vakhistorici, studenten geschiedenis en historisch geïnteresseerden.
Info: http://www.cegesoma.be/cms/index_nl.php

[15/03/2011]

     
publicatie  

Nieuwsbrief Joe English
In haar laatste nieuwsbrief brengt de vzw Joe English, kunstschilder een uitgebreid artikel over de vlag van het Werk der Vlamingen van Bergen. Het Werk was een initiatief van de kapucijnen en beoogde de Vlaamse migranten in deze Waalse stad religieus te omkaderen. De vlag die in 1914 werd ingehuldigd, was een ontwerp van Joe English. Of de vlag nog bestaat en waar ze zich zou bevinden, is niet bekend. KADOC organiseert vanaf 15 april in het Provinciaal Cultuurcentrum Caermersklooster een tentoonstelling over de Vlaamse migranten in Wallonië. Bijzondere aandacht gaat naar het Werk der Vlamingen. Meer info over Joe English en het vlagontwerp: www.joe-english-kunstschilder.be.

     
tentoonstelling  

Congres over traumatische ervaringen in de geschiedenis der Nederlanden
Op 27 mei 2011 organiseert het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap in Den Haag zijn voorjaarscongres over ‘Traumatische ervaringen in de geschiedenis der Nederlanden’. Wat is een historisch trauma en hoe onderscheidt het zich van ander historisch leed? In de Nederlanden (Nederland en België) hebben traumatische ervaringen een belangrijke rol gespeeld bij de vorming van identiteiten en historisch bewustzijn. Herinneringen aan de Spaanse Furie te Antwerpen (1576), het Rampjaar (1672), het uiteenvallen van het Koninkrijk der Nederlanden (1830) en de Watersnoodramp (1953) laten zien hoe men in het verleden omging met trauma. Hoe zat het met de omgang met grootschalige epidemieën, zoals de pest, en meer beladen thema’s, zoals genocide en het koloniale verleden? Hoe beleefden en verwerkten mensen trauma’s vroeger en nu, waarom herinnerden, dan wel vergaten ze die gebeurtenissen, en hoe veranderden traumatische ervaringen door de tijd heen?
Inschrijven: info@knhg.nl

[08/03/2011]

     
tentoonstelling  

Contactdag over premonstratenzer gregoriaans
De Werkgroep premonstratenzer geschiedenis in de Nederlanden organiseert op 7 mei in de abdij van Grimbergen zijn 21ste contactdag over het thema ‘Premonstratenzer gregoriaans in de Nederlanden: liturgische handschriften (13de-16de eeuw)’. De aanleiding is het inventarisatieproject van de handgeschreven antifonaria in Vlaanderen door de Leuvense Alamire Foundation. In de voormiddag wordt een overzicht geven van de geschreven bronnen over de liturgische vieringen in de middeleeuwse norbertijnenabdijen en de wijze waarop de neergeschreven tekst in de liturgie functioneert en van de belangrijkste gregoriaanse handschriften in de Brabantse norbertijnenabdijen, evenals van andere in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. In de namiddag krijgt het in 2008 voor de Collectie Vlaanderen aangekocht Antifonarium Tsgrooten, genoemd naar de abt van Tongerlo die het in 1522 liet vervaardigen, alle aandacht. Inlichtingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode; h.janssens@abdijaverbode.be

[08/03/2011]

     
tentoonstelling  

UCSIA Summer school ‘Religion, Culture and Society’ 2011
Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen organiseert van 28 augustus tot 4 september 2011 zijn jaarlijkse summer school. Dit jaar ligt de focus op ‘Religion and international relations’.
Alle info: http://www.ucsia.org/summerschool

[23/02/2011]

     
tentoonstelling  

Week van de Religies en Levensbeschouwingen 2011
Kerkwerk Multicultureel Samenleven en de werkgroep Interreligieuze Stille Meditatie Antwerpen organiseren begin april de tweede “week van de religies en levensbeschouwingen”. Het thema voor 2011 is ‘Ontmoetingen, wegen naar dialoog’. Er worden tal van activiteiten op het getouw gezet. Bovendien openen meer dan dertig huizen (kerken, moskeeën, kloosters en andere levensbeschouwelijke huizen) hun deuren . Er worden ook fietstrajecten langs een aantal huizen ingereden. Antwerpen, Mechelen en Turnhout zijn de voornaamste locaties.
Meer informatie: www.weekvandereligies.be.

[23/02/2011]

     
 

Guido Gezellecolloquium
Het Guido Gezellegenootschap bestaat dit jaar vijftig jaar. Het wil zijn ‘gouden jubileum’ glans bijzetten met een bijzonder Gezellecolloquium op 21 mei 2011 in Gezelles geboortestad Brugge. ‘Waar staat Gezelle vandaag in de literatuurgeschiedenis? In de Lage Landen én internationaal?’ is het centrale thema van het colloquium in de voormiddag. In de namiddag volgen muziek en voordracht van Gezelleliederen en -gedichten en een bezoek aan het vernieuwde Gezellemuseum, waar u kunt kennismaken met alle vertalingen van Gezelles dichtbundels.
Inschrijven: guido.gezellegenootschap@gmail.com

[08/03/2011]

     
tentoonstelling  

Workshop over de beleving van de grens tussen Nederland en België sinds 1830
Op 8 april 2011 organiseren jonge historici in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Historisch Gezelschap in Den Haag een workshop over het thema: ‘De (on)zichtbare grens? Politiek-culturele wisselwerking en nationale identiteitsvorming in Nederland en België sinds 1830’. De scheiding tussen Nederland en België in 1830 creëerde een institutionele grens, die sindsdien in de nationale geschiedschrijving is bevestigd. Het is echter de vraag of en hoe die grens door inwoners van beide landen werd beleefd. Deze workshop wil een nieuwe richting inslaan in de politiek-culturele geschiedschrijving van Nederland en België, door aandacht te besteden aan de manier waarop de inwoners van beide landen zich tot elkaar verhielden en verhouden. Daarbij zal concreet onderzoek van jonge onderzoekers naar Nederlands-Belgische contacten, transfers en het proces van (nationale) identiteitsvorming centraal staan.
Aanmelding en programma: http://www.knhg.nl/2011/knhg-workshop-de-onzichtbare-grens/?nieuws=true

[07/02/2011]

     
publicatie  

Publicatie Muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland
Achter de muziek aan: muzikaal erfgoed in Vlaanderen en Nederland is het allereerste boek dat handelt over het behoud en het beheer van het muzikaal erfgoed en een introductie biedt op alle mogelijke aspecten ervan. Muziek is beslist een van de meest gesmaakte kunstvormen. Ze brengt mensen samen, verenigt hen - en dat al eeuwenlang. Het muzikale verleden is daardoor rijk en divers en omvat vele tradities, die elk op hun manier verweven zijn met het dagelijkse leven. De sporen daarvan - ons muzikaal erfgoed - verdienen dan ook de nodige aandacht en zorg. Aangezien het muzikale erfgoed erg verspreid wordt bewaard, komt nagenoeg elke erfgoedinstelling er vroeg of laat mee in aanraking. Achter de muziek aan kwam tot stand onder impuls van Resonant, Centrum voor Vlaams muzikaal erfgoed, in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut en is te koop bij Acco uitgeverij. Alle informatie vindt u op www.muzikaalerfgoed.be/boek.

[07/01/2011]

     
tentoonstelling  

Fototentoonstelling - Inuit kunstobjecten
De Antwerpse Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) organiseert van 28 januari tot 6 februari 2011 een fototentoonstelling over het leven en werk van pater Andre Vermaut bij de Inuit (1945-1960). Er worden ook Inuit kunstobjecten getoond. Andre Vermaut, Canadees én Wilrijkenaar, is nu 90 jaar. Hij was gedurende 15 jaar missionaris bij de Inuit van Paulatuk, Canada. Zijn werk was er vooral humanitair en caritatief. Als hobby fotografeerde hij de Paulatukmeut, de natuur, het dagelijkse leven.
Alle info: www.antwerpfvg.org

[16/12/2010]

     
publicatie  

Databank beschermheiligen
Het Nederlandse Meertens Instituut lanceerde een nieuwe databank over beschermheiligen. Ze bevat gegevens over de verering van een aantal heiligen in Nederland en Vlaanderen en werd samengesteld op basis van de Volkskundige Atlas van Nederland en Vlaanderen (1965-1968) en de achterliggende vragenlijsten. Die heiligen werden ingeroepen om mensen, dieren of gewassen te beschermen tegen of te genezen van ziekten en ter voorkoming van slecht weer.
Zie http://www.meertens.knaw.nl/beschermheiligen/

[09/12/2010]

     
tentoonstelling  

Norbertijnen en hun pastorieën in Brabant: tentoonstelling en publicatie
Tot 31 december 2010 loopt in het Museum Abdij van Park, Heverlee de tentoonstelling “Monumenten van zielzorg” over de norbertijnen en hun pastorieën in Brabant van 1600 tot 1850. Meer dan zeven eeuwen lang hadden de norbertijnen een invloedrijke positie in grote delen van het hertogdom Brabant. De zeven norbertijnenabdijen in het hertogdom stelden de pastoors aan in ruim 140 parochies. “Monumenten van zielzorg” belicht het actieve leven van de norbertijnen die de taak van priester in een parochie opnamen. De expo stelt ook het pastoriegebouw centraal. Dat weinig bekende religieuze erfgoed was de woning van de pastoor en is vandaag vaak een beschermd monument, een monument van zielzorg. Aan “Monumenten van zielzorg” is ook een publicatie gekoppeld, uitgegeven door het Davidsfonds. Die biedt een overzicht van de parochies en pastorieën van de abdij van Park. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met het Museum Tongerlohuys in Roosendaal (Nederland). Voor alle info: www.parkabdij.be

[06/12/2010]

     
 

Religie en internet
De invloed van internet en sociale media op het gebied van zingeving en religie is onmiskenbaar en groeit nog steeds. Hoe gaan we daarmee om vanuit diverse religieuze stromingen? Daarover gaat het nationale evenement over religie en internet van de stichting ‘Zinzoekers op het Web’. Het vindt plaats op donderdag 18 november in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam en is gericht op een brede doelgroep. Het thema van deze dag is ‘Geloofsverandering door internet’.
Meer informatie: www.zinzoekers.nl

[06/12/2010]

     
 

Studiedagen over de geschiedenis van religieuze orden en congregaties
Van 4 tot 6 februari 2011 vindt in de Philosophisch-Theologische Hochschule te Vallendar (Duitsland) het elfde congres plaats van de Arbeitskreis Ordensgeschichte 19./20. Jahrhundert. De Arbeitskreis een discussieforum over de geschiedenis van religieuze orden en congregraties in de katholieke kerk sinds de secularisatie tot heden, waaraan ook KADOC regelmatig deelneemt. Op zijn jaarlijkse studiebijeenkomsten wordt van gedachten gewisseld over de actuele onderzoeksresultaten in het vakgebied. Zie: http://www.pthv.de/institute/irg/ako/

[1/12/2010]

     
 

ICAG-seminariereeks 2010-2011
Het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis (ICAG) van de KU Leuven is een onderzoekscentrum, opgericht in 2001. Het heeft tot doel lopend en nieuw wetenschappelijk onderzoek te ondersteunen, te stimuleren en lanceren inzake de geschiedenis van landbouw, platteland en voedingsketen in Vlaanderen (19de-20ste eeuw) binnen de nationale en internationale context. Het ICAG organiseert elk academiejaar een seminariereeks. Op donderdag 9 december opent Dra. Anna Verhoeve (ILVO) de reeks 2010-2011 met de lezing “Hoe het onzichtbare zichtbaar wordt. Herbruik van hoeves door niet-agrarische ondernemers”.
Voor meer informatie over de andere sprekers en de juiste data, alsook alle praktische informatie, zie www.icag.be

[1/12/2010]

     
publicatie  

Publicatie over Prosper Thuysbaert
Op vrijdag 9 november 2007 werd in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Lokeren een historisch colloquium georganiseerd over “De zoektocht van een katholieke intellectueel: Prosper Thuysbaert (1889-1965) en de vragen van zijn tijd”. De studiedag was een initiatief van het Stadsarchief van Lokeren in samenwerking met de Subfaculteit Geschiedenis en de Vakgroep Politicologie van de KU Leuven. Het boek, onder redactie van de Lokerse stadsarchivaris Nico Van Campenhout, bevat de uitgeschreven en geredigeerde versies van de lezingen van die dag en verschijnt op donderdag 17 maart 2011.
Info: Stadsarchief Lokeren op www.lokeren.be

[18/11/2010]

     
publicatie  

Voltooiing restauratie Boodschapkapel Heilig Hartinstituut Heverlee en publicatie
De scholencampus van het Heilig Hartinstituut ligt op een groen domein aan de Leuvense stadsrand. De Boodschapkapel van Flor Van Reeth, met glasramen van Eugeen Yoors en werk van Albert Servaes en Paul Joostens, is in het hart van de site verborgen en haast onzichtbaar geïntegreerd in de schoolarchitectuur. Het is een toprealisatie van de Pelgrimkunstenaars en getuigt van een tijdloze klasse en kunsthistorische waarde. Naar aanleiding van de voltooiing van de restauratie van de kapel verscheen het boek Heilig Hartinstituut Heverlee. Levende erfgoedsite. Unieke kapel van Ria Christens.
Zie http://annuntiaten.skynetblogs.be/

[18/11/2010]

     
publicatie  

Feesten bij de Buren: Interreligieuze kalender 2011
De kalender ‘Feesten met de Buren’ brengt een ruim overzicht van de feesten en hoogdagen van religies en levensbeschouwingen. De foto’s en de educatieve katern van deze 13de editie vertellen meer over het thema ‘zorg’ bij de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke groepen in ons land. Een educatieve bijlage geeft achtergrondinformatie bij die maatschappelijke en persoonlijke dienstverlening. Elke maand wordt ook uitleg gegeven bij een aantal feesten. ‘Feesten met de buren’ 2011 is een uitgave van Kerkwerk Multicultureel Samenleven.
Te bestellen via bestellingen@kms.be

[16/11/2010]

     
 

Opleiding erfgoededucatie
Het lokale erfgoed dat aanwezig is in de directe schoolomgeving, leent zich bijzonder goed om aan kunst- en cultuureducatie te doen in de klas. Om het rijke archief en de expertise over het lokale erfgoed te kunnen inzetten voor leerkrachten en leerlingen van de (basis)scholen organiseert het Expertisecentrum Erfgoededucatie van de lerarenopleiding van KATHO Tielt een kortlopende opleiding die wegwijs maakt in de wereld van het hedendaagse onderwijs, die methoden aanreikt om aan erfgoededucatie te doen en die leerkrachten en erfgoedwerkers inspireert om op een eigentijdse manier met het lokale erfgoed aan de slag te gaan. Bij de voorbereiding van deze opleiding werd ook KADOC betrokken.
Alle info op www.katho.be/pho

[10/11/2010]

     
 

De gedachtenis van de Grote Winterstaking 1960-1961 in België: colloquia, tentoonstelling en debat
De ‘Grote Winterstaking van 1960-1961’ tegen de eenheidswet van de regering-Eyskens spreekt nog altijd tot de verbeelding. Van 9 tot 11 december blikt een colloquium in Luik erop terug, vijftig jaar na wat sommigen de staking van de eeuw hebben genoemd en wat ontegensprekelijk een sleutelmoment in de hedendaagse Belgische geschiedenis en een van de grootste sociale en politieke conflicten van de voorbije eeuw is geweest. Het colloquium wordt georganiseerd door het Institut d’analyse du changement dans l’histoire et les sociétés contemporaines (IACCHOS) (UCL). Ook enkele KADOC-medewerkers zijn van de partij. Directeur Jan De Maeyer is rapporteur van de eerste sectie, terwijl Peter Heyrman en Godfried Kwanten een lezing houden over de houding van resp. de Belgische middenstandsbeweging en de CVP (zie https://www.uclouvain.be/350714.html).
Daarnaast richt FGTB Liège-Huy-Waremme van 11 december 2010 tot 13 maart 2011 in Seraing een grote tentoonstelling in over “De staking van ’60, 50 jaren later, nog steeds relevant” (zie www.grevede60.be). Op diverse plaatsen in Wallonië en in Brussel worden in december 2010 debatavonden gehouden met de vertoning van de film Hiver ’40 van Thierry Michel (zie www.hiver60.be). Het Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches - ULB en het Institut Marcel Liebman organiseren op 11 en 12 februari 2011 in Brussel het colloquium “Algemene Staking. Geschiedenis en actualiteit van een concept” over het theoretische concept van de algemene staking en concrete gevallen in de internationale sociale geschiedenis vanaf het einde van de negentiende eeuw.

[10/11/2010]

     
 

Kloosters op film. Het gebruik van het medium film door orden en congregaties in Nederland: colloquium
Met dit colloquium op 10 december 2010, waaraan ook KADOC zijn medewerking verleent, wil Stichting Echo aandacht vragen voor de betekenis van films als historische bron. Vrijwel alle orden en congregaties in Nederland hebben ooit gebruik gemaakt van het medium film, voor diverse doeleinden en in verschillende contexten. Veel religieuze gemeenschappen hebben films laten vervaardigen om aan de buitenwacht te tonen wat voor werk zij deden en hoe hun leven eruit zag. Sommige orden en congregaties legden hun werk in de missie vast op film bij wijze van antropologisch document.
Informatie: www.stichting-echo.nl

[10/11/2010]

     
 

Heiligen in veelvoud: studiedag
Op vrijdag 17 december 2010 organiseert het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) www.crkc.be/site/154.html in het vormingscentrum Guislain in Gent de studiedag ‘Heiligen in veelvoud. Devotiebeelden in gips in de 19de - 20ste eeuw: betekenis, behoud en (her)waardering’. De studiedag staat in het teken van gipsen devotiebeelden, het nog maar zelden onderzocht en als minderwaardig beschouwd religieus erfgoed dat toch alomtegenwoordig is. Het CRKC wil daarmee een eerste stap zetten naar de (her)waardering en behoud van dit bijzondere religieus erfgoed. KADOC-medewerkster Rie Vermeiren stelt er het atelier Bressers-Blanchaert te Gent voor, waarvan het archief op KADOC wordt bewaard.
Inschrijven kan via info@crkc.be

[10/11/2010]

     
tentoonstelling  

Het werk van goT: tentoonstelling Timmermans-Opsomerhuis in Lier
Naar aanleiding de tachtigste verjaardag van Gommaar Timmermans (°1930) presenteren de Stedelijke Musea Lier van 16 oktober 2010 tot 20 februari 2011 zijn schrijf- en tekenwerk in een overzichtstentoonstelling. Onder de schuilnaam goT nam Gommaar Timmermans jarenlang menig lezer op sleeptouw met boeiende en verrassende verhalen en originele, maar tegelijk verhaalloze strips die uitblinken in fijn humoristische dialogen. Tot zijn bekendste tekenwerk behoren de reeksen Fideel De Fluwelen Ridder en de Tweehoofdige Gevlekte Filodendron voor de jeugdbijlage van de Standaardgroep. In de jaren zeventig was hij vaste medewerker van Knack, waarvoor hij de stopcomics Weber en Iambo-ree tekende.
Alle info op http://musea.lier.be

[29/10/2010]

     
 

Archief Afrika Europa: colloquium
Van 15 tot 17 december 2010 organiseren het Algemeen Rijksarchief en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika het colloquium ‘Archief Afrika Europa. Noden? Samenwerking? Toekomst? De DRC, Rwanda, Burundi en België’. Jan De Maeyer, directeur van KADOC, is een van de sprekers.
Het archivalisch erfgoed is van wezenlijk belang voor de bevordering van de hervorming en modernisering van de staatsstructuren en de samenleving in de DRC, Burundi, Rwanda en België. Archief uit de vroegere metropool is vaak fundamenteel, onder meer voor vragen in verband met verwantschap, bewijsstukken, migratie, grenzen, voor het beheer van de natuurlijke en intellectuele rijkdommen, en voor gegevens i.v.m. internationaal onderzoek.
Programma: http://www.africamuseum.be/museum/research/conferences/docs/conference-archives_dec2010NL.pdf

[29/10/2010]

     
 

Kerk her(be)stemmen, een hypothese voor parochiaal gebruik: symposium
Op donderdag 18 november 2010 organiseert de onderzoeksgroep DAAD (ArcK-Research - PHL - UH) aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt een symposium over de herbestemming van kerken. Het symposium focust enkel op parochiekerken, gebouwen die bij wet publiek domein zijn. Ingrijpender nog dan het financieel-juridische is het sociaal-culturele probleem met zijn diverse aspecten, van het zuiver kerkelijke gebruik over het gemeenschapsaspect tot de architectuur.
Zie http://www.phl.be/forms/congress/artikel.asp?sleutel=939

[29/10/2010]

     
publicatie  

European Policy Network for Historic Places of Worship
Dit nieuwe netwerk wil contacten leggen, ervaringen uitwisselen en samenwerking bevorderen tussen organisaties in heel Europa die zich bezighouden met historische sacrale plaatsen of ‘loci sacri’. Het ontwikkelde daartoe ook een website: www.placesofworshipeu.org

[29/10/2010]

     
tentoonstelling  

Vlaamse theateraffiches tijdens het interbellum
Het Museum Albert Van Dyck te Schilde herbergt naast een aantal schilderijen en tekeningen van Albert Van Dyck ook enkele affiches, afficheontwerpen en een decorontwerp. Om de artistieke waarde van die ontwerpen te duiden presenteert het museum van 16 oktober tot 19 december 2010 een 60-tal affiches van ontwerpers voor theateraffiches in Vlaanderen in de interbellumperiode. Er zijn ook enkele affiches uit de KADOC-collectie te zien.
Zie: http://www.schilde.be/Cultuur-Theateraffiches-tijdens-het-interbellum.html

[29/10/2010]

     
publicatie  

Publicatie over de Wijnbergkerk van Wevelgem
In Wie er op steunt zal niet wankelen beschrijft Arnoud Geux (docent Sint-Lucas Boxtel, Nederland) de geschiedenis van de Wijnbergkerk in Wevelgem. Deze Bossche School-kerk werd op basis van een in 1961-62 gemaakt ontwerp in 1968-69 gebouwd. De kerk werd ontworpen door Nico van der Laan en Jozef Lietaert i.s.m. Dom Hans van der Laan. Aan de hand van oorspronkelijke teksten van o.a. Dom Hans van der Laan en zijn voormalige Delftse hoogleraar M.J. Granpré Molière, de filosofen Jacques Maritain en Paul Ludwig Landsberg, en de critici Geert Bekaert en Frédéric Debuyst wordt daarnaast een beeld gegeven van de Bossche School in relatie tot de Delftse School, M.J. Granpré Molière & het cultuur-pessimisme, en de ontwikkeling van de moderne kerkbouw in Vlaanderen in de jaren ’50 en ‘60. Info over het boek (240 pagina's, formaat 17 x 24 cm) bij auteur Arnoud Geux (a.geux@sintlucas.nl) en bij uitgever HELSE steen (www.helsesteen.nl).

     
 

Colloquium over de opleiding van de seculiere geestelijkheid in de Nieuwe Tijd
Mede op initiatief van het Centrum voor de Geschiedenis van de Theologische Faculteit te Leuven en in het kader van Refo500, wordt op 30 september en 1 oktober 2010 in het Leuvense H.-Geestcollege een colloquium georganiseerd onder de titel “De opleiding van de seculiere geestelijkheid aan grootseminaries en universiteiten in de Lage Landen tijdens de Nieuwe Tijd”. Het colloquium wil onderzoeken hoe de opleiding van de seculiere geestelijkheid in de nieuwe tijd was georganiseerd. Welke bepalingen werden er door het Concilie van Trente en de provinciale synodes met betrekking tot die opleiding? Hoe werden de opleidingen aan de diocesane seminaries georganiseerd? Welke handboeken werden gepromoot en waarom? ... Via een kijk op het programma, de studieboeken en de bibliotheken van verschillende diocesane seminaries, en op de opleiding aan de Leuvense Theologische Faculteit tijdens de Nieuwe Tijd, kan een aanzet van antwoord op al die vragen worden gegeven. Bovendien hoort bij dit colloquium een comparatief luik waarin aandacht wordt besteed aan de opleiding van de priesters van de Oud-bisschoppelijke Clerezie, van de gereformeerde predikanten in het noorden van de Lage Landen, en van de opleiding en de examens van de geestelijkheid in het bisdom Trier (waartoe het grootste deel van het hertogdom Luxemburg behoorde). Alle info.

[02/09/2010]

     
 

Colloquium A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts
N.a.v. de vijftigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid staan de geschiedenis van Belgisch Congo, van de Belgische koloniale politiek en van de missionaire aanwezigheid in Congo nu volop in de belangstelling, ook bij KADOC. In Nederland blikt men eveneens terug op zijn koloniale geschiedenis. Over de vraag wat de plaats van de Nederlandse koloniale geschiedenis in het historiografisch debat in Nederland is, gaat het najaarscongres van het KNHG: “A New Dutch Imperial History. Connecting Dutch and Overseas Pasts”. Het doel van het congres is aansluiting te zoeken bij benaderingswijzen die in Engeland en Frankrijk in ontwikkeling zijn. Sprekers zullen proberen verbanden te leggen tussen de geschiedenis van de koloniën en die van het moederland. Het congres vindt plaats op 1 oktober in Den Haag (Koninklijke Bibliotheek). Een uitgebreid programma, de abstracts van de lezingen en informatie over aanmelding vindt u hier.

[02/09/2010]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling Kleine Zusters van de H. Joseph, Heerlen
De Kleine Zusters van de H. Joseph is een congregatie van vrouwen die in 1872 in Heerlen door Mgr. Joseph Savelberg is gesticht. Tot aan het einde van de twintigste eeuw werkten de Kleine Zusters in ziekenhuizen, inrichtingen en scholen, niet alleen in Heerlen en Limburg, maar ook in de rest van Nederland en in België. Missiewerk voerde hen naar China, Indonesië, Nieuw-Guinea, Kenia en Tanzania. De congregatie telt op dit moment nog meer dan 200 leden in Nederland en België. Er zal in de toekomst echter een moment komen dat ze er niet meer zijn. Om hun nalatenschap te waarborgen hebben de zusters verschillende initiatieven ontplooid. Een daarvan is de permanente tentoonstelling “Een Leven lang” in hun voormalige klooster in Heerlen. Alle info: www.savelbergklooster.nl

[06/08/2010]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling 800 jaar Kruisheren
In het Museum Kloster Bentlage (Rheine, Duitsland) loopt van 29 augustus tot en met 27 februari 2011 de tentoonstelling “800 jaar kloosterleven. De culturele betekenis van de kruisheren in West-Europa”. Het museum, een voormalig kruisherenklooster, toont schilderijen en beeldhouwwerken, goud- en zilverwerk, handschriften en liturgische gewaden naar aanleiding van de 800ste verjaardag van de enige religieuze orde die in de Lage Landen werd opgericht. Alle info: www.kloster-bentlage.de

[06/08/2010]

     
 

Christelijk-Sociaal Congres 2010

De Nederlandse Stichting Christelijk-Sociaal Congres, een bundeling en platform van omstreeks 40 uiteenlopende maatschappelijke organisaties die zich op grond van hun statuten op hun christelijk-sociale identiteit willen laten aanspreken, organiseert eind augustus in Doorn haar jongste bijeenkomst. “Wat voor land willen wij zijn over 10 jaar, hoe ziet ons huis er dan uit? Het Christelijk-Sociaal Congres droomt niet alleen, maar wil werken aan een land waarin maatschappelijk en duurzaam ondernemerschap en initiatief worden gewaardeerd. Een land met hoog ontwikkelde technologie in dienst van de mensen. Een land waarin het veilig wonen is en waarin diversiteit normaal is. Een land waarin respect voor ieder ander vanzelfsprekend is.” Op 25 en 26 augustus 2010 werkt het Congres aan het ontwerpen van deze gedroomde samenleving. Info: http://www.stichting-csc.nl/congres.php

[26/07/2010]

     
publicatie  

Publicatie Madonna- en heiligenbeelden in Antwerpen

Naar aanleiding van haar 75ste verjaardag heeft de Antwerpse vereniging Voor Kruis en Beeld vzw, die zich inzet voor het behoud van het religieuze erfgoed, en vooral de gevelbeelden, in de stad, Madonna- en heiligenbeelden in de Antwerpse binnenstad gepubliceerd. Dit kijk- en leesboek is tevens een erfgoedgids met een volledig vernieuwde inventaris van de Mariabeelden in de straten van de Antwerpse kernstad, aangevuld met alle andere heiligenbeelden(met uitslaande plattegrond). Naast de 231 gevelbeelden komen de beeldenprogramma's aan kerken, de calvarietuin van de Sint Pauluskerk en de beelden van het begijnhof aan bod, kortom 450 jaar geschiedenis in hout en steen van de kleine monumenten die Antwerpen zo kenmerken. Verkoopprijs 19,50 euro. Te bestellen bij het secretariaat Voor Kruis en Beeld vzw: tel. 03 455. 48 44; e-mail iha@scarlet.be; http://verbeelding.be.

[26/07/2010]

     
 

Colloquium “Religion and Culture in a Globalized World”
Van donderdag 26 tot vrijdag 28 augustus vindt aan de Universiteit Antwerpen het zomerseminarie van het UCSIA plaats rond het thema Religion and Culture in a Globalized World”. Het focust op de interactie tussen religies/culturen en het complexe globaliseringsproces. Enerzijds wordt onderzocht in welke mate religie en cultuur zelf zijn geglobaliseerd; anderzijds wordt nagegaan in hoeverre ze impact hebben op zowel internationale politieke ontwikkelingen als op individuele waarde- en geloofssystemen. Alle info: http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIAENG2&n=87947&ct=80108

[06/07/2010]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling Edward Schillebeeckx in KDC Nijmegen
Van 1 mei tot en met 30 augustus is op het Katholiek Documentatie Centrum KDC in Nijmegen de bescheiden tentoonstelling “Edward Schillebeeckx. (1914-2009) Vasthoudend theoloog van de menselijkheid” te zien. Naast bijdragen aan het Tweede Vaticaans concilie en later theologisch werk is ook persoonlijk materiaal als jeugdfoto’s en een erelidmaatschap van een Nijmeegse carnavalsvereniging tentoongesteld. Voor de tentoonstelling is uit de verschillende collecties van het KDC, waaronder het onlangs verworven archief van Schillebeeckx zelf, geput. Een kleine primeur is dat nu voor het eerst tijdens een KDC tentoonstelling ook film- en geluidsfragmenten van en over Schillebeeckx te bekijken en te beluisteren zijn. Voor alle informatie kunt u terecht op http://www.ru.nl/kdc/actueel/tentoonstellingen/

[31/05/2010]

     
 

Colloquium Het stelsel van de erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 31 mei vindt in de Universitaire Stichting in Brussel een colloquium plaats over “de problematiek van een hervorming van het stelsel van de erediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”. De eredienstenregeling is in ruime mate een bevoegdheid van de gewesten. Zij beheersen meer bepaald het statuut van de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten. Zijn de huidige, op 200 jaar oude beginselen gebaseerde regels nog geschikt voor de hedendaagse Brusselse samenleving? Vooraleer over te gaan tot een hervorming, organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de U.C.L. een wetenschappelijke bezinning om de specifieke kenmerken van Brussel te bepalen en om de mogelijke wijzigingen te bespreken. Het colloquium zal de gelegenheid bieden om op een open en deskundige wijze na te denken over alle problemen die verband kunnen houden met een hervorming van het juridisch stelsel van de erediensten dat specifiek is voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is bedoeld voor vertegenwoordigers van de overheid, van de erediensten en van de andere levensbeschouwingen, voor verantwoordelijken van instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten, voor gemeenschaps en maatschappelijke actoren die actief zijn op dit gebied en voor iedereen die belangstelling heeft voor de problematiek. De debatten zullen plaatsvinden in het Nederlands en in het Frans, met simultaanvertaling. Alle info: www.colloquecultes.be

[25/05/2010]

     
 

Oorlogskost op de radio
Op 10 mei is het precies 70 jaar geleden dat het Duitse leger ons land binnenviel: het begin van vijf harde oorlogsjaren waarin de meeste Belgen moesten overleven op rantsoen en schaarse oorlogskost. De herdenking van die gebeurtenissen is voor het Radio 1-programma Peeters & Pichal de geknipte aanleiding om na te gaan hoe de mensen toen overleefden, wat ze aten en hoe schril het contrast is met het dagelijks leven van nu. Al vanaf maandag 26 april proberen Peeters & Pichal zoveel mogelijk recepten en verhalen over eten tijdens WO II te verzamelen. Ze doen hiervoor een beroep op de luisteraars, maar hebben ook gebruikgemaakt van erfgoedinstellingen als KADOC. Surf naar www.radio1.be/peetersenpichal. Via deze link kom je bij het oorlogskookboekterecht: www.radio1.be/files/redactie/oorlogskost/Oorlogskost.html

[07/05/2010]

     
tentoonstelling  

Afrika Filmfestival
Van 16 april tot 1 mei loopt in Leuven het Afrika Filmfestival met een rijk aanbod aan recente en hier doorgaans onbekende films van en over Afrika. Het uitgebreide programma vindt u op www.afrikafilmfestival.be. Speciaal tevermelden zijn de documentaires Caravane pour le Sankuru (2008) van KADOC-collega Jean-Michel Kibushi en Cemetery State (2010) van KU Leuven-professor Filip De Boeck.

[19/04/2010]

     
 

Week van de Religies 2010
KMS, Kerkwerk Multicultureel Samenleven, organiseert in samenwerking met de stuurgroep Interreligieuze Stille Meditatie Antwerpen de Week van de Religies 2010. Er worden drie activiteiten gepland met een grote verscheidenheid aan inhoud, waaraan een ruim publiek kan deelnemen. Aan deze week deden en doen verschillende levensbeschouwingen hun bijdrage: katholieken, vrijzinnigen, moslims, hindoes (Hare Krishna), shinboeddhisten, protestanten, evangelischen en joden. Alle info vindt u op http://www.kms.be//content/view/361/1/.

[17/04/2010]
     
publicatie  

Publicatie over negentiende-eeuws Lier
Het Liers Genootschap voor Geschiedenis publiceert in Bergmann & Berckmans. Schetsen en beelden uit het 19de eeuwse Lier de jeugdherinneringen van de Vlaamse schrijver en voorman Frans Willems (1793-1846) en van Gustave Stinglhamber (1842-1916), in de eerste decennia van de 20ste eeuw voorzitter van de Vincentianen. Beiden brachten hun vakanties door in Lier, de eerste in het gekende gezin Bergmann, de andere bij de familie Berckmans op het landgoed Ringenhof. De uitgave, onder de redactie van Marc Mees, bevat bijdragen van Rob Belemans, Luc Ceulemans, Leen Huet en Petra Maclot en een dvd met o.m. composities van Stinglhamber. Info: Liers Genootschap voor Geschiedenis, Mechelsestraat 67, 2500 LIER; tel. 0497/52.94.51; e-mail: andre.vandenbroeck@lier.be.

[17/04/2010]
     
 

Studiedag Historisch Interieur
Het Seminarie voor Geschiedenis van de Bouwkunst, Monumentenzorg en Historisch Interieur van de Vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Universiteit Gent) organiseert op 28 april 2010 een nieuwe studiedag over het historisch interieur. Zowel binnen- als buitenlandse items komen aan bod. Programma en alle praktische info: www.flwi.ugent.be/bouwkunst/ > studiedagen > 2010.

[28/03/2010]

     
 

Studiedag Zevenjaarlijkse feesten in de 19de en 20ste eeuw in de regio Maas-Rijn.
In de regio Maas-Rijn vinden nog tal van zevenjaarlijkse processies plaats: in Tongeren, Hasselt, Maastricht, Susteren, Sint-Truiden, Aken, Hoei en Verviers. De heropleving van deze feesten in de 19de en 20ste eeuw gaat terug op een lange traditie van mariale verering en heiligdomsvaarten. Naast de religieuze, speelden ook politieke, ideologische en zelfs – toen al – cultuurtoeristische motieven een rol. Op een studiedag van Het Stadsmus in Hasselt op zaterdag 19 juni belichten vier sprekers de evolutie van de feesten in een zich moderniserende en seculariserende wereld. Voor alle informatie: Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2, 3500 Hasselt; tel: +32 11 23 98 90, e-mail: hetstadsmus@hasselt.be; www.hetstadsmus.be.

[26/03/2010]

     
 

Studiedag Dossiers van vandaag, archief van morgen. Zorgen voor het sociale erfgoed
Op 31 maart 2010 vindt in de Arteveldehogeschool in Gent een studiedag plaats over de vraag hoe verenigingen en organisaties met een privaatrechtelijk statuut omgaan met het verzamelen van informatie over zichzelf en hun doelpubliek. In de voormiddag komen enkele deskundigen aan het woord (Michel Vermote, Archiefbank Vlaanderen; Tom Haeck, OCMW-archief Gent , en An Vandenberghe, AZG). Namiddag volgen getuigenissen uit de praktijk en is er een afsluitend debat. Alle info: http://project.arteveldehs.be/info/Pages/cursussen/Studiedagarchivering.html

[15/03/2010]

     
publicatie  

Publicatie over Konrad Adenauer
Historicus Sam Van Clemen publiceerde bij uitgeverij Aspekt een Nederlandstalige biografie van Konrad Adenauer (1876-1967), de eerste naoorlogse Duitse kanselier en een van de gangmakers van de Europese eenwording. Tijdens zijn research maakte de auteur gebruik van diverse KADOC-publicaties. U vindt Konrad Adenauer, een biografie in de boekhandel of kan het bestellen bij de uitgeverij: http://www.uitgeverijaspekt.nl/boekdetail.php?id=9789059118188. Meer informatie over de auteur en zijn ander publicaties vindt u op www.samvanclemen.be.

[15/03/2010]

     
publicatie  

Publicatie over 100 jaar kapucijnen in Congo
De Belgische kapucijnen trokken in december 1910 voor het eerst naar hun Ubangi-missie in het noordwesten van Belgisch Congo. N.a.v. die honderdste verjaardag publiceerden zij onder de redactie van Kamiel Teuns een omvangrijke en rijk geïllustreerde studie in vier talen (Nederlands, Frans, Italiaans en Lingala). Het boek telt 416 blz. en kost 35 € (excl. verzendingskosten). U kunt het bestellen op het provincialaat van de Minderbroeders-Kapucijnen, Ossenmarkt 14, 2000 Antwerpen, tel. 03 233 20 91.

[15/03/2010]

     
 

Studiedag Norbertijnse pastorieën in het hertogdom Brabant
De werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden focust op 8 mei tijdens zijn twintigste contactdag op de pastorieën die, vooral in de 17de en 18de eeuw, door de norbertijnenabdijen in de Nederlanden werden gebouwd voor hun pastoors. Vele hebben de tand des tijds doorstaan, worden in toenemende mate gewaardeerd en als monument gerespecteerd. De contactdag omvat vier lezingen: Brenda Cijffers geeft een overzicht van de norbertijner pastorieën in het oude hertogdom Brabant; Mark Buijs zet de bouwhistorie van de pastorie van Roosendaal uiteen; Jacqueline de Graauw en Tom Coenegrachts zoeken naar een hypothetische herbestemming van de pastorie van Wezemaal en Stefan van Lani schetst het netwerk van de pastorieën van de abdij van Park. De contactdag vindt plaats in Roosendaal. Alle info over de contactdag: Herman Janssens, Abdijstraat 1, 3271 Averbode; h.janssens@abdijaverbode.be.
In het Museum Tongerlohuys in Roosendaal loopt van 29 april tot 29 augustus een tentoonstelling over de norbertijner pastorieën. (http://www.tongerlohuys.nl/22/verwacht).

[02/03/2010]

     
 

Symposium, tentoonstelling en publicatie over de vorming van een katholieke elite in Nederland
Onder de titel “Dragers van belofte” vindt op 27 maart in Nijmegen een symposium plaats over de vorming van een katholieke intellectuele elite in Nederland in de jaren 1945-1970. Onderzoekers en ervaringsdeskundigen bekijken de opleiding op de katholieke gymnasia en gaan na welke intellectuele, culturele en sociale bagage de leerlingen er meekregen en in welke mate de scholing ertoe bijdroeg dat die zich losmaakten van het katholieke milieu.
Van 27 maart tot 26 juni loopt in het museum De Stratemakerstoren in Nijmegen de tentoonstelling “Bidden, spelen en studeren”, die aan de hand van foto’s en voorwerpen een inkijk biedt in het dagelijkse leven van leerlingen en docenten van de katholieke gymnasia. Ook verschijnt dan een gelijknamige publicatie.
Alle info: www.dragersvanbelofte.nl.

[02/03/2010]

     
 

Colloquium “Les mandements des princes-évêques de Liège”
Op vrijdag 28 mei organiseert het archief van het bisdom Luik een studiedag over de prinsbisschoppelijke mandementen die tussen 1580 en 1803 zijn verschenen. Ze berusten op het bisschoppelijk archief, maar zijn weinig gekend en wetenschappelijk naar waarde geschat. Ze werden onlangs gerestaureerd en worden nu ontsloten via een databank die binnenkort een duizendtal mandementen via het web zal toegankelijk maken. Het colloquium gaat in op hun restauratie en preservatie, hun inhoud en betekenis. Alle info: Archives de l’Evêché de Liège, 25, rue de l’Evêché, 4000 Liège, tel. 0032 4 230 31 67, e-mail: archives.eveche@evechedeliège.be; webpagina

  
[23/02/2010]

     
 

Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2010
Op 24 april vindt in het Dr. Guislainmuseum in Gent de Dag van de Nieuwste Geschiedenis plaats. In de voormiddag komen vijf thema’s aan bod: 1. België en internationale betrekkingen, 2. Hedendaagse onderzoekstrends in de historiografie van Centraal Afrika, 3. Persoonlijke herinneringen, persoonsarchieven en historisch onderzoek, 4. Het fin de siècle als proeftuin voor een nieuw recht, en 5. Geschiedenis van de mode in België. De plenaire zitting in de namiddag is gewijd aan “Geschiedenis en herinnering. Info: jasmien.vandaele@ugent.be.

[18/02/2010]

     
 

Call for papers colloquium “Guerre et clergés aux époques moderne et contemporaine”
Het Centre d’histoire des sociétés, des sciences et des conflits de l’Université de Picardie - Jules Verne, in samenwerking met het Centre de recherche en histoire atlantique et littorale de l’Université du Littoral (CRHAEL-HLLI), organiseert op 27 en 28 januari 2011 in Amiens een colloquium over “Guerre et clergés aux époques moderne et contemporaine”. Religieuzen die hulp bieden in oorlogssituaties, zijn van alle tijden. Het onderzoek van het fenomeen in de traditionele religieuze of militaire historiografie daarentegen blijft grotendeels achterwege. Dit colloquium wil daarin verandering brengen. Vooreerst wil het stilstaan bij de discours van de geestelijkheid over oorlog; vervolgens wil het kijken naar de praktische houding van de geestelijken tijdens de oorlog (bv. ook in het verzet) en ten slotte wil het ook de gevolgen van de oorlog voor de geestelijkheid op het vlak van bv. de recrutering onderzoeken. Voor alle informatie en de indiening van papers (voor 1 mei 2010!) kan u terecht bij Séverine Blenner-Michel (s.blennermichel@free.fr).

[18/02/2010]

     
publicatie  

Verslagboek van de boerinnengilde van Niel-bij-As
Tussen 1927 en 1940 was Mia Berghs-Vanduynhoven (1899-1993) verslaggeefster, in de termen van die tijd ‘schrijfster’, van de boerinnengilde van Niel-bij-As. Haar zoon, Bruno Berghs, ‘erfde’ haar verslagboek na haar overlijden en heeft het nu uitgegeven. Na een korte inleiding en een familiekroniek in foto’s wordt het verslagboek links in facsimile en rechts in een ‘vertaling’ naar hedendaags Nederlands weergegeven. Deze mooie uitgave laat zien hoe de boerinnenorganisatie in de jaren 1930 informatie verspreidde over land- en tuinbouwproblemen, maar ook over de opvoeding van kinderen, het beheren van het huishoudgeld, de inrichting van het huis e.d.m. Het boek (ISBN 9789077569009) telt 8o p.
en kost 12 euro.
Alle informatie bij Bruno Berghs, Pasytoor Eeckelaerslaan 2/2, 3010 Kessel-Lo; bruno.berghs@gmail.com

[21/01/2010]

     
publicatie  

Publicatie van de briefwisseling van Chinamissionaris Frantz Van Dorpe
Frantz van Dorpe, geboren in Kortrijk in 1878, was van 1903 tot aan zijn overlijden in 1944 missionaris van Scheut in Binnen-Mongolië (China). De brieven die hij aan zijn familie schreef, werden door zijn nicht C. Masureel-Van Dorpe in eigen beheer uitgegeven onder de titel T'ao chenn fou.Brieven van Frantz Van Dorpe. Daarin heeft pater Van Dorpe het niet alleen over zijn werk als missionaris in China, maar ook over de lokale gebruiken, de landbouwmethodes,
de politieke omwentelingen, de hongersnood, de opiumplaag enz. Dit document van meer dan 200 bladzijden is geïllustreerd met foto's van zijn hand en/of door hem ontwikkeld. De bundel brieven is geschreven in het Frans of in het Nederlands naargelang de bestemming. Contactadres: drmasureel@hotmail.com

[14/01/2010]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling De paus uit de Lage Landen. Adrianus VI
Van 23 januari tot 20 februari 2010 loopt in de Maurits Sabbebibliotheek in Leuven een tentoonstelling over Adriaan van Utrecht. Hij werd 550 jaar geleden geboren, was hoogleraar theologie en rector van de Leuvense universiteit, werd opvoeder en raadsheer van Karel V en werd in januari 1522 tot paus gekozen. Hij regeerde anderhalf jaar als Adrianus VI en zag zich geconfronteerd met de kwestie van de Lutherse hervorming. De tentoonstelling, een coproductie van de Koninklijke Bibliotheek van België, de Provincie Utrecht en de Maurits Sabbebibliotheek, belicht de verschillende aspecten van deze ‘Leuvense ‘paus.
Info: Maurits Sabbebibliotheek, de Bériotstraat 26, 3000 Leuven, http://theo.kuleuven.be/page/gbib/

[14/01/2010]

     
publicatie  

50 jaar Congolese onafhankelijkheid in De Gids op Maatschappelijk Gebied
Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo brengt het ACW-blad De gids op maatschappelijk gebied de volgende maanden een reeks bijdragen van binnen- en buitenlandse experts over de voormalige Belgische kolonie. De spits wordt in het eerste nummer van 2010 afgebeten door Afrikaspecialist en oud-VRT-journalist Guy Poppe,
die pleit voor echte onafhankelijkheid. Verder brengt het nummer een interview met de missiebisschop-scheutist Jan Van Cauwelaert.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met degids@acw.be.

[14/01/2010]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling Kerstmis, het wonder en het feest
In het museum Abdij van Park loopt nog tot 10 januari 2010 een tentoonstelling over de oorsprong en de betekenis van verschillende tradities rond Kerstmis. Ze biedt een unieke kans om stukken uit de rijke kunstcollectie van de abdij te ontdekken. Het bijbelse verhaal over de geboorte van Christus wordt al eeuwenlang verbeeld en bevattelijk gemaakt voor de toeschouwer. Ook in de abdijcollectie zijn daar schitterende voorbeelden van. Naast deze tijdelijke tentoonstelling kunt u ook de permanente opstelling over de norbertijnen en de abdij van Park bezoeken. Museum Abdij van Park vzw, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee;
tel. 016 40 01 51; museumparkabdij@skynet.be. Alle praktische info vindt u ook op www.parkabdij.be.

[19/12/2009]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling Dom Lou, keizerlijk diplomaat en monnik
Van 19 december 2009 tot 17 januari 2010 loopt in de Sint-Andriesabdij bij Brugge een tentoonstelling over Dom René Lou Tseng-tsiang OSB. Dom Lou was de eerste minister van Buitenlandse Zaken van de Chinese Republiek, leidde de Chinese delegatie op de Vredesconferentie na de Eerste Wereldoorlog en was gehuwd met de Belgische Berthe Bovy. Na het overlijden van zijn vrouw trad hij in de benedictijnerabdij van Zevenkerken in, waar hij in 1949 overleed. De tentoonstelling schetst de leefwereld van Dom Lou. Daarvoor wordt voornamelijk geput uit zijn persoonlijke nalatenschap, zijn studiekabinet op de abdij en het abdijarchief. De tentoonstelling is toegankelijk op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. Deze tentoonstelling kadert (uitzonderlijk) niet in Europalia-China.
Bij die gelegenheid verschijnt ook een nieuwe editie van Dom Lou's in 1945 verschenen autobiografie: Pierre-Célestin Lou Tseng-tsiang (préface Dom René Fobe O.S.B, introduction Olivier de Gromard & Michel Grolleaud), Souvenirs et Pensées (Flavigny-sur-Ozerain (France): Abbaye Saint-Joseph de Clairval, 2009), 135 p., € 15. Voor België en Nederland te bestellen bij: Boekhandel Benedictusheem, Sint-Andriesabdij, Zevenkerken, 8200 Sint-Andries-Brugge; Pater Aad Lindeman; abdijshop@hotmail.com; tel. 050 40 61 94; fax 050 40 61 95; http://www.sint-andriesabdij.org/boekhandel.htm.

[15/12/2009]

     
publicatie  

Publicatie van verzamelde opstellen van Jozef Mertens
De Heemkundige Kring Hechtel-Eksel bundelde de artikels die Jozef Mertens ooit over de Loonse Kempen in tijdschriften en catalogi heeft gepubliceerd, hier en daar door de auteur herzien en waar nodig aangevuld. Diverse thema’s komen aan bod, zoals het dorpsleven tussen 1567 en 1795, het zgn. Teutenfenomeen en de abdij van Herkenrode, speciaal haar privatisering en aftakeling vanaf 1797. Indices op persoons- en plaatsnamen maken het boek heel toegankelijk. De Loonse Kempen. Verzamelde opstellen over het verleden van Noord-Limburg telt 448 blz. en is mooi geïllustreerd. Het boek kost 25 euro (excl. verzendingskosten) en is te verkrijgen bij Heemkring Hechtel-Eksel, Groenstraat 10 bus 3,
3941 Eksel. Meer info: Marie-Louise Caris, Hoofdstraat 2, 3941 Eksel, tel. 011 73 45 40.

[15/12/2009]

     
publicatie  

Publicatie t.v.v. pater Albert Bolle
De Vlaamse missionaris Albert Bolle, Witte Pater, is al vijftig jaar werkzaam in Tanzania, in een gebied zo groot als een derde van België. Hij tracht er de levensomstandigheden van de plaatstelijke bevolking te verbeteren. Om zijn werk te ondersteunen publiceert de vzw Bollé Bollé “Over leven en overleven”, een poëtisch fotoboek met 77 foto’s van Antoon Verelst en Bram Rumbaut en 32 gedichten van dichter-historicus Mark Meekers (literair pseudoniem van Marcel Rademakers). Jef Vermassen, peter van Bollé Bollé, schreef het woord vooraf. Het boek telt 88 bladzijden en kost 10 euro (excl. verzendingskosten). Bestellen kan via www.bollebolle.be of telefonisch via het secretariaat op 015/ 61 44 06.

[14/12/2009]

     
tentoonstelling  

Tentoonstelling Luisterparcours Museum Vlaamse Minderbroeders
N.a.v. het 800-jarig bestaan van de minderbroders heeft het Museum Vlaamse Minderbroeders in Sint-Truiden zijn vaste opstelling van de collectie uitgebreid met een kijk- en luisterparcours. Dat vormt de ontsluiting van het project “Mondelinge geschiedenis” dat in 2007 van start ging. Niet minder dan 36 minderbroeders, 3 ex-confraters, een zuster claris en 6 leken werden uitgebreid geïnterviewd. Fragmenten van deze getuigenissen werden nu geïntegreerd in de museumopstelling. Info: http://www.museum-minderbroeders.be

[14/12/2009]

     
publicatie  

Publicatie Het Gekwetste Gewest. Archievengids van de wederopbouwarchitectuur
in de Westhoek.
De Westhoek is ontegensprekelijk een unieke regio in Vlaanderen op het vlak van architectuur en stedenbouw. De grootschalige verwoestingen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de gigantische wederopbouw achteraf bepalen tot op vandaag het uitzicht van de streek.
De archievengids Het Gekwetste Gewest brengt voor het eerst de referenties naar de archieven over de wederopbouw samen, geïllustreerd met uniek historisch beeldmateriaal. Het boek vertelt het verhaal van de wederopbouw vanuit de inbreng van architecten, aannemers, bouwheren en de lokale, provinciale en nationale overheid. Het is een onmisbaar instrument voor al wie geïnteresseerd is in de wederopbouw(architectuur), binnen of buiten de Westhoek. Info: http://www.vai.be/CVAa/2008/nl/publi/publi_detail.asp?nid=380

[27/11/09]

     
 

Studiedag en publicatie Religieus textiel
Op 11 december vindt in het Vormingscentrum Guislain in Gent een studiedag plaats over het “herkennen en waarderen van textiel bewaard in kerken en kloosters”. Daarmee wil organisator CRKC - Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Parkabdij Heverlee - bijdragen aan de kennis en (her)waardering van het kerkelijk textiel, zowel eeuwenoud als relatief nieuw. Diversiteit, materiaal, gebruiken en veel voorkomende technieken worden nader toegelicht. Er wordt ook ingegaan op de veelvuldige recuperatie van kerkelijk textiel.
Tijdens de studiedag wordt de publicatie Kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel voorgesteld. Het boek is de neerslag van het onderzoek van CRKC naar de geschiedenis en de productie van het kerkelijk textiel in Vlaanderen en Brussel van de negentiende eeuw tot aan het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).
Alle info op http://www.crkc.be/site/142.html

[23/11/2009]

     
 

Studiedag Missie in Afrika
Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo organiseert UCSIA op 22 januari 2010 de studiedag "Missie in Afrika". Die bespreekt de bijdrage en ontwikkeling die de Sociëteit van Jezus in haar missieactiviteiten heeft geleverd, en de vraag welke ondersteuning er vandaag nodig is. De conferentie beoogt een genuanceerde benadering waarbij de uitdagingen van vandaag het uitgangspunt zijn voor een nieuwe visie, met aandacht voor de ontwikkeling van de economie, het bestuur en de civiele maatschappij. Met de steun van Toneelhuis biedt UCSIA aansluitend bij de conferentie een beperkt aantal gereserveerde plaatsen aan verminderde prijs voor de theatermonoloog “Missie”. Alle info op http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=78437&ct=72324.

[21/11/2009]

     
 

Colloquium Religion and Mobility in Africa and in the African Diaspora
Op 11 en 12 december vindt in het Africamuseum in Tervuren een international colloquium plaats over religie en mobiliteit in Afrika. Onder religie worden kerken, bewegingen, broederschappen en diverse geloofsuitingen verstaan die in Afrika aanwezig zijn of van Afrikaanse origine zijn. Drie thema’s komen aan bod: religie en/in de diaspora, pelgrimages en de verspreiding van religies via de media. Het colloquium gaat uit van de Belgische Vereniging van Afrikanisten, het Africamuseum i.s.m. FWO Vlaanderen en FRNS.
Alle info: http://www.africana.be/

[11/11/2009]

     
 

Publicatie over de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Tongeren
Anne-Marie Scheepers publiceerde in eigen beheer een omvangrijke, tweedelige studie over de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Tongeren. Tussen brand en revolutie. De collegiale kerk en het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw te Tongeren, 1677-1797 gaat in detail in op elke aspect van de geschiedenis van de kerk na de verwoestende brand van 1677 en op het eraan verbonden kapittel. Het boek kost 60 euro en kan worden gekocht bij de Toeristische Dienst van Tongeren, Stadhuisplein 9, 3700 Tongeren en bij advocatenkantoor Scheepers, Leopoldwal 4, 3700 Tongeren. Info: www.annemariescheepers.be.

[02/11/2009]

     
 

Fototentoonstelling Pater Damiaan
N.a.v. de heiligverklaring van pater Damiaan loopt in Leuven de openluchttentoonstelling “Damiaan inspireert”. Dertien foto’s van en over pater Damiaan zijn tot 6 december opgesteld in de straten van Leuven. De begeleidende brochure kan worden aangekocht in In & Uit, Naamsestraat 1, 3000 Leuven. Meer info: annick.robeets@leuven.be - 016 27 22 54. Voor de diverse andere evenementen over Damiaan: www.damiaan2009.be.

[02/11/2009]

     
 

Colloquium De gulle gevers. Sinterklaas-en Sint-Maartensgebruiken: een grenzeloos verhaal
Op zaterdag 21 november 2009 vindt in kasteel Walburg in Sint-Niklaas een studiedag plaats over de Sint-Maartens- en Sinterklaastradities in Vlaanderen, Nederland en de Duitstalige landen en regio’s. Deelname kost 15 euro (incl. broodjeslunch) over te schrijven op rekening 091-0007009-54 met vermelding “erfgoedcel-colloquium 21/1/09-voornaam en naam”. Alle info bij Erfgoedcel Waasland, Lamstraat 113, 9100 Sint-Niklaas; erfgoedcel@interwaas.be; www.erfgoedcelwaasland.be

[02/11/2009]

     
 

Studiedag Rechtsvormen voor religies: bestuur en beheer van lokale geloofsgemeenschappen
Op donderdag 3 december 2009 organiseert het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) en het Centrum voor Religie en Recht (Vrije Universiteit Amsterdam) een studiedag n.a.v. de tweehonderdste verjaarag van de Napoleontische kerkfabriekenwetgeving. Het programma, het inschrijvingsformulier en alle nuttige informatie vindt u op deze webpagina: http://www.ucsia.org/main.aspx?c=*UCSIA2&n=78432

[02/11/2009]

     
 

Colloquium The Household of God and Local Households. Revisiting the Domestic Church
Van 10 tot 13 maart 2010 vindt in Leuven een internationaal colloquium plaats over “The Household of God and Local Households. Revisiting the Domestic Church”. Het wordt georganiseerd door INTAMS Chair for the Study of Marriage & Spirituality (KU Leuven) i.s.m. Ecclesiological Investigations International Research Network en het Centre for Ecumenical Research (KU Leuven). Het programma en alle nodige inlichtingen vindt u op deze webpagina: http://www.intams.org/events-col10.htm

[02/11/2009]

     
 

Congres Religion: a Human Phenomenon
De International Association for the History of Religions (IAHR) organiseert van 15 tot 21 augustus 2010 in Toronto (Canada) haar vijfjaarlijks colloquium over “Religion: A Human Phenomenon”. Alle informatie vindt u op de website van de vereniging: http://www.iahr.dk/

[02/11/2009]

     
 

Colloquium “The Jesuits of the Low Countries”

Van 3 t.e.m. 5 december 2009 organiseert het Jesuitica Project (Instituut voor de Studie van Spiritualiteit / KU Leuven - Faculteit Godgeleerdheid), samen met het Nederlands Instituut voor Jezuïeten Studies (NIJS) uit Amsterdam, een internationaal (Engelstalig) colloquium met als thema “The Jesuits of the Low Countries: Identity and Impact (1540-1773)”. Het focust op de jezuïeten van de Lage Landen, hun meervoudige identiteit en hun invloed op allerlei maatschappelijke domeinen. Speciale nadruk wordt gelegd op nieuw onderzoek en nieuwe onderzoeksmethoden. Een aantal van de beste onderzoekers op het vlak van jezuïetenstudies presenteren hun onderzoeksmethoden en -resultaten. In workshops leggen jongere onderzoekers, doctorandi en mensen die pas gepromoveerd zijn hun nieuwe inzichten ter discussie voor. Daarnaast biedt het colloquium een unieke gelegenheid aan bibliothecarissen en archivarissen om in contact te treden met internationale onderzoekers die vragende partij zijn naar steeds meer en betere informatie, en naar nieuwe hulpmiddelen ter ontsluiting van de beschikbare informatie over de jezuïeten in de Lage Landen. Meer informatie op volgend adres: bernard.deprez@theo.kuleuven.be; www.jesuitica.be

[14/09/2009]

     
 

Tentoonstelling “God of doctoor?”

Van 13 september 2009 tot 31 maart 2010 organiseert het Gasthuismuseum St.-Dimpna in Geel de tentoonstelling “God of doctoor?”. Dat was de vraag die de zieke mens zich vaak heeft gesteld. Tot ongeveer 1800 moest hij een beroep doen op huis- en tuinmiddeltjes, met veel bijgeloof en de feitelijke onmacht van dokters, chirurgijnen en kwakzalvers allerhande. Soms nam God het over en bracht troost en hoop, maar ook zonde en straf en nog meer vragen. Doorheen de vaste collectie van het museum staan bakens opgesteld die hun licht laten schijnen op stukjes vergeten geschiedenis van het "Gasthuis".
Alle info op www.gasthuismuseumgeel.net

[14/09/2009]

     
 

Tentoonstelling “Mijn klein Jeruzalem. Heiligendevotie in het bisdom Gent”

Naar aanleiding van 450 jaar bisdom Gent organiseert het bisdom, i.s.m. de kerkfabriek van de Sint-Baafskathedraal, een tentoonstelling over de volksvroomheid in Oost-Vlaanderen. Een honderdtal objecten – heiligenbeelden, reliekschrijnen, gildeboeken, bedevaartvaantjes ... – tonen hoe men in een ver of minder ver verleden uiting gaf aan zijn devotie. De tentoonstelling vindt plaats in de crypte van de kathedraal en is tot 8 november gratis toegankelijk, maandag-zaterdag van 9.30 u tot 17 u, zondag van 13 tot 17 u. Info: http://users.skynet.be/sintbaafskathedraal-gent/NL_evenementen.html
Johan Decavele, eredirecteur Dienst Cultuur Stad Gent, schreef een erfgoedpublicatie over het thema, een uitgave van de provincie Oost-Vlaanderen: http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/erfgoed_monumenten/5064.cfm

[14/09/2009]

     
 

Publicatie “Monniken van de abdij Affligem in de missies” 

Op 2 november aanstaande zal de abt van Affligemop het abdijkerkhof een gedenksteen onthullen met de namen van elf Affligemse monniken die als missionaris in hun missiepost overleden en aldaar begraven zijn. Voor die gelegenheid is een boek samengesteld over de 28 monniken van Affligem die ooit in de missies werkzaam waren. Na een inleiding door de abt volgen een historische overzicht van het missiewerk en een beknopte levensschets van elke missionaris. Het boek is een uitgave van het Cultureel Centrum Abdij Affligem, telt 300 p. en is rijkelijk geïllustreerd. De kostprijs bedraagt 17 euro. Wie voor 10 oktober intekent, betaalt slechts 15 euro. Wil je het boek thuis ontvangen, voeg er 5 euro port aan toe. Een lijst met de namen van de voorintekenaars komt achteraan in het boek. Bestellen kan door overschrijving van 15 of 17 euro (ev. + 5 euro port) op 734-0275154-71 van Ben Vermoesen, Langestraat 87 Affligem met de vermelding ‘Monniken in de missies’. Het boek kan u dan afhalen in het Cultureel Centrum Abdij Affligem, Abdijstraat 6, Affligem op zaterdag of zondag van 14 tot 19 u. Het is daar te koop en in het Religieus Centrum van de abdij dat open is van woensdag tot zaterdag van 14 tot 17 u. en op zondag van 16 tot 19 u. U kan het ook bekomen na de onthulling van de gedenksteen op 2 november. Wie meer informatie wil, kan terecht op frank.teirlinck@scarlet.be of ben.vermoesen@telenet.be / 053/ 77 51 58

[14/09/2009]

     
 

Dubbeltentoonstelling Hedendaagse Religieuze Kunst in Scherpenheuvel
Precies vierhonderd jaar geleden legden de aartshertogen Albrecht en Isabella de eerste steen van de basiliek van Scherpenheuvel. Aanleiding voor een artistieke manifestatie, oordeelden het stadsbestuur en de parochie. Op twee locaties in de stad kan je van 23 mei tot 19 juli 2009 kennis maken met verrassende creaties hedendaagse religieuze kunst. In de Barokgang loopt de tentoonstelling “Aartsbisschop en/of Kunstpaus”. Die brengt een selectie uit de privé-collectie van kardinaal Danneels. 61 werken van vooraanstaande kunstenaars uit binnen- en buitenland verhuizen tijdelijk van het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen naar de Barokgang, achter de basiliek van Scherpenheuvel. Voor het eerst toont de kardinaal zijn unieke verzameling hedendaagse religieuze kunst aan het ruime publiek. GC Den Egger biedt met “Grenzeloos. Stauròs Italia” een uitgebreide collectie hedendaagse religieuze kunst. Centro Stauròs, gelegen in het populaire bedevaartsoord San Gabriele, gemeente Isola del Gran Sasso in de Italiaanse Abruzzen, is in Italië een begrip. Het kunstcentrum organiseerde al dertien keer de Biennale d’ Arte Sacra, een tweejaarlijkse thematische tentoonstelling met religieuze kunst. Curator Mark Delrue maakte een selectie van 42 werken uit voorgaande edities van de biënnale.

Een bezoek brengen kan op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14u. tot 18u. Op zondag staan de deuren ook open van 11u. tot 13u.
Een toegangsticket voor de dubbeltentoonstelling kost 2 €. Voor een catalogus met talrijke illustraties en beeldmateriaal betaal je 20 €. Leden van ACLI krijgen een korting van 0,50 euro per ticket op vertoon van hun lidkaart.
Info: GC Den Egger, A. Nihoulstraat 71, 3270 Scherpenheuvel-Zichem; www.denegger.be.

[15/05/2009]

     
 

Colloquium over F. Le Play
Op vrijdag 12 juni vindt in Tours een studiedag plaats over de Franse negentiende-eeuwse ingenieur, socioloog en economist Frédéric Le Play, die grote invloed had op o.m. katholieke kringen in België. KADOC-directeur Jan De Maeyer zal tijdens zijn lezing dat aspect behandelen.
Meer informatie over “Le Play. La réforme sociale et sa postérité dans les milieux catholiques”.

[06/05/2009]

     
 

Repertorium Latijnse scholen Zuidelijke Nederlanden
Op 25 mei verschijnt het repertorium en de archiefgids over de “Latijnse scholen in de Zuidelijke Nederlanden (16de – 18de eeuw)”. Deze uitgave, onder de redactie van J. Vanhoutte, J. Van der Eycken, E. Put en M. D’Hoker, brengt de 77 scholen in Vlaanderen en Brussel en het archiefmateriaal dat ze hebben nagelaten, systematisch in kaart. Ze telt 710 blz. en kost 25 euro. Ze kan worden besteld bij het Rijksarchief: publicat@arch.be; 02 5483816).

[06/05/2009]

     
 

Viering Sint-Laurentius Antwerpen
De Sint-Laurentiusparochie van Antwerpen viert dit jaar feest. De parochie werd in 1659 gesticht, 350 jaar geleden, en de huidige Sint-Laurentiuskerk dateert van 1934 en is dus 75 jaar oud. Naar aanleiding van dit dubbele feestjaar worden in het najaar van 2009 allerlei activiteiten georganiseerd. Vooral wordt uitgekeken naar de publicatie van kunsthistoricus Karl Scheerlinck en naar een tentoonstelling op de gaanderij van de kerk. Die tentoonstelling is mee het werk van KADOC. Alle informatie: http://www.st-laurentius-antw.net/.

[06/05/2009]

     
 

Tentoonstelling Van de Velde, Hoste en Verwilghen
Het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven herneemt de tentoonstelling rond de briefwisseling van Henry van de Velde, Huib Hoste en Raphaël Verwilghen, drie sleutelfiguren uit de Belgische architectyuur van de twintigste eeuw en drie bevlogen briefschrijvers. De stukken van de tentoonstelling – brieven en kaartjes – komen uit het archief van Verwilghen (Campusbibliotheek Arenberg, Heverlee) en het archieffonds Hoste (Universiteitsarchief Leuven). De tentoonstelling loopt in het Huis Hoste in Hasselt tot 15 mei (afspraak: belgie@skynet.be; 011 224161) en gaat in het najaar naar de Gentse boekentoren.

[06/05/2009]

     
 

Tentoonstelling Memisa
Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC. Van 2 tot en met 26 mei 2009 is Kobika ya Kongo gratis te bezichtigen in de bibliotheek van Izegem, Grote Markt 20, op maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 20 u., op dinsdag en donderdag van 13.30 tot 20 u, op woensdag van 9 tot 12 u en op zaterdag van 9 tot 13 u. Een geleid bezoek kan telefonisch of via e-mail worden aangevraagd (051/337 375; hungwepolet@telenet.be).

[06/05/2009]

     
 

Publicatie over Sint-Pius X Kortrijk
Van emeritus professor Christian De Paepe verscheen onlangs Een halve eeuw Sint-Pius X Kortrijk (1959-2009). Een parochie aan de stadsrand tussen conciliaire impuls en actieve minderheidskerk. Het boek schenkt eerst veel aandacht aan de voorgeschiedenis, de opbouw en de eerste levensperiode van de wijk (1955-1959). Daarna volgt het levensverhaal van een wijk en parochiegemeenschap aan de rand van een middelgrote Vlaamse stad, tussen de hoopvolle dynamiek van het Tweede Vaticaans Concilie en de verstilde dieptewerking van een minderheidskerk. Als oor- en ooggetuige en medespeler op de achtergrond, staat de auteur op een bevoorrechte plaats bij het rapporteren van deze vijftig jaar stads- en parochieleven. Zijn verhaal is niet louter kerkelijk maar ook ruim maatschappelijk, een betrouwbaar historisch verslag, gebaseerd op archivalia en veel privédocumentatie. Het boek (240 pp.) is overvloedig geïllustreerd met onuitgegeven documenten en foto’s. In bijlage vindt de lezer een tijdtafel, een personenindex en een verkenning van het grondgebied, het kerkgebouw, de aanwezige kunstwerken en het meubilair. Het boek kost 35 euro (excl. verzendingskosten: 5 euro) en kan worden besteld door overschrijving op rekening nummer 748 – 0211412 - 55 van Kerkfabriek Sint-Pius X, postbus 50, 8500 kortrijk met vermelding ‘boek’.

[04/05/2009]

     
 

Tentoonstelling Kloosterlingen
Tot 31 mei loopt in het Abdijmuseum Ten Duinen in Koksijde de fototentoonstelling “Kloosterlingen / Beelden van de cisterciënzers in de Lage Landen”. De foto's van Annie van Gemert geven een recent beeld (1994-2006) van het kloosterleven, dat in deze jaren vele veranderingen heeft doorgemaakt. De sobere en ingetogen foto's stralen een verstilde en tijdloze sfeer uit. De statige architectuur van de oude kloostergebouwen, de lange gangen, de grote kapel, de kapittelzaal, de sacristie en de ommuurde kloostertuin herinneren aan de periode dat de kloosters massaal bewoond werden. De moderne tijd spreekt uit foto's van jonge religieuzen die heden ten dage intreden en van oudere kloosterlingen die in een kleine gemeenschap of in een kloosterbejaardenoord wonen.Alle info: Abdijmuseum Ten Duinen, Koninklijke Prinslaan 8, 8670 Koksijde; info@tenduinen.be; www.tenduinen.be.

[04/05/2009]

     
 

Tentoonstelling en publicatie “Pasen en het ei”
Van 5 tot 19 april loopt in de Barokgang van de Basiliek van Scherpenheuvel de tentoonstelling “Pasen en het ei. Van volksgebruiken tot Theo Fabergé”. Voor wie de tentoonstelling niet kan bezoeken (of er juist langer wil van genieten), verschijnt bij Uitgeverij Halewijn het gelijknamige, fraai geïllustreerde kunstboek, met bijdragen van o.a. Gino Mattheeuws over de betekenis van het christelijke paasfeest, Hans Geybels over de relatie tussen Pasen en eieren, Gilbert Huybens over de eierdans, Reg Hawthorne (Engeland) over Fabergés keizerlijke eieren en Eddy Van Belle over het chocolade-ei en gietvormen. Tot 1 april kost het boek 20 euro, nadien 25 euro. Alle informatie bij Uitgeverij Halewijn, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, tel. 03 210 08 14, e-mail: halewijn.uitgaven@kerknet.be.

[10/03/2009]

     
 

Studiedag Internationale norbertijner netwerken
Op zaterdag 9 mei 2009 organiseert de werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden haar negentiende contactdag in Deventer, waar zich met de Sint-Nicolaas- of Bergkerk een premonstratenzer kerkgebouw bevindt. Naast een bezoek aan die kerk staan vier lezingen op het programma. C.M. Hogenstijn, lokaal historicus, focust op “de Gouden Eeuw van Deventer. De stad waarin de Bergkerk floreerde”. Werner Frese, historicus uit Münster, gaat in op de abdij van Varlar in Westfalen, waartoe de norbertijnen van Deventer behoorden. Bart Minnen licht toe hoe in de 15de-16de eeuw de kleine (vandaag Vlaams-) Brabantse norbertijner parochie Wezemaal uitgroeide tot het belangrijkste bedevaartscentrum van Sint-Job in de Nederlanden. Tot slot stelt Herman Lambooij zijn vorig jaar verdedigd proefschrift voor over Sibrandus Leo, dat zich concentreert op Friesland in de 16de eeuw. In deze laatste fase van het middeleeuwse kloosterleven schreef Sibrandus Leo een uitgebreide geschiedenis van zijn abdij Lidlum met daarbij ook een beperkte kroniek van de moederabdij Mariëngaarde. Inlichtingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode; tel.: 00 32 13 78 04 40: e-mail: h.janssens@abdijaverbode.be.

[10/03/2009]

     
  Colloquium ‘More Than Just Being Together’
De ‘INTAMS Chair for Marriage & Spirituality’ van de Faculteit Godgeleerdheid van de KU Leuven houdt op 13 en 14 maart zijn jaarlijks colloquium. Dit jaar wordt in ‘More than just being together’ gefocust op sacrale en sekuliere symbolen van het huwelijk. Het programma en alle praktische informatie vindt u op www.intams.org/events-col09.htm.

[10/03/2009]

     
  Tentoonstelling Memisa
Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC. Van 3 tot en met 20 maart 2009 is Kobika ya Kongo gratis te bezichtigen in Diksmuide, meer bepaald in de Stadsbibliotheek, Koning Albertstraat 24, op maandag van 10 tot 12 u., van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 en van 15.30 tot 19 u. en op zaterdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16 u. Een geleid bezoek kan aangevraagd worden via de bibliotheek (051/51 91 61) of via Memisa (0479/85 48 92).

[10/03/2009]

     
 

Colloquium “The Reception of Calvin and his Theology in Reformed Orthodoxy”
Vijfhonderd jaar geleden werd de Frans-Zwitserse theoloog Johannes Calvijn geboren. In dit Calvijnjaar vindt op 4 en 5 juni in Dordrecht (Nederland) een internationaal colloquium plaats over Calvijn en de betekenis van zijn theologie voor de hervormde orthodoxie. De organisatie is in handen van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS) van de Evangelisch-Theologische Faculteit (Leuven), het Instituut voor Reformatieonderzoek (Apeldoorn), de onderzoeksgroep Classic Reformed Theology (Utrecht) en het Calvin Theological Seminary (Grand Rapids, MI, USA). Meer info: http://www.500jaarcalvijn.nl/index.php?paginaID=5&archief=agendastuk

[10/03/2009]

     
 

Publicatie
Bij uitgeverij LannooCampus verschijnt binnenkort het boek Regeringen die niet regeren. Het malgoverno vande Belgische politiek. Het brengt als eerste een heldere analyse van de politiek turbulente periode van 1977 tot 1981. Tussen communautaire twisten, sociaal-economische malaise en budgettaire ontsporingen passeerden zeven regeringen de revue en raakte België in een diepe crisis. Regeringen die niet regeren is van de hand van Steven Van Hecke, doctor in de sociale wetenschappen, en Wim Heylen, licentiaat geschiedenis. Het is grotendeels de uitgave van Heylens verhandeling die onder meer op KADOC-archieven is gebaseerd. http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?titelcode=15779&fondsid=8

[05/12/2008]

     
 

Tentoonstelling over de Banneux-wijk in Hasselt
Op de fototentoonstelling “Warm Aanbevolen - Vroeger en nu - Kiewit-Banneux” zijn een 600-tal oude foto’s en oude filmpjes te bekijken over de rijke geschiedenis van de beide wijken. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt ook de gelijknamige publicatie. Op zondag 30 november staan het relgieuze erfgoed van Kiewit en Banneux centraal tijdens de gratis rondleidingen in respectievelijk de Sint-Lambertuskerk Kiewit en de Kerk Onze-Lieve-Vrouw der Armen van Banneux. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in Kindsheid Jesu (Kempische steenweg 400, Hasselt; ingang langs achterzijde school) in de periode van zaterdag 15 november tot en met zondag 7 december 08 , van maandag tot vrijdag van 14 uur tot 18 uur, op zaterdag van 10 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.
Info

[06/11/2008]

     
 

Tentoonstelling Zusters Maria Opdracht
Nog tot 30 november 2008 vindt in de gemeentelijke hoofdbibliotheek van Maasmechelen (Deken Bernardstraat 5) een tentoonstelling plaats over de Zusters van Maria Opdracht. Aan de hand van o.a. foto’s en plannen van het klooster, de bewaarschool en het volkshuis krijgt de bezoeker een beeld van de zusters, hun opvoedkundige taak en de evolutie van het klooster. De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met de heemkring Oud-Mechelen. De tentoonstelling is vrij toegankelijk op weekdagen van 14 tot 17 u, op zaterdag van 13 tot 16 u en op zondag van 10 tot 12 u.
Info: 089 76 97 30.

[06/11/2008]

     
 

Tentoonstelling Stukjes hemel op aarde. Relieken en reliekverering
Onder de titel Stukjes hemel op aarde loopt in het Museum Vlaamse Minderbroeders in Sint-Truiden tot 30 april 2009 een tentoonstelling gewijd aan relieken, hun betekenissen en de bijhorende rituelen. Bijzondere aandacht is er voor kleine relieken, die mensen in huis hebben of bij zich dragen. Het museum putte niet alleen uit de eigen collectie, maar wist ook prestigieuze stukken uit andere musea te ontlenen. Op woensdag 3 december geeft Hans Geybels een lezing over relikwieënverering in het christendom. Op woensdag 21 januari gaat Marc Van Strydonck in op de echtheid van relieken.
Alle informatie vindt u op www.museum-minderbroeders.be (rubriek ‘agenda’).

[06/11/2008]

     
 

Interreligieuze dialoog
Op woensdag 26 november 2008 om 20 u vindt er een panelgesprek plaats in de raadzaal van het provinciehuis in Leuven. Het thema is “samen leven, anders geloven”. De sprekers zijn prof. Emilio Platti (Faculteit Godgeleerdheid, KU Leuven), deken Dirk De Gendt (vertegenwoordiger van de christelijke gemeenschap in Leuven), Mimoun El Harrasi (vertegenwoordiger van Moskee Al Ishaan in Leuven) en Mimoun El Mesaoudi (vertegenwoordiger van Moskee Al Ishaan in Leuven). Klara-journalist Werner Trio modereert het gesprek.

[06/11/2008]

     
 

Colloquium
Op vrijdag 7 en zaterdag 8 november 2008 organiseren het Centrum voor de Geschiedenis van de Theologische Faculteit te Leuven (Faculteit Godgeleerdheid) en het Universiteitsarchief van de KU Leuven het colloquium “De Universiteit van Leuven en de reguliere clerus. Kloostercolleges en geïncorporeerde kloosters aan de Oude Universiteit”. Het programma en alle praktische informatie vindt u op http://theo.kuleuven.be/page/profile_church_congress2008.

[06/11/2008]

     
 

Tentoonstelling Memisa
Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC. Van 4 tot en met 27 november 2008 is Kobika ya Kongo te zien in Harelbeke, meer bepaald in de Openbare Bibliotheek, Eilandstraat 2. Ze is gratis toegankelijk, maandag van 15 tot 18 u, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13 tot 20 u, woensdag van 13.30 tot 18 u en zaterdag van 10 tot 12 u en van 13.30 tot 16 u. Info: Karolien Deschildre, Noord-Zuidambtenaar Stad Harelbeke (noordzuid@harelbeke.be).

[06/11/2008]

     
 

Nieuwe website
De Revue d’histoire ecclésiastique (RHE) lanceerde recent een nieuwe website: www.rhe.eu.com. Op de website, die zowel in het Frans als in het Engels beschikbaar is, vindt de geïnteresseerde informatie over de geschiedenis en de actuele werking van de RHE - met o.a. een aankondiging van de volgende volumes van het tijdschrift. De website kondigt ook colloquia en studiedagen binnen het werkingsveld van de RHE aan. U kan zich bovendien inschrijven voor een e-nieuwsbrief.

[06/11/2008]

     
 

Bezoekersgids van het begijnhof van Sint-Truiden
Naar aanleiding van “750 jaar Begijnhof” bracht het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed van de provincie Limburg een rijk geïllustreerde bezoekersgids van het begijnhof van Sint-Truiden uit. Onder andere volgende thema’s komen aan bod: de begijnengemeenschap, de bouwgeschiedenis van de begijnhofkerk en de muurschilderingen in de kerk. Het boek kost 15 euro en kan besteld worden via http://www.limburg.be/.

[06/11/2008]

     
 

Abdij Sint-Truiden
Abdij Sint-Truiden. Een wandeling is een nieuwe publicatie van de vzw  Abdij, Stad & Regio, die een globale visie wil ontwikkelen op de  inrichting, ontsluiting en werking van de aloude abdijsite van  Sint-Truiden. Het gaat om een luxueuze uitgave met foto's van Stefan  Dewickere opgeluisterd met historische citaten en teksten van de hand  van Katelijne Beerten. Het boek wordt voorgesteld op 7 december.  Voorintekenen kan tot 10 oktober. Tot dan betaalt u 29,50 euro; nadien  kost het boek 39,50 euro. Alle informatie: Guy Beerten, 011 72 47 07,  guy.beerten@telenet.be

[30/09/2008]

     
 

Contactdag
Op 12 oktober organiseert de Vlaame Vereniging voor Familiekunde Oost-Vlaanderen haar 24ste contactdag. Die vindt plaats in Dendermonde, in de feestzalen van het Heilige-Maagdcollege. Traditioneel kunnen geïnteresseerden er kennismaken met verschillende aspecten van de genealogie. Ook zullen diverse genealogische, geschiedkundige en heemkundige verenigingen, archiefinstellingen, uitgeverijen en antiquariaten van de partij zijn. Dit jaar wordt in het bijzonder gefocust op het thema “Genealogie en DNA”, met het “Flanders-Flemish DNA project”. Voor meer info: http://www.svvf.net/activiteit-94.

[30/09/2008]

     
 

Dadizele, een verwoest dorp in bezet gebied
De Erfgoedcel TERF (www.erfgoedcelterf.be) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed, in de vorm van een projectvereniging, tussen de zeven steden en gemeenten Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden. Een van de langlopende projecten van TERF is “Veertienachttien. De mens in tijden van oorlog” (2008-2014). In dat kader vinden tal van tentoonstellingen, concerten en lezingen plaats. Van 10 tot 12 oktober is Dadizele aande beurt met de fototentoonstelling “Dadizele, een verwoest dorp in bezet gebied”. Voor meer inlichtingen: www.dadingisila.be.

[30/09/2008]

     
 

Lezingenreeks
Het Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities (CSCT, Universiteit Gent) organiseert dit najaar een lezingenreeks over de interactie tussen geloof en diverse wetenschappen. Bijzonder te vermelden voor het KADOC-themaveld “Religie, cultuur en samenleving vanaf 1750” zijn de lezingen van Jan Nelis (over religie, politiek en wetenschap in fascistisch Italië, 2 dec.) en van Annelies Lannoy (over de crisis van het modernisme en het conflict tussen het katholicisme en de cultuurwetenschappen, 9 dec.). Alle informatie vindt u op http://www.csct.ugent.be/lezingen.

[30/09/2008]

     
 

De basiliek van Edegem
De Onze-Lieve-Vrouw-van Lourdes-kerk van Edegem, in de volksmond ‘de basiliek’ genoemd, werd 75 jaar geleden, in 1933, ingewijd. Die verjaardag was voor André Mens en Pierre Hens de aanleiding voor een publicatie die de geschiedenis, de architectuur en het interieur van de kerk beschrijft. De basiliek van Edegem verschijnt in oktober, zal ca. 112 blz. bevatten en 17,5 euro kosten (in voorverkoop 11,5 euro, tot 26 september). Alle informatie bij Davidsfonds Edegem, p.a. André Mens, Lourdeslaan 104, 2650 Edegem; tel. 03 457 10 52 (André Mens) of 03 457 20 11 (Jan Vaes).

[22/09/2008]

     
 

Het Damiaanmuseum
Het Damiaanmuseum in Tremelo is gewijd aan pater Damiaan De Veuster. Die staat naar aanleiding van zijn heiligverklaring weer volop in de belangstelling. Het museum speelt daarop in tijdens de Open Monumentendag Vlaanderen op 14 september. Dan zal het uitzonderlijk geopend zijn van 10 tot 18 uur en daarenbovengratis toegankelijk zijn. Bij die gelegenheid worden ook oude ambachten gedemonstreerd. Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo; tel. 016 53 05 19; e-mail: damiaanmuseum@skynet.be.

[22/09/2008]

     
 

De kartuizerorde
Op donderdag 18 september vindt in het Sint-Jansbergklooster in Halen het symposium “Ordo pre ceteris commendatus” plaats over de “geestelijke hervormingen in de late middeleeuwen in de Nederlanden onder invloed van de kartuizerorde”. Op het programma staan lezingen van Paul Trio (KU Leuven, Frans Gooskens (Breda), Geert Claassens (KU Leuven, Pieter Mannaerts (KU Leuven/Alamire Foundation), Marie-Elisabeth Henneau (Univ. Liège) en Rudolf van Dijk (Titus Brandsma Instituut Nijmegen). Bij die gelegenheid wordt ook het gelijknamige boek voorgesteld, waaraan, naast de sprekers, ook Rob Faesen (KU Leuven, Tom Gaens en Samuel Lucas (vzw Cartusiana), Frans Hendrickx (vzw Cartusiana/Ruusbroecgenootschap) en Krijn Pansters (Franciscaans Studiecentrum Utrecht), Kees Shcepers (Ruusbroecgenootschap) en Joseé van Aelst (Univ. Utrecht) aan hebben meegewerkt. Info: www.cartusiana.be

[22/09/2008]

     
 

Natie en Democratie
De Acta van het interuniversitair historisch colloquium “Natie en democratie”, dat op 8-9 juni 2006 in de Koninklijke Vlaamse Academie van België plaats had, richten de focus op een veelomvattend onderwerp: de interactie tussen het sociaal-politieke democratiserings- en integratieproces en de Belgische natiestaat in de periode 1890-1921. In welke mate werken democratisering en nationalisme op elkaar in? Slagen de leidinggevende kringen er al dan niet in de integratie in het kader van de natiestaat te laten verlopen? In welke mate versterken beide tendensen elkaar? Welke conflicten ontstaan er met de regionalistische en de internationale stromingen? Deze Acta zijn thematisch opgebouwd. Dankzij de medewerking van een veertigtal Belgische en buitenlandse specialisten, onder wie oud-KADOC-voorzitter Emiel Lamberts, komen achtereenvolgens de politieke bewegingen en instellingen, de economische milieus en de culturele werelden aan bod en wordt het onderwerp tevens in een comparatief perspectief met de buurlanden geplaatst. Meer informatie: http://www.kvab.be/publicaties.aspx.

[02/07/2008]

     
 

UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) organiseert van 31 augustus tot 7 september 2008 the summer school “Religion, Culture and Society”. Gastsprekers zijn Robert Hefner (Boston University), John Hutchinson (London School of Economics), Tariq Modood (University of Bristol) en Christian Welzel (Jacobs University Bremen). Alle informatie vindt u op de website http://www.ucsia.org/summerschool).

[07/05/2008]

     
 

De ontelbare Mariakapelletjes, de vele Marialiederen en de talrijke Mariabeelden die in gebedstochten, ommegangen, processies en stoeten worden meegedragen, getuigen van een eeuwenoude Mariaverering in Vlaanderen. Om dat erfgoed onder de aandacht te brengen en te houden werd onlangs het project “Maria door Vlaanderen gedragen” gelanceerd. Op de website www.mariadoorvlaanderen.be vindt u meer informatie over alle lopende en toekomstige initiatieven.

[07/05/2008]

     
 

Zondags Zilver
In het Zilvermuseum Sterckshof in Deurne loopt de tentoonstelling Zondags Zilver. Die toont alle aspecten van het versierde kerkboek: het vakmanschap van de zilversmeden en de boekbinders, de bijbelse en symbolische voorstellingen op de boeksloten en het gebruik in het dagelijkse leven. Ze geeft een overzicht van gedrukte en rijkversierde kerkboeken in België en Nederland van 1650 tot 1900. De bijna 200 tentoongestelde boeken uit de particuliere Collectie Van Noordwijk worden aangevuld met een rijke keuze aan gebedenboekjes met zilverbeslag, bewaard in Belgische verzamelingen, die de productie uit eigen land illustreren. Deze tentoonstelling werd gerealiseerd in samenwerking met het Bijbels Museum in Amsterdam. Meer info...

[28/04/2008]

     
 

Bedevaartplaatsen in Nederland
Peter Jan Magry (Meertens Instituut Amsterdam) en Charles Caspers (Titus Brandsma Instituut Nijmegen) publiceerden zo pas bij Uitgeverij Bert Bakker onder de titel 101 bedevaartplaatsen in Nederland een overzicht van de oude en rijke bedevaartcultuur in Nederland. Ze leren ons de “mooiste, belangrijkste en meest excentrieke pelgrimoorden van Nederland” kennen. Meer info...

[28/04/2008]

      

Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) Sint-Kamillus in Bierbeek bestaat 75 jaar. En dat wordt gevierd, onder meer met een publicatie en een tentoonstelling. De publicatie gaat in op de boeiende geschiedenis van deze instelling van de Broeders van Liefde, vanaf de voorbereidingen vanaf 1928, de bouw, de effectieve start met de eerste patiënten in 1932 en de verdere evolutie. Ook het merkwaardige gebouwenpatrimonium krijgt aandacht. De tentoonstelling, die nog tot 4 mei te zien is in de instelling, gaat ook in op de geschiedenis van de psychiatrie. Meer informatie: UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek; tel. 016 452995 (mevr. Van Lembergen); www.kamillus.be

[17/03/2008]

     
 

Huldeboek en emeritaatsviering prof. dr. Lambert Leijssen
Met een feestbundel betuigen collega’s en vrienden hulde aan prof. dr. Lambert Leijssen die gedurende vele jaren sacramentologie en liturgiewetenschapen aan de KU Leuven heeft gedoceerd en in 2007 met emeritaat is gegaan. Prof. Leijssen heeft lange tijd de contacten tussen het KADOC en de Faculteit Godgeleerdheid onderhouden en was nauw betrokken bij de uitwerking van de reeks “Levensrituelen” in de KADOC-Studies. Ter gelegenheid van de overhandiging van de feestbundel nodigt de onderzoekseenheid Pastoraaltheologie van de Faculteit Godgeleerdheid u vriendelijk uit op een academische zitting ter ere van prof. dr. Lambert Leijssen op 16 april 2008 in de promotiezaal van de Universiteitshallen, Naamsestraat 22, 3000 Leuven. Meer info en inlichtingen.

[18/02/2008]

     
 

Kunst- en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen. Studiedag
Op zaterdag 19 april vindt in de Abdij van Park (Heverlee, Leuven) de achttiende contactdag van de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden plaats. De focus ligt dit maal op het kunst- en handschriftenbezit van de norbertijnenabdijen. Die abdijen, in het bijzonder die in Brabant, zijn niet weg te denken uit het erfgoedlandschap. Als neerslag van hun geestelijke en intellectuele leven ontstonden bibliotheken, voorzien van zelf gekopieerde of aangekochte handschriften, in latere eeuwen gedrukte boeken. Tijdens deze contactdag wordt veel aandacht besteed aan overgeleverde middeleeuwse handschriften uit de premonstratenzer abdijen. Ann Kelders zal een bijzondere aandacht schenken aan de abdijen van Tongerlo en Park, die in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel prominent aanwezig zijn. Mirjam Raaphorst sluit aan met een korte voorstelling van een website over middeleeuwse manuscripten in Nederlandse collecties en demonstreert hoe op deze website de premonstratenzer handschriften kunnen worden gevonden. Daarnaast belicht zij een aantal bijzondere handschriften uit het bezit van de Abdij van Berne te Heeswijk. Namiddag brengt Petra Veldman enkele kunsthistorische hoogtepunten voor het voetlicht, uit het patrimonium van de norbertijnenabdijen van de vijftiende tot de zeventiende eeuw dat nog steeds in situ wordt bewaard. Stefan Van Lani besluit met een toelichting over de Parkabdij vandaag. Prijs: 45 euro. Inschrijven voor Pasen (= 23 maart). Voor het gedetailleerde programma en inschrijvingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode; e-mail: h.janssens@abdijaverbode.be.

[13/02/2008]

     
 

Het beheer, de neven- en herbestemming van het religieuze erfgoed in Vlaanderen zijn een uitdaging voor de kerkelijke overheden, lokale en provinciale besturen en erfgoedverenigingen. Op 23 februari en 4 maart 2008 organiseert VCM, het Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw, twee studiedagen onder de titel “In ander licht. Toekomstperspectieven voor religieus erfgoed in Vlaanderen”. Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij het secretariaat: VCM-Contactforum voor Erfgoedverenigingen vzw, Erfgoedhuis Den Wolsack, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen; tel. 03 212 29 60; e-mail: info@vcmcontactforum.be; www.vcmcontactforum.be.

[29/12/2007]

     
 

Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC.
Tot en met 9 januari 2008 is Kobika ya Kongo te zien in de Stedelijke Openbare Bibliotheek van Kortrijk (Leiestraat 30). Info: spolet@memisa.be, 0479 854892; www.memisa.be.

[29/12/2007]

     
 

Op 23 november 2007 werd in Mechelen de inventaris voorgesteld van het archief van het Klein Seminarie Mechelen (1830-1988). Dit omvangrijke werkstuk werd gerealiseerd door schoolarchivaris en erfgoedbeheerder Michel Geerts en is consulteerbaar op het web: www.bimsem.be.

[29/12/2007]

     
 

Oud-PMS-directeur Roger Vermeirsch publiceerde onlangs in eigen beheer In de schaduw van de mijn. Over mijnwerkers en mijnwerkerskinderen, een PMS- en onderwijskundige terugblik. Hij biedt een kijk op zijn PMS- en onderwijservaringen met mijnwerkers en hun kinderen in de West-Limburgse mijnstreek in dejaren 1960-1990. Het boek tlet 64 blz. en is te verkrijgen door overschijving van 9,50 euro op rekening 062 2614030 33 van Roger Vermeirsch, Schomstraat 26, 3550 Heusden-Zolder.

[29/12/2007]

     
 

Eind 2007 lanceerde socioloog Jan Hertogen de website www.npdoc.be waarop allerlei documenten (in html of pdf) zijn opgenomen over diverse aspecten van de sociale geschiedenis van Vlaanderen/Limburg: vakbondswerking, mijnwerkers, de Tweede Wereldoorlog enz. De site is opgedragen aan vader en oud-kajotter Robert Hertogen. Op de aanverwante website www.hertogen.be zijn heel wat documenten terug te vinden over de KAJ tijdens de Tweede Wereldoorlog.

[29/12/2007]

     
 

Onlangs verscheen 150 jaar Sint-Annakerk Gent. Een kerkgebouw en zijn bestemming: zorgen voor heden en toekomst. Het boek biedt achtergrondinformatie en toelichting bij de geschiedenis, architectuur en restauratie van de Gentse kerk. Ook wordt een blik op de toekomst geboden. De publicatie kost 10 euro (excl. verzendingskosten) en kan worden besteld bij Marie-Roos Van Ingelgom, Hendrik Waelputstraat 25, 9000 Gent; tel. 09 2259767; e-mail: mieroos@mail.be.

[29/12/2007]

     
 

De Vlaamse en Nederlandse benedictijnen lanceren in 2008 met De Kovel een nieuw monastiek tijschrift. Het wil artikels, essays en diepte-interviews brengen over thema’s “die de kern raken van het spirituele eland binnen de ruime familie van Benedictus”, naast nieuwsflashes, aankondigingen, recensies e.d.m. De Kovel zal vijfmaal per jaar verschijnen; elk nummer telt 64 bladzijden; een jaarabonnement kost 28 euro. Redactieadres: Redactie De Kovel, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven, redactie@dekovel.org. Abonnementen: Administratie De Kovel, Raadhuisstraat 26, NL-5056 HD Berkel-Enschot, administratie@dekovel.org. Zie www.dekovel.org.

[29/12/2007]

     
 

Het CRKC, het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (Heverlee, Abdij van Park) werkte samen met de provincie Oost-Vlaanderen een registratie- en ontsluitingsproject uit om het religieuze erfgoed in kaart te brengen met het oog op zijn herwaardering, conservering en herbestemming. Op een studiedag op 23 november 2007 in het Vormingscentrum Guislain in Gent wordt de online CRKC-databank en de website www.religieuserfgoed.be voorgesteld. Voor meer inlichingen kan u terecht bij het CRKC, Abdij van Park 7, 3001 Heverlee, info@crkc.be.

[05/11/2007]

     
 

Op 16 november 2007 organiseert FOKAV, het Forum voor Kerkelijke Archieven Vlaanderen, in Oostakker een studiedag over “religieuze archieven en het missiewerk van de Vlaamse ordes en congregaties in de 19de en 20ste eeuw”. Centraal staan de mogelijkheden en moeilijkheden die gepaard gaan met het beheer van missiecollecties en -erfgoed van Belgische missionarissen-religieuzen en hun congregaties. Er wordt enerzijds aandacht besteed aan de inhoud, het beheer en de valorisatiemogelijkheden van congregationele en individuele archiefcollecties. Anderzijds ligt de nadruk op ontsluitingsprojecten van missionaire kunst- en gebruiksvoorwerpen en mondelinge getuigenissen. Ten slotte wordt ook de problematiek van internationalisering en van erfgoedbeheer in de overzeese huizen niet uit de weg gegaan. Meer informatie: http://www.crkc.be/site/133.html

[05/11/2007]

     
 

De Lokerse katholieke politicus Prosper Thuysbaert (1889-1965) kan worden beschouwd als een exponent van de Vlaamse katholieke intelligentsia uit de twintigste eeuw. Zijn figuur is het uitgangspunt van een colloquium dat het Stadsarchief van Lokeren in samenwerking met de Onderzoekseenheid ‘Geschiedenis: Moderniteit en Samenleving’ en de Vakgroep Politologie van de KU Leuven op 9 november 2007 organiseert. In “De zoektocht van een katholieke intellectueel. Prosper Thuysbaert (1889-1965) en de vragen van zijn tijd” gaan de historici Herman Balthazar, Emmanuel Gerard, Lieve Gevers, Rajesh Heynickx, Hilaire Liebaut, Louis Vos en Nico Wouters na wat Vlaamse katholieke intellectuelen tijdens de vorige eeuw bewoog en inspireerde bij hun maatschappelijk optreden vóór de grote omslag van “mei ’68”. Het programma van het colloquium en alle verdere informatie vindt u op deze webpagina.

[05/11/2007]

     
 

De bollandisten, een tak van de Belgische jezuïeten die naam maakten met hun kritische studie van de heiligenlevens, bestaan 400 jaar. Tot 30 november 2007 loopt in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel de tentoonstelling “Bollandisten: heiligen en legenden. Vier eeuwen onderzoek”. Handschriften, gedrukte werken en gravures uit de verzameling van de bollandisten worden er voor het eerst aan het publiek getoond. Ook verscheen een gelijknamig boek met een overzicht van hun gechiedenis, waarbij opnieuw heel wat ongekend iconografisch materiaal aan bod komt. Bollandisten: heiligen en legenden telt 184 blz. en kost 49 euro. Het kan worden besteld bij de Bollandisten, Sint-Michielslaan 24, 1040 Brussel; info@bollandistes.be. Zie ook: www.bollandistes.be.

[05/11/2007]

     
 

Onlangs verscheen de Bibliografie over het jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied, 1992-2006, een nieuwe uitgave van de Maurits Sabbebibliotheek (KU Leuven, Faculteit Godgeleerdheid). De redacteurs Hanna en Lodewijk Blok en Bart Wallet brachten meer dan 2300 titels en annotaties samen. Die zijn onderverdeeld over 7 afdelingen: Jodendom, Joodse godsdienst, Geschiedenis van het Joodse volk, Joodse cultuur, Joden in Nederland en België, Verhouding jodendom en andere godsdiensten en Jeugdboeken. De bibliografie is een goede seismograaf voor de belangstelling voor de Joodse cultuur in ons taalgebied. Zie http://gbib.wordpress.com/2007/10/24/bibliografie-jodendom-en-israel/

[05/11/2007]

     
 

Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat componist August De Boeck (1865-1937) stierf in zijn geboortedorp Merchtem. De Boeck is een van de weinige componisten van zijn generatie van wie het werk nog steeds in binnen -en buitenland wordt uitgevoerd, o.a. zijn religieuze koorwerken. De Merchtemse Kunstkring Soetendaelle organiseert op zaterdag 27 oktober 2007 een herdenking, met o.m. de Sonate voor viool en piano. Het recital wordt besloten met het laatste werk van De Boeck: het Gebed voor viool en piano dat hij schreef op vraag van de proost van de Kajotters. Het recital vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van Merchtem om 20 uur en kaarten kunnen bekomen worden bij Jos De Booser (tel. 052 37 33 76) en Anita De Bondt (tel. 052 37 05 02). Het Davidsfonds organiseert op zaterdag 10 november 2007 eveneens in de gemeenteraadszaal om 20 uur een voordracht van Frank Teirlinck over de componist. Inlichtingen kunnen bekomen worden bij Leleu Pascale (tel. 052 37 10 61).

[29/10/2007]

     
 

In het Museum van het Kamp van Beverlo loopt tot 30 november een tentoonstelling over “Het Kamp van Beverlo en de geestelijkheid”. Hier wordt het verhaal verteld van de seminaristen die onder de wapens werden geroepen, de aalmoezeniers van het leger en de cibisten. Voor meer informatie: 011 34 48 04 of http://www.toerismeleopoldsburg.be/.

[29/10/2007]

     
 

“Omgaan met erfgoed, een bedreigde grondstof” is het thema van een vijfdelige lezingenreeks die Syntra West vanaf 14 november organiseert. Zij is bestemd voor erfgoed- en cultuurcoördinatoren, toerisme-ambtenaren, medewerkers van musea en culturele en erfgoedorganisaties. Historicus Adriaan Linters geeft hen inzicht in wat erfgoed is, hoe ons ‘erfgoedland’ is georganiseerd, wat de internationale ontwikkelingen zijn en wat de wetgeving erover in petto heeft. Meer inlichtingen vindt u bij patrick.caenen@syntrawest.be; tel. 051 26 87 50.

[29/10/2007]

     
 

Salesiaan en oud-missionaris Omer D’hoe schreef en fotografeerde jarenlang voor het blad Wereldwijd en maakte reportages voor KTRO/Braambos. Hij getuigde er telkens op een onbevangen manier over de mensen die hij in de Derde Wereld ontmoette. Zijn verhaal gaat verder bundelt nu een ruime selectie van de foto’s en verhalen van D’hoe. Het telt 120 blz. en isuitgegeven door Uitgeverij Halewijn. Op de website van Halewijn vindt u alle informatie: http://www.halewijn.info/boekpaginas/code258.html.

[29/10/2007]

     
 

Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC.
Van 29 oktober tot 14 november is Kobika ya Kongo te zien in het Provinciaal Noord-Zuid Centrum, H. Verrieststraat 22, 8800 Roeselare. Info: 051 26 50 50, pnzc(at)west-vlaanderen.be en www.west-vlaanderen.be/pnzc.

[29/10/2007]

     
 

Naar aanleiding van de viering van 70 jaar Wit-Gele Kruis en de uitgave van de publicatie Het Wit-Gele Kruis 1937-2007. 70 jaar thuis in verpleging aan huis maakte KADOC de gelijknamige reizende tentoonstelling. Vanaf 6 oktober tot en met 19 oktober 2007 staat ze opgesteld in het provinciehuis van Vlaams-Brabant in Leuven. Ze is daar gratis te bezoeken, iedere werkdag van 8.30 tot 17 uur. Het boek kan u nog altijd bij KADOC bestellen: http://kadoc.kuleuven.be/nl/publ/div/d44.php.

[03/10/2007]

     
 

Van 7 oktober tot 6 januari 2008 brengt het Museum Vlaamse Minderbroeders in Sint-Truiden een tentoonstelling over ‘mens en religie in de hedendaagse kunst’ onder de titel “Passie voor het ongrijpbare”. Die loopt niet alleen in het museum, maar ook in de Minderbroederskerk en – dat is uitzonderlijk – in het kloosterpand zelf. Er is werk te zien van onder meer Fred Bervoets, Leo Copers, Felix De Boeck, Berlinde De Bruyckere, Thierry De Cordier, Jan Fabre, Jan Vanriet, Henk Visch en Andy Warhol. Meer informatie vindt u op http://www.museum-minderbroeders.be/nl_beginblad.htm. Naar aanleiding van de tentoonstelling richt Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds ook een cursus in: http://www.davidsfonds.be/uvt/course/detail.phtml?id=93.

[03/10/2007]

     
 

Op vrijdag 16 november vindt de slothappening van de “Bijbelronde Vlaanderen” plaats in het Theologisch en Pastoraal Centrum (TPC) in Wilrijk. Die Bijbelronde ging een jaar geleden van start. Op verschillende locaties in Vlaanderen werd sindsdien de volledige Bijbel doorgelezen voor en met het grote publiek. Tussen het eerste vers uit Genesis en het laatste van Apocalyps liggen 365 dagen. Daarop wordt op de slothappening teruggeblikt. Voor meer informatie: http://www.bijbelronde.be/

[03/10/2007]

 

     
 

Memisa, een christelijke ngo voor medische ontwikkelingssamenwerking, heeft een tentoonstelling samengesteld over “genezen in Congo, gisteren, vandaag en morgen”. Onder de titel Kobika ya Kongo reist die Vlaanderen rond. Ze biedt een eigenzinnige kijk op ziek zijn en genezen in het Congo van vroeger en nu, en dat aan de hand van uniek beeldmateriaal, onder meer afkomstig van KADOC. Van 20 september tot 15 oktober is Kobika ya Kongo te zien in de stadsbibliotheek van Oostende. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Memisa.

[18/09/2007]

     
 

De passionisten, een 18de-eeuwse Italiaanse congregatie, vestigden zich in 1840 in het jonge België, van waaruit ze Engeland wilden ‘veroveren’. Over hun meer dan 150-jarige aanwezigheid in ons land schreef pater J. Vanden Bussche een omvangrijk (ca. 500 p.) en geïllustreerd boek: De passionisten in België. Een Italiaanse congregatie in Noord-Europa. Alle aspecten laat hij aan bod komen: de ontwikkeling van de congregatie en haar eigen kloosterlijke stijl, de sociale contacten en het dagelijkse kloosterleven, de spiritualiteit en pastoraal, alsook het missiewerk. Het boek kan worden besteld door overschrijving van 55 euro op rekeningnummer 000-1217472-25 van J. Vanden Bussche, Mechelsesteenweg 82, 1970 Wezembeek-Oppem.

[31/08/2007]

     
 

Van 18 maart tot 15 juni 2008 zal het Zilvermuseum Sterckshof (Antwerpen) een collectie gebedenboekjes versierd met zilverbeslag tentoonstellen. De verzameling bestaat in hoofdzaak uit Nederlandse boekjes. Het is tevens de bedoeling een representatief beeld te tonen van de productie van boekbeslag vervaardigd in Belgische steden, zowel uit het ancien regime als uit de 19de of zelfs begin 20ste eeuw. Wie dergelijke boekjes versierd met zilver- of goudbeslag van Belgische makelij bezit, mag contact opnemen Nanette Claessens (e-mail nanette.claessens@sterckshof.provant.be, fax 03/360.52.53, tel. 03/360 52 45).

[16/07/2007]

     
 

De website www.openkerken.be biedt sinds 15 juni alle informatie over de toegankelijkheid van kerken in België. Naar het voorbeeld van de Engelse Open Churches Trust (www.openchurchestrust.org.uk) wil de website “het waardevol kerkelijk patrimonium in het daglicht stellen” en alle activiteiten promoten die in dat erfgoed plaatsvinden (concerten, conferenties, erediensten, ...). Handige kaartjes maken onmiddellijk duidelijk welke kerken wanneer open zijn. Ook worden links gelegd naar gelijkaardige initiatieven in het buitenland.

[18/06/2007]

     
 

Zuster Marie-Thérèse Lacroix van de congregatie van de zusters van Sint-Andreas (Ramegnies-Chin, Doornik) publiceerde onlangs het derde deel van de geschiedenis van haar congregatie (en haar antecedenten). Het deel behandelt de periode 1796-1914, van de verdrijving in de Franse Tijd, de nieuwe start en nieuwe oriëntaties in de eerste decennia van de 19de eeuw, de moeilijkheden ca. 1850, het herstel en de uitbreiding, ook in het buitenland. La vie à Saint-André au XIXème siècle (1796-1914) telt 942 blz. Voor meer informatie en bestelling: marie-therese.lacroix@saint-andre.be.

[18/06/2007]

     
 

Op 13 en 14 september vindt in Gent ‘Informatie 2007’ plaats, de tiende editie van het tweejaarlijkse ICT-congres van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD). 40 lezingen, 28 stands, 10 productpresentaties, 2 panelgesprekken, 1 rondetafel en 1 workschop handelen allemaal over de mogelijkheden van de modernste technologie in de archief- en bibliotheekwereld. Voor het programma en alle praktische informatie: www.vvbad.be/informatie2007.

[18/06/2007]

     
 

Van 30 mei tot 5 juni vindt in Leuven de derde editie plaats van Docville, het internationale festival van de documentaire film. Ook dit jaar zijn er enkele films te zien die te plaatsen zijn onder het thema ‘religie, cultuur en samenleving’. Jesus Camp (USA, 2006) bijvoorbeeld gaat in op de groeiende macht van de fundamentalistische christenen in Amerika; Forever (Nederland, 2006) is een documentaire over de Parijse begraafplaats Père Lachaise; The Monastary: Mr. Vig and the Nun (Denemarken, 2006) gaat over de oprichting van een Russisch-orthodox vrouwenklooster in een kasteel op het Deense platteland.
Meer informatie...

[ 20/05/2007]

     
 

Vrijdag 11 mei opende het Musée en Piconrue (Bastogne) zijn zomertentoonstelling over Luxemburgse missionarissen. Le Face-à-Face des Dieux. Missionnaires luxembourgeois en Outre-Mer brengt een overzicht van het werk van de vele missionarissen uit Luxemburg over heel de wereld  - met figuren als broeder Gillet en pater Bradfer, die ook in Vlaanderen bekend zijn - en plaatst hun werk in de algemene missionaire expansie van (vooral) de 20ste eeuw. Het museum confronteert de bezoeker bovendien met de eigen geloofsbeleving en wijst op de parallellen tussen de geloofsuitingen in eigen streek en die in de missielanden. Het laat zien hoe de missionarissen een cultuurshock ondergingen (onder meer aan de hand van ‘heidense’ beelden en maskers), net zoals de Ierse en Britse missionarissen bij hun bekeringswerk in Luxemburg in de 8ste en 9de eeuw. De tentoonstelling, met ook heel wat documenten en voorwerpen uit de KADOC-collectie, loopt nog tot 4 november. Naar aanleiding van de tentoonstelling publiceerde het museum ook een rijk geïllustreerd boek. Voor meer informatie...

[ 12/05/2007]

     
 

De Missiecongregatie van Scheut koestert haar stichter Theofiel Verbist (1823-1868) en haar ontstaansgeschiedenis (°1862). In 1986 en 2003 publiceerde zij al de brieven en documenten van haar stichter uit de jaren 1861-1865/1865-1866, voorzien van commentaar door Daniël Verhelst en Hyacinth Daniëls en uitgegeven door Universitaire Pers Leuven. Recent verscheen het derde en laatste deel, dat de periode 1866-1869 beslaat en werd afgewerkt door Nestor Pycke. La Congrégation du Coeur Immaculé de Marie (Scheut) : édition critique des sources. 2B: la correspondance de Théophile Verbist et ses compagnons 1866-1869 bevat 341 brieven, voorafgegaan door een uitgebreide inleiding waarin de voornaamste thema’s worden toegelicht: de organisatie van de missionering in Binnen-Mongolië (in het noorden van de huidige Chinese Volksrepubliek), de relaties van de Vlaamse missionarissen met de Chinese priesters en het werk en het plotse overlijden van Verbist. Het boek telt 915 blz. en kost 50 euro (excl. verzendingskosten).
Het kan worden besteld bij de Boekenprocuur Scheut, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel, tel. (32) (0)2 526 14 50, e-mail: diensten@scheut.be.

[ 02/05/2007]

     
 

De Revue d’Histoire Ecclésiastique laat weten dat in haar reeks “Bibliothèque” twee nieuwe volumes zijn verschenen: Michel Van Meerbeeck, Ernest Ruth d’Ans, « Patriarche des Jansénistes » (1653-1728). Une biographie (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 87 (2006), CXLII+632 p., € 65) en Philippe Lenain, Histoire littéraire des bénédictins de Saint-Maur. Nouvelle édition revue, corrigée et augmentée. Tome premier (1612-1655). (Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 88 (2007), 558 p., € 65). Voor meer informatie of bestelling: Bibliothèque de la R. H. E., Collège A. Descamps, Grand’Place 45, B-1348 Louvain-la-Neuve, tel. (32)(0)10.47.45.88 of via e-mail. U kan ook rechtstreeks via het web bestellen: Van Meerbeeck en Lenain .

[30/04/2007]

     
 

Op 4 mei vindt in het Collège Erasme van de Université Catholique de Louvain een colloquium plaats over “Christianisme et Orient (XIIe – XXIe siècle)”. De ‘ontmoeting’ van het christendom met het Verre Oosten, vooral vanaf de 17de eeuw, heeft ook vandaag nog impact. De studiedag bestudeert vooral de wederzijdse perceptie: hoe zagen westerse en oosterse christenen elkaar? Academici van zowel Belgische als Chinese instellingen gaan op deze vraag in. Voor meer informatie: Paul Servais, Collège Erasme, Université catholique de Louvain, Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique ; tél: (32 10) 45 01 74; servais@cont.ucl.ac.be

[16/04/2007]

     
 

“Education et religion dans la France du Nord et les “provinces belgiques” du XVIe siècle à nos jours” is de titel van een seminarie dat op 11 mei wordt georganiseerd door de Faculté de Philosophie et Lettres van de Université Catholique de Louvain. Onder meer de bronnen van de religieuze opvoeding in Vlaanderen in de 19de en 20ste eeuw worden er belicht. Inlichtingen: Paul Servais, Collège Erasme, Université catholique de Louvain, Place Blaise Pascal, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique ; tél: (32 10) 45 01 74; servais@cont.ucl.ac.be

[16/04/2007]

     
 

De zusters ursulinen bepalen sinds 1851 het onderwijs- en later ook zorglandschap in Herk-de-Stad en omgeving. Naar aanleiding van de 155ste verjaardag van hun aanwezigheid in de Limburgse gemeente stelde de Herkse erfgoedcommissie de geschiedenis van hun klooster, school en ziekenhuis te boek. De zusters Ursulinen in Herk-de-stad. In dienst van God en van de gemeenschap telt 365 bladzijden en meer dan 650 foto’s. Het kost 15 euro en kan worden besteld in De Markthallen, Markt 2, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013 35 99 50, e-mail: de.markthallen@herk-de-stad.be.

     
 

Sint-Livinus is een van de meest omstreden middeleeuwse heiligen. Zijn verering was wijd verspreid in Vlaanderen en voor de Sint-Lievensprocessie van Gent naar Sint-Lievens-Houtem was gekend, zelfs berucht. Op 5 mei, op een eendaags colloquium, schetsen een aantal van de meest toonaangevende Vlaamse mediëvisten het kunst- en cultuurhistorische en antropologische kader waarin de Livinusdevotie tot stand kwam. Het colloquium vindt plaats in Sint-Lievens-Houtem. Voor meer informatie, zie http://www.livinus.be/ (klikken op ‘randactiviteiten’, ‘lezingen’, ‘congres ...’).

     
 

Van 4 tot en met  20 mei 2007 organiseert het Gasthuismuseum St.-Dimpna in Geel een tentoonstelling over de marketing op 17de- en 18de-eeuwse bedevaartvaantjes. “Komt ende besieget” kijkt naar de cultuurhistorische en religieuze betekenis van de vaantjes: wat wordt afgebeeld om de pelgrims aan te trekken? In een inleiding wordt het fenomeen van de bedevaartvaantjes geschetst. Voor meer informatie: http://www.museumvereniging.be/forum/agenda.asp?jd=2454225

     
 

De broeders van Liefde vieren dit jaar hun tweehonderdste verjaardag. De congregatie werd in 1807 door kanunnik Petrus Jozef Triest in Gent opgericht en legde zich vooral toe op de verzorging van geesteszieken en mensen met een handicap. Ze is nu wereldwijd actief. Haar tweede eeuwfeest is de aanleiding van de tentoonstelling “200 jaar Broeders van Liefde”, die de rijke geschiedenis van de congregatie en haar internationale dimensie in beeld brengt. De tentoonstelling loopt nog tot 21 oktober in het Museum Dr. Guislain in Gent. Meer informatie vindt u op de website www.museumdrguislain.be.

     
 

Op 27 april organiseren het departement Geschiedenis (UCLouvain) en ARCA (Archives du monde catholique) in Louvain-la-Neuve een internationale studiedag over “Innovations pédagogiques et éducation religieuse de la jeunesse dans les milieux catholiques, 1900-1960”. Zeer diverse aspecten komen aan bod: het tijdschrift Lumen Vitae, de rol van de jezuïeten en de broeders van de christelijke scholen, de Eucharistische Kruistocht en priester Poppe, het gebruik van beeld en handboeken enzovoort. Voor meer informatie kan u terecht bij melanie.lanouette@uclouvain.be

     
 

Onlangs verscheen het eerste deel van de Inventaris van het roerend kunstpatrimonium van de norbertijnenabdij van Tongerlo. Na een schets van het kunsthistorisch milieu waarin het roerend patrimonium zich bevindt, en een overzicht van de prelaten, volgt een bespreking van de gebouwen en een beschrijving va n de voorwerpen die er zich in bevinden. In dit eerste deel gaat het vooral om de glasramen en de sculpturen. In het later te verschijnen tweede deel zullen de schilderijen en gravures, de cultusvoorwerpen en de textielcollectie worden opgenomen. De auteurs zijn Christina Ceulemans, Jaak Jansen en fotograaf Jean-Luc Elias. Het boek telt 280 blz. en 210 kleurillustraties kost 35 euro en is beschikbaar bij abdijboekhandel De Oude Linden, tel. 014/53.82.10, e-mail oude.linden@tongerlo.org, website www.tongerlo.org.

     
 

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van de Christus Koningkerk in Antwerpen (2005) realiseerde een werkgroep een kunstboek over de kerk en vooral over zijn glasramen. De glasramen van de Christus Koningkerk, Antwerpen kan worden besteld bij de Werkgroep “Kunstboek”, Louis Strausstraat 1, 2020 Antwerpen. Het boek kost 40 euro, maar er kan nog worden ingetekend voor 35 euro.

     
 

In het kader van het project “Pro Memorie” organiseert Heemkunde Vlaanderen de lessenreeks “Aan de slag met archief en documentatie”. De cursus richt zich vooral tot lokale erfgoedvrijwilligers. Zij kunnen er een en ander opsteken over collectiebeheer en –bewaring, digitalisering, wetgeving en subsidieregeling. Meer informatie...

     
 

Van 24 februari tot 1 april loopt in het Museum van Deinze en de Leiestreek een tentoonstelling over devotieprenten. De tentoonstelling is een initiatief van de Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek en brengt een privé-verzameling van uitzonderlijke devotieprenten, gedateerd van de vroege-17de tot in de 20ste eeuw. Ze biedt een overzicht van de evolutie in techniek, gebruik en verspreiding van devotieprentjes doorheen de tijd. Meer informatie...

     
 

Op 26 en 27 april 2007 organiseert UCSIA een internationale conferentie, "Believin' the Media, Analysis of Faith and Media: Representation and Communication Strategy". De problematische relatie tussen geloof en media is er het centrale thema. Naast verscheidene academische sprekers zal ook kardinaal Godfried Danneels zijn visie brengen op de relatie tussen Kerk en media in België. Voor meer informatie... Daarnaast kan u ook steeds contact opnemen met projectmedewerkster Sara Mels.

     
 

Op 9 maart 2007 organiseert de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD) een studiedag waarop het Max Wildiersfonds en een aantal toonaangevende projecten worden voorgesteld en geëvalueerd. KADOC-afdelingshoofd onderzoek Peter Heyrman zal er samen met zijn Amsab-collega Donald Weber het ODIS-project (Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19de-20ste eeuw) voorstellen. Meer informatie over het programma van de studiedag vindt u op de website van de VVBAD.

     
 

Van 2 tot 9 september 2007 organiseert het Ucsia een summer school over “Religion, Culture and Society”. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Ucsia.

     
 

Eind januari presenteert de Leuvense Cinema ZED Into Great Silence. Deze documentaire bevat een sobere registratie van het dagelijks leven van de Kartuizers in La Grande Chartreuse. Regisseur Philip Gröning slaagt erin de kijker helemaal onder te dompelen in een wereld waar structuur, eenvoud en stilte heerst. Deze documentaire kreeg schitterende kritieken, kaapte een heel aantal prijzen weg op festivals en werd tegen alle verwachtingen in heel erg goed onthaald bij het grotere publiek. Puurdere cinema is zelden te zien. Een monument voor de onthaasting. Vertoningen: donderdag 25 (19u30), zaterdag 27 (19u30) en dinsdag 30 (22u) januari 2007. Zie http://www.cinemazed.be/

     
 

Op 17 december stelde Heemkunde Ham haar publicatie voor over pater Frans Gevers (1919-1977). Gevers trad in 1939 toe tot de scheutisten en was van 1952 tot aan zijn overlijden missionaris op de Filippijnen. Auteur en jeugdvriend Frans Keersmaekers baseerde zich op eigen documentatie en op het familiearchief. Het boek, 70 bladzijden dik en honderd foto’s rijk, bevat ook getuigenissen van priesters die de missionaris hebben gekend, onder wie Jef Ulburgs. Voor meer informatie kan u terecht op het telefoonnummer 013 66 23 66.

     
 

In het jongste nummer (2006/4) van Het Land van Beveren, het driemaandelijkse tijdschrift van de gelijknamige Hertogelijke Heemkundige Kring, publiceert Honoré Vinck de biografie van de Melseelse wetenschapper-missionaris Gustaaf Hulstaert (1900-1990), werkzaam in Congo, o.a. medestichter van het tijdschrift Aequatoria, en twee maal doctor honoris causa. In hetzelfde nummer verschijnt ook zijn kwartierstaat van de hand van Louis Hulstaert, die ook diens familiale achtergrond schetst. Voor meer informatie en bestelmogelijkheden, zie www.landvanbeveren.be. Over Gustaaf Hulstaert vindt u ook uitgebreide informatie op de website van Aequatoria.

     
 

In Genk loopt nog tot 11 februari een tentoonstelling over de heilige Barbara, o.m. de patroonheilige van de mijnwerkers. “Bovenaards en Ondergronds, het verhaal van Sint-Barbara” toont naast de traditionele ‘barbaralia’ uit binnen- en buitenlandse verzamelingen ook hedendaagse kunst. Meer informatie over deze tentoonstelling over “de eerste vrouwelijke Turkse immigrante in Limburg” vindt u op het web.

     
 

Tot 14 januari 2007 loopt in deSingel in Antwerpen de tentoonstelling “Wonen in Welvaart. Woningbouw en wooncultuur in Vlaanderen, 1948-1973”. Het project is een initiatief van het Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (www.cvaa.be) en belicht hoe in Vlaanderen de evolutie van de wooncultuur nauw was verbonden met de uitbouw van de welvaartsstaat in de periode 1948 tot 1973. De tentoonstelling brengt via een tiental gevallenstudies uit recent onderzoek een aantal belangrijke actoren in beeld die betrokken waren bij de stijging van het wooncomfort, waaronder de wet-De Taeye uit 1948 en de woontentoonstellingen van de Katholieke Arbeidersvrouwen en de Boerinnenbond. Voor die modules werd onder meer gebruikgemaakt van foto’s, affiches, tekeningen, publicaties en zelfs een film uit de KADOC-collectie Ook in de begeidende publicaties zijn documenten uit KADOC opgenomen. Meer informatie vindt u op de website van CVAA.

     
 

De zusters annuntiaten van Heverlee publiceerden met Terra Incognita een rijk geïllustreerd boek over hun 75-jarige aanwezigheid in Afrika. Historica Ria Christens, archivaris van de congregatie, beschrijft er op een wetenschappelijk verantwoorde en zeer toegankelijke wijze de missieactiviteiten van de annuntiaten in Afrika en schetst het profiel van de Belgische en Afrikaanse zusters. Het boek telt 424 blz., is rijk geïllustreerd en kost 30 euro. Meer informatie op http://www.annuntiatenheverlee.be/.
Bestellen kan via archief.annuntiaten@scarlet.be.

     
 

De Nederlandse fotografe Annie van Gemert gaf onlangs het fotoboek Kloosterlingen uit. Zij legde er het leven in vast van Nederlandse en Vlaamse trappisten, benedictijnen, birgittinessen, clarissen, cistercienzerinnen e.a. Op haar website vindt u er alles over. Het is ook in de Belgische boekhandels verkrijgbaar via Exhibitions International (http://www.exhibitionsinternational.be/). Een selectie van de foto’s is van 8 februari tot 2 september 2007 te zien in het Museum Catharijneconvent in Utrecht en van 15 september 2007 tot 6 januari 2008 in het Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting. Nadien worden de foto’s ook in KADOC gepresenteerd. Het werk van Van Gemert was er overigens al eerder te zien. Twee van haar vroegere publicaties, Uniformiteit (1997, over meisjesinternaten in Vlaanderen) en Kinderrijk (2002, over grote gezinnen in Vlaanderen en Nederland), kunnen ook via KADOC worden besteld.

     
 

UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) organiseert in samenwerking met KU Leuven (Faculteit Godgeleerdheid) op 26 en 27 april 2007 een internationaal congres over kerk en media. Het voorlopige programma van "Believin' the Media, Analysis of Faith and Media: Representation and Communication Strategy”, meer informatie en een call for papers vindt u op www.faithandmedia.be.

     
  Het Studie- en actiecentrum voor Maatschappelijk Welzijnszorg (S.A.W.), de erfgenaam van de matigheidsbeweging Sobriëtas, viert op 24 november 2006 zijn 100ste verjaardag. In het auditorium van het provinciehuis van Antwerpen vindt dan een academische zitting plaats met o.m. een lezing van prof. dr. Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen) over het ontstaan en de rol van Sobriëtas in de sociale geschiedenis. Voor meer informatie: S.A.W., Gen. Slingeneyerlaan 39, 2100 Deurne, e-mail: oomspaul@skynet.be
     
 

Op 23 november 2006 organiseert UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen) een lezing over leven en werk van Robert Regout S.J. De sprekers M.J.F. Lindeijer S.J. en H.C.F.J.A. de Waele (Radboud Universiteit Nijmegen) spitsen zich toe op de problematiek van de bestrijding van onderdrukking. De lezing maakt deel uit van een reeks over ‘markante jezuïeten uit de Lage Landen’. Meer info: http://www.ucsia.org/; e-mail: christel.vanwonterghem@ua.ac.be.

     
  Onlangs werden de websites www.getuigen.be en www.temoins.be gelanceerd. De sites hebben tot doel getuigenissen van overlevenden uit concentratie- en uitroeiingkampenen en publicaties waarin die verwerkt zijn, toegankelijk te maken voor een ruim publiek. Eén van de getuigen is Bert Aerts. Ook op KADOC vindt u archief van en informatie over hem.
     
  Van 15 september 2006 tot 7 januari 2007 loopt in het Broelmuseum in Kortrijk de tentoonstelling Kunstwerkstede De Coene. Meesterschap in art nouveau, art deo en design. Zowel de geschiedenis van het bedrijf en van de mensen die er werkten, als de meubels en gebouwen die er werden ontworpen, worden in de tentoonstelling belicht. Medestichter Jozef De Coene was een van de protagonisten van de Kortrijkse Kunstgilde, die in het eerste decennium van de 20ste eeuw een synthese beoogde van de principes en de stijlkenmerken van de Sint-Lucasneogotiek en de Arts-and-Craftsbeweging en zocht naar een vernieuwing van de christelijke kunst. Alle informatie vindt u op deze webpagina.
     
 

Op de Open Monumentendag van 10 september ll. stelde de geschiedkundige kring van Geetbets, Limes Gatia, een nieuwe uitgave voor. In Van Abdij van Vlierbeek tot Zwarte duivels.850 jaar Geetbets vertellen Guy Leus en Louis Ruytinx de geschiedenis van hun gemeente in woord en beeld. Voor meer informatie kan u zich wenden tot Limes Gatia, p.a. Kwadestraat 27, 3450 Geetbets; leusguy@hotmail.com; tel. 011 58 10 76.

     
 

In het Brugse stadsarchief opende op 7 september de tentoonstelling Veelvuldige Chineesche gezichten. China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw. De tentoonstelling omvat drie thema’s: de handel met het oosten en de rol van de Oostendse Compagnie vanaf het begin van de 18de eeuw; het “Oosters album” uit de verzameling van Jozef van Huerne en de China-belangstelling in Brugse bibliotheken, en ten slotte de vertaling van deze China-belangstelling in lifestyle en interieurs van Brugse huizen. KADOC is in de tentoonstelling aanwezig met documenten uit het archief van de familie van Outryve d’Ydewalle, meer bepaald van het achttiende-eeuwse handelshuis van Marie-Anne van Outryve. De tentoonstelling nog tot 22 oktober. Meer informatie ...

     
 

De Nederlandse Stichting Echo heeft een nieuwe website: http://www.stichting-echo.nl/index.php. Deze onafhankelijke stichting, opgericht in 1995, stelt zich tot doel historisch onderzoek naar de geschiedenis van het religieuze leven van vrouwen en mannen in Nederland van ca. 1800 tot nu te initiëren, stimuleren en presenteren. In het kader van Relins Europe werkt KADOC met Echo samen.

     
 

Onlangs werd de oprichting van een nieuwe Stichting voor Kartuizererfgoed aangekondigd. De werkgroep Cartusiana wil alle belangrijke Belgische en Nederlandse onderzoekers samenbrengen die de geschiedenis en de spiritualiteit van de kartuizerorde in de Nederlanden bestuderen. Zowel wetenschappelijke ontsluiting als publieke dienstverlening staan in de doelstellingen van de werkgroep ingeschreven. Meer informatie vindt u bij voorzitter Tom Gaens, een website in opbouw.

     
 

Gerard Gerits publiceerde het kijk- en vertelboek Beeldige wandeling door tijdloos Geistingen. Het boek biedt een zicht op het rijke roomse leven in het Maaslandse dorp Geistingen, behorend tot Ophoven, een deelgemeente van Kinrooi. Vooral het religieuze en het verenigingsleven komen er aan bod. Voor meer informatie kan u terecht bij de auteur (tel. 089 24 57 88 of gerard.gerits@publilink.be) of bij Luc Kupers (tel. 089 56 65 55 of luc.kupers@skynet.be)

     
 

Kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog gaven de Belgische bisschoppen aan alle pastoors de opdracht om een omstandig verslag te maken van wat zich tijdens de oorlog in hun parochie had voorgedaan. Met de steun van het Antwerpse provinciebestuur publiceert Studium Generale vzw binnenkort de rapporten van de pastoors van het (latere) bisdom Antwerpen, die in het archief van het Aartsbisdom Mechelen worden bewaard. Op de website van het Studium Generale vindt u alle informatie over de publicatie en de bestelmogelijkheden: www.studium-generale.be.

     
  In Het Land van Beveren, het driemaandelijkse tijdschrift van de gelijknamige Hertogelijke Heemkundige Kring, verschijnen regelmatig artikels die onder de noemer ‘religie, cultuur en samenleving’ kunnen worden gebracht. In het jongste nummer (2006/2) publiceert Walter Van Hoorick de biografie en de kwartierstaat van de Beverse missiebisschop Edward Jozef Van Goethem (1873-1946), lid van de congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart. Voor meer informatie en bestelmogelijkheden, zie www.landvanbeveren.be . Over Van Goethem vindt u ook gegevens op de website van Aequatoria.
     
  Traditiegetrouw (sinds 1984) organiseert de Heemkring Opwijk-Mazenzele op de dag van de Paardenprocessie (2 juli) gegidste bezoeken aan de Sint-Pauluskerk. Deze geleide bezoeken zijn een enige gelegenheid om de kerk en haar kunstschatten te ontdekken, zelfs “achter de schermen” (sacristie, toren- en dakruimten, klokkenkamer,...). Dit jaar is er ook bijzondere aandacht voor de oude kerkvlaggen en is er in de sacristie een tentoonstelling van oud liturgisch textiel. Zie http://www.heemkringopwijk.be/fr/spk-2006.htm.
     
  Edward Teirlinck (1921-1971) in dienst van de muziek is een nieuwe brochure over de Brusselse kathedraalorganist. Hij luisterde de liturgische vieringen op in de bewogen periode van het tweede Vaticaanse Concilie, verzorgde de koninklijke plechtigheden en leverde pionierswerk met het inrichten van orgelrecitals. De brochure telt 77 bladzijden en kost 10 euro. Verdere inlichtingen bij de auteur: frank.teirlinck@scarlet.be
     
 

Half juni verscheen een publicatie over de geschiedenis van Vlissegem. Vlissegem: een 1000-jarige geschiedenis. Van Scamel Weeke tot SunParks De Haan is een lijvige dorpsmonografie (272 blz., 700 ill.) waarin de auteurs G. Monteyne en R. Vandaele aandacht besteden aan de parochie, het onderwijs, het rijke verenigingsleven e.d.m. Voor meer informatie: ronnyvandaele@pandora.be .

     

Het interuniversitair colloquium Natie en democratie. Nation et démocratie 1890-1921 richt de focus op de interactie tussen het sociaal-politieke democratiserings-en integratieproces en de Belgische natiestaat in de periode 1890-1921. In welke mate werken democratisering en nationalisme op elkaar in? Slagen de leidinggevende kringen er al dan niet in de integratie in het kader van de natiestaat te laten gebeuren? In welke mate versterken beide tendensen elkaar? Welke conflicten ontstaan er met de regionalistische en internationale stromingen? Door ook de oorlogsperiode en de totstandkoming van de massademocratie te incorporeren kan het proces scherp getraceerd worden. Vooral tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt immers meer dan ooit een beroep gedaan op nationalisme.

Het colloquium wordt georganiseerd door de Koninklijke Vlaamse Academie van België en het Contactforum Natie en Democratie en vindt plaats op 8 en 9 juni 2006 in het Paleis der Academiën, Hertogstraat, 1 - 1, Rue Ducale, 1000-Brussel.
Inlichtingen: Els Witte, VUB, Pleinlaan, 2, 1050-Brussel.

     
 

Op zondag 23 april 2006, tijdens de erfgoeddag, werd in Lommel de herwerkte heruitgave voorgesteld van de studie van Theo Mertens over glazenier Gust Ladon uit 1990. Uit licht geboren. Gust Ladon (1863-1942). Hoogtepunt van neogotische glasschilderkunst telt 140 blz., is ruim geïllustreerd en kost 25 euro, excl. verzendingskosten. Meer informatie en bestelmogelijkheid bij Museum Kempenland, Dorp 16, 3920 Lommel; tel.: 011 54 13 35; e-mail: info@museum-kempenland.be. Meer informatie op www.museum-kempenland.be

     
 

In de loop van maart 2006 publiceerde de heemkring Comité Belle 2000 het boek De kronycken van vier scheutisten op missie naar Mongolië in 1889. Eén van die missionarissen, Frederik Roggeman uit Wichelen, hield zijn familie op de hoogte van zijn wedervaren. Zijn brieven zijn nu uitgegeven. Meer informatie bij Comité Belle 2000, p.a. Kapellenstraat 46, 9280 Denderbelle.