KU Leuven
 

 

 
 
[Colofon]
 
 
[Signalementen]
  

Inhoud

   

Buiten de letters kleuren
Tentoonstelling van Arabische kalligrafie

Sierlijke Arabische letters die tradities, hier en ginder, uitdagen: Arabische kalligrafie in België is een artistieke uitloper van migratie en ontmoetingen. Van 11 april tot 14 juni kunt u op de tentoonstelling Buiten de letters kleuren kennismaken met de stilistische veelzijdigheid van de hedendaagse Arabische kalligrafie in het werk van Rachid Benissa, Walid Glaied, Maïssoun Hijazin en Hoessain Kakayi.

In oorsprong is de Arabische kalligrafie een samengaan van religie en esthetiek. Ze ontstond uit de wens om de verzen van de Koran zo mooi mogelijk neer te schrijven. Doorheen de eeuwen onderging de kalligrafie tal van veranderingen. Hoewel de traditionele vormen bleven bestaan, haalde de schoonheid van de letters het soms van de religieuze inhoud.

Religie en in het bijzonder religieuze waarden spelen voor de kunstenaars op de tentoonstelling vaak nog een rol. Toch tasten ook zij inhoudelijk en stilistisch de grenzen van de traditie af en wordt er volop geëxperimenteerd met de techniek. De banden die ze hebben met de kalligrafische tradities in landen als Jordanië, Irak, Marokko en Tunesië gaan in dialoog met de westerse vormentaal.

De tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met VOEM vzw (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims). Alle praktische informatie vindt u op de website van KADOC.

Affiche van de tentoonstelling
Buiten de letters kleuren
.

[Terug naar inhoud]

 
   

Hawaïaans muziekhandschrift zoekt uw steun
Die van KADOC heeft het al

In de Leuvense Damiaancollectie van de Paters van de Heilige Harten (Picpussen), gedeeltelijk op de Vlaamse Topstukkenlijst, werd recentelijk een uniek muziekhandschrift met Latijnse en Hawaïaanse religieuze liederen ontdekt. Enkel een deskundige restauratie kan het bewaren voor de toekomst. Meer nog, het zal pas echt tot zijn recht komen als de muziek opnieuw klinkt. Restauratie en concert zijn evenwel niet mogelijk zonder uw steun. U kunt dit Hawaïaans muziekhandschrift nieuw leven in blazen en de muziek opnieuw laten klinken via boekensteun.be. KADOC, dat over Damiaan heeft gepubliceerd en ook samenwerkt met het Damiaan Documentatie- en Informatiecentrum en het Damiaanarchief, zet mee zijn schouders onder dit project. Het is gastheer voor de presentatie van het gerestaureerde handschrift in een tentoonstelling en een concert in het voorjaar van 2015.

Het muziekhandschrift was vermoedelijk in gebruik als koorboek tijdens de liturgie en als didactisch hulpmiddel. Het is mogelijk dat pater Damiaan (1840-1889) uit dit handschrift zong met de melaatsen op Molokai. Dat moet verder onderzocht worden. Het handschrift gunt ons alleszins een uitzonderlijke blik op de muziekcultuur in de katholieke missie op Hawaï en Molokai toen Damiaan er werkte. Een rondvraag bij musea en archieven op Hawaï leert dat geen vergelijkbaar muziekhandschrift bewaard bleef. Het handschrift in de Damiaancollectie is uniek intercultureel muzikaal erfgoed.

Noémie Schellens, de Leuvense stadssopraan en meter van het project, met het muziekhandschrift uit de Damiaancollectie. ©Robbe Maes

[Terug naar inhoud]  
   

Religie en samenleving
KADOC-seminaries van Geraldine Reymenants en Jacopo Cellini

In de multidisciplinaire seminariecyclus die KADOC elk academiejaar rond de thematiek ‘Religie en samenleving vanaf 1750’ organiseert, komen zeer diverse thema’s aan bod, die zowel historisch als interdisciplinair relevant zijn. Dat komt opnieuw goed tot uiting tijdens de twee volgende seminaries, die respectievelijk op 8 en 15 mei in KADOC plaatsvinden.

Op donderdag 8 mei spreekt Geraldine Reymenants (Vlaamse Gemeenschap, Dep. Internationaal Vlaanderen) over “Marie Elisabeth Belpaire. Gender en macht in het literaire veld”. Reymenants maakte een doctoraat over de Vlaamse schrijfster en uitgeefster en publiceerde het vorig jaar bij KADOC. In het seminarie wil ze toelichten op welke manier katholicisme en Vlaamsgezindheid de voorwaarden en het kader creëerden voor Belpaires emancipatorische activiteiten. Zij zal daarbij vooral ingaan op Belpaires positie in het literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande en Belfort. Belpaire was er eigenares en financier van en bekleedde zo een unieke positie in het toenmalige (mannelijke) literaire veld.

De Italiaanse historicus Jacopo Cellini (Scuole Normale Superiore, Pisa) is op donderdag 15 mei te gast. Cellini is geen onbekende voor KADOC, waar hij eind 2011 als fellow werkte. Onder de gezamenlijke leiding van Daniele Menozzi (SNS, Pisa) en KADOC-directeur Jan De Maeyer bereidt hij in een joint degree met de KU Leuven een doctoraal proefschrift voor over de groeiende internationale oriëntering van het Italiaanse katholicisme tijdens het pontificaat van Paulus VI (1963-1978). Cellini wil inzicht verwerven in de opmerkelijke internationale dynamiek in de katholieke wereld in die periode. In het bijzonder bestudeert hij het Italiaanse engagement in de vele, met elkaar verweven internationale netwerken van christelijke sociale, culturele en politieke organisaties. Met zijn lezing over “Italian Catholicism and the Idea of International Community, 1963-1978” wil hij een stand van zaken brengen van zijn onderzoek.
De seminaries vinden telkens plaats in KADOC van 17 tot 19 uur. Ze zijn gratis toegankelijk, maar u dient zich hier aan te melden.

Marie Elisabeth Belpaire, ca. 1940. [KFB3727]

[Terug naar inhoud]  
   

150 jaar Gantoise
Sporterfgoed


KAA Gent of de Gantoise doet menig voetbalhart sneller slaan, hoewel het dit jaar wat moelijker gaat in de Jupiler Pro League. Dat de sportvereniging al een geschiedenis heeft die anderhalve eeuw oud is en dat ze bovendien meer dan voetbal inhoudt, is niet zo gekend. Op een academische zitting in het Gentse stadhuis werden op 14 maart de jubileumsportevenementen van de hockey-, atletiek-, tennis- en voetbalafdeling van ‘150 jaar Gantoise’ voorgesteld. Kers op de taart wordt het lijvige publieksboek dat eind dit jaar verschijnt.

Wist u dat de Gantoise startte als turnclub in een van de grootste turnzalen van het land? Dat de clubkleuren niet altijd blauw-wit zijn geweest? Dat de atletiekpioniers van de club zich inspireerden op paardenrennen en in jockeypak trainden in de Gentse zoo? En misschien ook waarom de bijnaam van de voetbalclub ‘de Buffalo’s’ is en een indianenhoofd het logo van de club is? Die boeiende weetjes en merkwaardige gebeurtenissen van de multisportclub die KAA Gent is, kunt u lezen in het boek dat Amsab en KADOC voorbereiden. Amsab brengt het verhaal van de Gantoise, terwijl KADOC in de kaderstukken die Gentse geschiedenis in een bredere maatschappelijke context plaatst.

Meer info op www.gantoise150.be

Logo van Gantoise 150.

[Terug naar inhoud]

 
KU Leuven - CWIS

Copyright KADOC
Deze bladzijde van de KADOC e-nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op
http://kadoc.kuleuven.be/e-nieuwsbrief/