KU Leuven
 

 

 
 
[Colofon]
 
 
[Signalementen]
  

Inhoud

   

Augustus 1914
Tentoonstelling over de 'Groote Oorlog'

De Eerste Wereldoorlog staat nu volop in de belangstelling en vooral de verschrikkingen van ‘augustus 1914’ spreken tot de verbeelding: de Duitse inval, de verwoestingen en moorden, de opeisingen, families op de vlucht... Die eerste oorlogsmaand komt ook aan bod in de tentoonstelling Een verbrokkeld verhaal. Erfgoed en de Eerste Wereldoorlog, die u nog tot 6 september in KADOC kunt bezoeken. Er zijn bijvoorbeeld de dagboeken die vaak aanvatten op 4 augustus – hoewel we kunnen aannemen dat er soms retroactief werd geschreven – en voorts tonen we een affiche van een grootse manifestatie in Leuven die nooit heeft plaatsgevonden omwille … van de brand die het stadscentrum in de as legde.

De gebeurtenissen in de studentenstad staan centraal op de blog en de Facebookpagina van ‘Oorlogsdagboek Leuven’. De samensteller maakte onder andere gebruik van twee dagboeken die in KADOC worden bewaard en waarvan er eentje ook te zien is in de tentoonstelling. De kapucijn Valerius Claes was een van de vrijwilligers die na de brand de stad introk om gewonden te verzorgen en lijken te bergen. Op 28 augustus noteerde hij in zijn dagboek: “Wij willen langs de Thiensche Straat de Groote Markt bereiken maar daar staan wij voor een afschuwelijk schouwspel: de puinen des huizen hebben de straten, waarvan alle spoor verdwenen is, overdekt. De wreedheid der ramp waarnaar wij, bij het zicht der vlammen, geraden hebben, wordt nu duidelijk en concreet.”

Alfred Ost, Ten bate der Belgische slachtoffers van oorlog, Amsterdam, 1917 [KADOC, Prentencollectie]

[Terug naar inhoud]

 
   

De andere verbeeld / Verbeeld gevaar
Tentoonstelling over beeldvorming in religieuze kunst

Bijna dagelijks ontmoeten we mensen uit andere culturen, op straat, in de metro of op televisie. Die ‘andere’ boezemt misschien angst in of wekt net fascinatie op. Dat was vroeger niet anders. De tentoonstelling De andere verbeeld / Verbeeld gevaar belicht aan de hand van reproducties van Vlaamse en Nederlandse religieuze schilderijen uit de periode 1450-1750 de beeldvorming over ‘zwarten’, ‘joden’, ‘Turken’, ‘ketters’ en ‘katholieken’.

De tentoonstelling is een initiatief van Kerkwerk Multicultureel Samenleven vzw, waarbij KADOC nauw betrokken is. Ze was al op verschillende locaties te zien en vindt van 11 augustus tot 25 september onderdak in de KADOC-kapel. De bezoeker, die misschien niet meer vertrouwd is met de verhalen en symbolen in de religieuze kunst, ontdekt dat de schilderijen de ‘andere’ vaak stereotiep portretteren. De hedendaagse vormgeving van de tentoonstelling, met een knipoog naar het beeldgebruik in de media vandaag, doet nadenken over onze verbeelding van de ‘andere’.

Aansluitend bij de tentoonstelling is er een kleine presentatie die belicht hoe De Waarheid, een tijdschrift van het (katholieke) Werk der Geloofsverdediging in het begin van de twintigste eeuw, de ‘andere’ en in het bijzonder de vrijzinnige in beeld bracht.

Meer informatie vindt u op de projectwebsite of op de website van KADOC.

Affiche van de tentoonstelling

[Terug naar inhoud]  
   

Massatheater in Vlaanderen tijdens het interbellum
Nieuwe KADOC-publicatie

Grote massaspelen lijken in Vlaanderen niet meer van deze tijd. Ze hebben een ‘oubollige’ bijklank. Dat was niet zo in het interbellum toen ze niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland en zelfs daarbuiten een aanzienlijke populariteit genoten. Wie meer wil weten over het fenomeen – want dat was het wel – kan nu terecht in de nieuwste KADOC-publicatie Mass Theatre in Interwar Europe. Flanders and the Netherlands in an International Perspective. Die verscheen in de reeks KADOC Artes, een uitgave van Universitaire Pers Leuven.

Onder de redactie van Thomas Crombez (Universiteit Antwerpen/Sint-Lucas Antwerpen) en Luc Van den Dries (Universiteit Antwerpen) bespreekt een interuniversitair team van germanisten, historici en kunsthistorici, allen gespecialiseerd in theater- en dansgeschiedenis, diverse facetten van het massaspel in Vlaanderen en Nederland tijdens het interbellum. De basis voor deze ‘community art’ werd al voor de Eerste Wereldoorlog gelegd, maar het massatheater kende vooral na de oorlog een intense ontwikkeling. Dat was onder meer het geval in de Sovjet-Unie en Duitsland, waarover al veel onderzoek is verricht. Dat ook in Vlaanderen en Nederland het massatheater ruim verspreid was en vooral ook ideologisch zeer verscheiden was, is minder geweten. Vanuit een ruim internationaal perspectief werpt dit KADOC-boek een nieuw licht op het fenomeen.

Meer informatie en alle praktische gegevens vindt u op deze webpagina.

Cover van de nieuwe publicatie Mass Theatre in Interwar Europe

[Terug naar inhoud]  
   

Surfen in het heden en verleden
Archief- en documentbeheer in middenveldorganisaties

Het Christelijk Onderwijzersverbond (COV) en KADOC-KU Leuven ondernamen een gezamenlijk project voor de prospectie en registratie van COV-archieven. Tijden een inspiratiedag ‘Surfen in het heden en verleden’ zullen beide partners de resultaten en hun evaluatie van dit project delen met andere middenveldorganisaties.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan de sprekers dieper in op het belang en de uitgangspunten van een weloverwogen archief- en documentbeheer in de schoot van een vereniging. Ze bieden ook suggesties aan voor een praktische aanpak van zowel de papieren als de digitale documentenstroom in een organisatie.

De inspiratiedag vindt plaats op 25 september in het Consciencegebouw van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Inschrijven en info: cov@acv-csc.be of 02 227 41 11.

Cover van de Pedagogische periodiek (1985), een uitgave van COV. [KYB308]

[Terug naar inhoud]

 
KU Leuven - CWIS

Copyright KADOC
Deze bladzijde van de KADOC e-nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op
http://kadoc.kuleuven.be/e-nieuwsbrief/