KU Leuven
 

 

 
 
[Colofon]
 
 
[Signalementen]
 

 

  

Inhoud

   

Koers is religie
Wielermuseum zoekt objecten

Het Wielermuseum in Roeselare staat voor een uitdagende periode. Vanaf januari 2015 sluit het museum (tijdelijk) de deuren voor ingrijpende verbouwings- en renovatiewerken. Tijdens die sluitingsperiode wordt uitgeweken naar de Sint-Amandskerk in Roeselare, zo’n 500 meter van het museumgebouw. Het Wielermuseum grijpt die gelegenheid aan om een tijdelijke tentoonstelling op te zetten onder de noemer ‘Koers is religie’.

In deze expositie willen de makers dieper ingaan op de banden tussen wielersport en religie. Niet alleen meer voor de hand liggende onderwerpen als bijgeloof (denk aan het ‘ongeluksnummer’ 13 of aan een scapulier dat aan helm of fiets wordt bevestigd) en ‘goden’ van de wielersport (Briek Schotte, Frank Vandenbroucke …) worden behandeld, maar ook thema’s als zielszorg voor wielrenners (pater Antoon Van Clé en Sporta, Sporta-bedevaarten …) en de wortels van kermiskoersen in het religieuze leven.

KADOC stelt zijn kennis en archieven ter beschikking en werkt mee aan de realisatie van de expo. De makers willen voor de tentoonstelling echter ook een beroep doen op andere openbare archieven, heemkundige kringen en privépersonen. Heb je zelf nog objecten of verhalen die de stelling ‘Koers is religie’ goed illustreren? Neem dan contact op met het Wielermuseum (wielermuseum@roeselare.be of 051 26 87 40).

De Italiaanse renner Gino Bartali bij de paus, z.d. [Collectie Het Volk]

[Terug naar inhoud]

 
   

Mijn zaak, uw zaak... onze zaak
Publicatie over zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen

In de sociale geschiedenis van België blijven zelfstandigen en kmo’s een blinde vlek. Toch vormden ze altijd een belangrijke draaischijf van onze economie. KADOC realiseerde in de voorbije jaren een nieuwe studie over het onderwerp. Mijn zaak, uw zaak … onze zaak. Zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen analyseert de realiteit en het belang van het zelfstandig ondernemen tijdens de voorbije anderhalve eeuw. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar Oost-Vlaanderen en naar de evoluties na de Tweede Wereldoorlog. Het boek vertelt hoe bedrijfsleiders zich organiseerden, hun belangen verdedigden en meer politieke en maatschappelijke waardering probeerden af te dwingen. De Oost-Vlaamse context staat hierbij centraal, maar in een breder Vlaams en Belgisch perspectief.

Om wat meer greep te krijgen op de evoluerende praktijk van het zelfstandig ondernemen werden zeven bedrijfsleiders geïnterviewd. Zij blikken terug op de geschiedenis van hun familieonderneming, die veelal verschillende generaties overspant. Hun reflecties zijn zeer leerzaam: ze kruiden en nuanceren de historische analyse van een sociale belangenstrijd.

Mijn zaak, uw zaak … onze zaak. Zelfstandig ondernemen in Oost-Vlaanderen werd geschreven door Peter Heyrman en Sebastien Libens en uitgegeven door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen en Unizo Oost-Vlaanderen. Het telt 208 pagina’s en is rijk geïllustreerd en kost 30 euro (exclusief verzendkosten). U kunt het bestellen bij het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent; erfgoed@oost-vlaanderen.be.

Cover van het boek.

[Terug naar inhoud]  
   

Trajecta
Een boeiende jaargang 2014

Trajecta is een internationaal peer-reviewed Belgisch-Nederlands tijdschrift over religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden. Het wordt uitgegeven door de Redactie Trajecta vzw, met zetel in Leuven, en is een samenwerking van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (HDC, Amsterdam), het Katholiek Documentatie Centrum (KDC, Nijmegen) en KADOC-KU Leuven. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en telt jaarlijks ca. 350 bladzijden.

Het eerste nummer van 2014, met meer dan 220 bladzijden, telt acht bijdragen, waarvan vier over de oud-katholieke kerk in Nederland. Het tweede nummer van 150 pagina’s handelt volledig over de Eerste Wereldoorlog. Onder de redactie van Jan De Maeyer, Enne Koops en Tine Van Osselaer bekijken zes historici “Religie en de ‘Groote Oorlog’ in de Nederlanden”. U leest er onder meer over Nederlandse calvinistische en katholieke oorlogspreken, over de jezuïeten in oorlogstijd en over het religieuze leven in het aartsbisdom Mechelen tijdens de oorlog.

U kunt de losse nummers bestellen bij KADOC voor de prijs van 25 euro per nummer. Een abonnement – de twee nummers samen – kost 40 euro.

Zie www.trajectaportal.eu.

Cover van het ‘oorlogsnummer’ van Trajecta.

[Terug naar inhoud]  
   

Indianenverhalen over een sportclub
150 jaar KAA Gent

KAA Gent, of de Gantoise in de volksmond, wordt dit jaar 150 jaar. Dat vroeg om een vlot geschreven en rijk geïllustreerd publieksboek. Amsab-ISG en KADOC sloegen daarvoor de handen in elkaar, elk met een eigen insteek. Martine Vermandere verzamelde sprekende verhalen uit de geschiedenis van de multisportclub KAA Gent, ‘indianenverhalen’ genoemd, naar analogie met het clublogo. De bijdragen van Fran Herpelinck, de KADOC-medewerker, kaderen de ontwikkeling van de club in een breder verband, met veel aandacht voor de maatschappelijke betekenis en functies van sport. Gantoise 150 - 101 indianenverhalen werd op 27 november in de Ghelamco Arena voorgesteld.

De publicatie staat bol van de verhalen uit de geschiedenis van de multisportclub KAA Gent, die vandaag naast voetbal ook nog altijd tennis, hockey en atletiek omvat. Wist je bijvoorbeeld dat de eerste leden van de atletiekclub in de Gentse zoo liepen in een jockeypak, omdat paardenrennen toen zo populair waren? Dat Léon Mokuna, de eerste zwarte speler in de Belgische competitie, voor de Gantoise voetbalde? Of dat de club de worstelaar Marcel Dubois in haar rangen had, een vergeten olympische medaillewinnaar? De verhalen overstijgen bovendien het louter sportieve en tonen ook de maatschappelijke inbedding van de club in de stad Gent.

Gantoise 150 - 101 indianenverhalen, een uitgave van Kannibaal, telt 192 bladzijden en kost 24,50 euro. U vindt het in de boekhandel.

Cover van het boek.

[Terug naar inhoud]

 
KU Leuven - CWIS

Copyright KADOC
Deze bladzijde van de KADOC e-nieuwsbrief werd laatst gewijzigd op
http://kadoc.kuleuven.be/e-nieuwsbrief/