GETUIGEN VAN EEN MISSIE

In het kader van de herdenkingen van 125 jaar Congo Vrijstaat - de start van de Belgische aanwezigheid in Midden-Afrika - en 50 jaar onafhankelijkheid van Congo loopt op KADOC van 8 oktober tot 22 januari 2011 de tentoonstelling “Getuigen van een missie”. Die toont unieke foto’s van paters, broeders en zusters die België ruilden voor Congo om te getuigen van hun geloof. Ze zijn genomen uit de collecties van religieuze congregaties en missionaire instellingen en uit diverse persoonsarchieven die op KADOC worden bewaard.

“Getuigen van een missie. Foto’s uit Congo” neemt de levensloop van ‘de’ missionaris als rode draad voor deze verkenning van de Belgische religieuze aanwezigheid in Congo. Samen met hem of haar nemen we de boot in Antwerpen, bouwen we een missiepost en ontdekken we de Congolese samenleving. We zien de missionaris lesgeven en zieken verzorgen en nemen verder een kijkje in de ‘blanke’ private leefwereld van het missiehuis. Cineast Jean-Michel Kibushi confronteert die oude ‘getuigen’ met actuele getuigenissen die hij in 2009-2010 in Congo registreerde. In een ‘ter zijde’ presenteert de tentoonstelling de figuur van pater Leo Bittremieux (1881-1946) aan de hand van publicaties en brieven afkomstig uit KADOC en ADVN. Bittremieux, missionaris van Scheut en Mayombespecialist, ligt aan de basis van de beeldencollectie die in dezelfde periode in het Leuvense museum M wordt getoond onder de titel “Mayombe. Meesters van de magie”.

De nocturne van de tentoonstelling op 8 november 2010 werd ingeleid door Bram Cleys. U kan hier de tekst nalezen.

Educatief (derde graad secundair onderwijs)
De leerlingen ontdekken een bijzonder aspect van de Belgische aanwezigheid in Congo, de Congolese herinneringen daaraan en de kracht van de fotografie als vormgever van een missie. Ze krijgen een werkboekje waarmee ze zelfstandig de tentoonstelling kunnen bezoeken.

Gelieve een bezoek met uw klas of groep op voorhand aan te kondigen bij Roeland Hermans: erfgoededucatie@kadoc.kuleuven.be of 016 32 35 00.
Het educatieve luik werd uitgewerkt i.s.m. de lerarenopleiding van de KHLeuven.

Publicatie
N.a.v. de tentoonstelling verschijnt ook het gelijknamige boekje in de reeks KADOC/EXPO.

Getuigen van een missie
8 oktober 2010 - 22 januari 2011
Elke werkdag van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 12.30 uur.
Gesloten op 1-2, 11-13 november; 24 december - 2 januari.
Gratis toegankelijk.

KADOC-K.U.Leuven
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
016 32 35 00
postmaster@kadoc.kuleuven.be