U bent hier: Home / Collecties / Databanken

KADOC-databanken

LIMO. Onze collecties
Met LIMO doorzoek je onze volledige collectie. Je kan op een uniforme manier zoeken in een veelheid van bronnen: gedrukte en elektronische boeken en tijdschriften, audiovisuele materialen, archieven en digitale objecten.
LIAS. Onze archieven
LIAS bezorgt je een zoekomgeving voor archiefstukken en de daaraan gekoppelde digitale stukken. Zoek full text, in een boomstructuur of op trefwoord.
ODIS. Organisaties, personen, periodieken, archieven, gebouwen...
ODIS (Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen) creëert een databank van personen, organisaties, archivalische eenheden, publicaties en verkiezingsuitslagen m.b.t. de intermediaire structuren in Vlaanderen. In ODIS participeren naast KADOC ook ADVN, AMSAB-Instituut voor Sociale Geschiedenis en Liberaal Archief.
DigiTool. Onze affiche- en fotocollectie
Archiefbank Vlaanderen
Archiefbank Vlaanderen verzamelt gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen. Archiefbank Vlaanderen is geen verzamelpunt voor materiaal, maar een centraal informatiepunt over private archieven. Het erfgoed blijft bewaard op zijn oorspronkelijke plaats. Archiefbank toont niet de archiefstukken, maar wijst de weg er naar toe.
Historisch Project Politiek Personeel Provincie Antwerpen
De PPANT-site presenteert u de resultaten van het onderzoeksproject “Politiek Personeel Provincie Antwerpen” dat in opdracht van het provinciebestuur van Antwerpen wordt uitgevoerd. Naast meer informatie over het hoe en het waarom van dit project, vindt u op deze pagina’s een databank over alle provincieraadsleden, bestendig afgevaardigden, gouverneurs en griffiers die de provincie Antwerpen sinds 1830 heeft gekend. De verkiezingsresultaten voor de provincieraad sinds 1836 worden eveneens aangeboden.
Vlaanderen en het Vaticaan
Deze website bevat een databank van de archieven die het Vaticaan herbergt over de Vlaamse en Belgische geschiedenis, levensverhalen van de pausen die in de afgelopen 250 jaar de troon van Petrus hebben ingenomen en pittige anekdotes en straffe verhalen over hoe de Vaticaanse diplomatie werkt en waarmee zij zich bezighoudt.