U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / 2017 / Belgische glasramen in Singapore. Voorbeeld van gedeeld erfgoed

Belgische glasramen in Singapore. Voorbeeld van gedeeld erfgoed

De lezers van Biblioasia, het driemaandelijkse tijdschrift van de National Library van Singapore, maken in het jongste nummer kennis met KADOC. Het bevat een uitgebreid artikel, “Windows into History”, over de glasramen in de Sint-Jozefkerk en in de voormalige kapel van het klooster van het Kind Jesus in Singapore. Via onze databanken kwamen de onderzoekers, Yeo Kan Shua, Swati Chandgadkar en Soon-Tzu Speechley, op het spoor van de ontwerper ervan, Jules Dobbelaere (1859-1916). Hij bracht het atelier van zijn vader Henri, dat hij in 1885 overnam, tot grote bloei en gaf het een internationale uitstraling. Het atelierarchief wordt in KADOC bewaard, waardoor de onderzoekers ook de ontwerptekeningen en kartons digitaal konden raadplegen.

Dat is opnieuw een mooi voorbeeld van het gedeeld erfgoed dat in groten getale in KADOC te vinden is. Het gaat om erfgoed dat niet alleen voor onze erfgoedgemeenschappen van belang is, maar een ruimere betekenis heeft die de eigen grenzen overstijgt. Voor glazeniersarchieven is dat niet zo uitzonderlijk. De productie van glas-in-loodramen kende in de negentiende eeuw in het kader van de Gothic Revival een heropleving en verschillende Belgische ateliers speelden daarbij een rol. Dat verklaart waarom glasramen uit de ateliers van niet alleen Dobbelaere, maar bijvoorbeeld ook Capronnier en Verhaegen-Casier, die alle in KADOC worden bewaard, ontwerpen bevatten voor kerken en kloosters in het nabije en verre buitenland. En via onze databanken kunnen ze daar ook meer en meer gekend en geraadpleegd worden.