U bent hier: Home / Actueel / Nieuws / 2017 / Seksueel kindermisbruik in de Kerk. Themanummer van "Trajecta"

Seksueel kindermisbruik in de Kerk. Themanummer van "Trajecta"

Het recente nummer van het tijdschrift Trajecta. Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden gaat in op een thema dat we ongewenst religieus erfgoed mogen noemen. Het biedt een tussentijdse balans van het historisch onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk in België, Nederland en Duitsland. Het focust daarbij op twee vraagstukken: de rol van de media in wat internationaal als ‘sexual abuse crisis’ te boek staat en de respons van kerk en civiele overheid op die crisis. De auteurs richten zich vanuit historisch perspectief vooral op de omgang met juridisch verjaarde gevallen en niet op het beleid t.o.v. van schadevergoeding of preventie.

Incidenten en effectief misbruik deden zich meestal voor in de context van opvoeding en onderwijs. Daarom wordt in dit themanummer ook ingegaan op de ambiguïteit van de katholieke pedagogiek die vanaf de negentiende eeuw tot midden de jaren 1950 binnen katholieke opvoedings- en onderwijsinstellingen een dominante positie bekleedde. Die zette in zekere zin de deur open voor het misbruik.  

Duitsland, Nederland en België vormen voorlopig de ‘achterhoede’ in de golf van aandacht voor seksueel misbruik van jongeren in de kerk. De auteurs hopen dat dit themanummer ertoe kan bijdragen dat er ook internationaal vergelijkend onderzoek wordt opgezet met als vertrekpunt de kwetsbaarheid van kinderen als historische actoren en met aandacht voor de internationale transfer van pedagogische ideeën van vaak internationale spelers als onderwijscongregaties.