U bent hier: Home

KADOC-e-Nieuwsbrief

2017, 2

  • Gothic Revival Worldwide. Nieuwe publicatie

  • Belgische glasramen in Singapore. Voorbeeld van gedeeld erfgoed

  • Leuven, bewogen door erfgoed. Landschapstekening

  • Belgische landbouwpers. Repertorium in ODIS

Gothic Revival Worldwide. Nieuwe publicatie

Sinds zijn oprichting heeft KADOC een bijzondere belangstelling gehad voor de studie van de materiële uitdrukking van het christendom, met onder meer de tentoonstelling De Ingenieuze Neogotiek (1997) en publicaties over de Sint-Lucasscholen, over neogotische boegbeelden als Arthur Verhaegen en Joris Helleputte en over diverse aspecten van de Gothic Revival, zoals de neomiddeleeuwse miniatuurkunst. In het verlengde daarvan is pas een nieuw boek in de reeks KADOC Artes verschenen: Gothic Revival Worldwide. A.W.N. Pugin’s Global Influence, uitgegeven door Timothy Brittain-Catlin (University of Kent), Jan De Maeyer (KADOC-KU Leuven) en Martin Bressani (McGill University Montréal) bij Universitaire Pers Leuven.

In deze bundel bespreken zestien academici, overwegend uit de Angelsaksische wereld, de invloed van de Engelse neogotische voorman, architect en ontwerper A.W.N. Pugin (1812-1852) op de kerkarchitectuur en -inrichting. Gothic Revival Worldwide laat zien hoe Pugins ideeën een grote rol hebben gespeeld in de materiële veranderingen van de kerkarchitectuur als een uitdrukking van de zich ontwikkelende identiteit van de kerken over de hele wereld, van Noord-Amerika over Mongolië tot de Stille Zuidzee. Het Belgische luik komt aan bod in de bijdrage van Thomas Coomans over de Belgische Pugin, Jean-Baptiste Bethune, de Sint-Lucasneogotiek en de verspreiding ervan via Belgische missionarissen in China en Binnen-Mongolië.

Gothic Revival Worldwide kost 65 euro en telt bijna 200 illustraties, waarvan vele in kleur. U kunt het boek online bestellen bij UPL of via de boekhandel.

Belgische glasramen in Singapore. Voorbeeld van gedeeld erfgoed

De lezers van Biblioasia, het driemaandelijkse tijdschrift van de National Library van Singapore, maken in het jongste nummer kennis met KADOC. Het bevat een uitgebreid artikel, “Windows into History”, over de glasramen in de Sint-Jozefkerk en in de voormalige kapel van het klooster van het Kind Jesus in Singapore. Via onze databanken kwamen de onderzoekers, Yeo Kan Shua, Swati Chandgadkar en Soon-Tzu Speechley, op het spoor van de ontwerper ervan, Jules Dobbelaere (1859-1916). Hij bracht het atelier van zijn vader Henri, dat hij in 1885 overnam, tot grote bloei en gaf het een internationale uitstraling. Het atelierarchief wordt in KADOC bewaard, waardoor de onderzoekers ook de ontwerptekeningen en kartons digitaal konden raadplegen.

Dat is opnieuw een mooi voorbeeld van het gedeeld erfgoed dat in groten getale in KADOC te vinden is. Het gaat om erfgoed dat niet alleen voor onze erfgoedgemeenschappen van belang is, maar een ruimere betekenis heeft die de eigen grenzen overstijgt. Voor glazeniersarchieven is dat niet zo uitzonderlijk. De productie van glas-in-loodramen kende in de negentiende eeuw in het kader van de Gothic Revival een heropleving en verschillende Belgische ateliers speelden daarbij een rol. Dat verklaart waarom glasramen uit de ateliers van niet alleen Dobbelaere, maar bijvoorbeeld ook Capronnier en Verhaegen-Casier, die alle in KADOC worden bewaard, ontwerpen bevatten voor kerken en kloosters in het nabije en verre buitenland. En via onze databanken kunnen ze daar ook meer en meer gekend en geraadpleegd worden.

Leuven bewogen door erfgoed. Landschapstekening

“Stad met Ziel. Leuven, bewogen door erfgoed” is de titel van de landschapstekening waar de Leuvense erfgoedsector de voorbije twee jaar aan werkte. Ook KADOC participeerde eraan. De nota geeft niet alleen een beeld van het rijke erfgoed(veld) in Leuven, maar wil ook wijzen op de kracht en de mogelijkheden die het erfgoed van Leuven vandaag en morgen nog heeft.

Deze landschapstekening kwam niet alleen tot stand met input van de diverse erfgoedpartners. Ook experten uit andere sectoren en de Leuvenaars zelf hadden hun inbreng. Het resultaat vindt u op de website van de Leuvense erfgoedcel, waar u ook een gedrukte versie kunt opvragen. De nota is bovendien geen eindpunt. De dialoog over het Leuvense erfgoed wordt voortgezet met een debat op woensdag 22 februari. Interessante sprekers uit verschillende domeinen geven dan hun persoonlijke visie op de nota en gaan met het publiek een discussie aan over de toekomstige uitdagingen van het erfgoed in Leuven. Hier vindt u alle infomatie over deze debatavond en mogelijkheid om u in te schrijven: http://www.erfgoedcelleuven.be/nl/debat-erfgoed-in-Leuven.  

Belgische landbouwpers. Repertorium in ODIS

Wie de Belgische landbouw – in zijn meest diverse aspecten – bestudeert, komt ongetwijfeld vaak in de KADOC-databanken terecht. De archieven van de Boerenbond en zijn vele deelorganisaties en van politici die er een band mee hadden, worden veelal in het centrum bewaard, net zoals foto- en filmcollecties. Ook tal van publicaties – van technische brochures over jaarverslagen tot kookboeken – zijn er terug te vinden en natuurlijk ook veel tijdschriften, want elke (deel)organisatie had wel haar eigen periodiek.

Die tijdschriften zijn nu alle handig terug te vinden in de webdatabank ODIS, waar meteen ook hun band met de organisatie duidelijk wordt. Dat is het werk van onze collega’s van CAG en ICAG, die hun repertorium van de Belgische landbouwpers, met diepgaande inhoudelijke en vormelijke informatie, in ODIS invoerden. Het omvatte in totaal 965 periodieken die in België zijn verschenen voor en over landbouw en platteland, vanaf het einde van de achttiende tot het begin van de eenentwintigste eeuw, waaronder dus een groot aantal uit de KADOC-erfgoedbibliotheek.

Klik hier voor een beknopte toelichting over het project.